MartinusForumDk

Per Bruus-Jensen var personlig elev hos Martinus igennem 10 år, 1958-68. Han har skrevet mange bøger og artikler om Martinus Åndsvidenskab og har været en flittig foredragsholder. Per Bruus-Jensens forfatterskab udgives af forlaget Nordisk Impuls (nordiskimpuls.dk).

Efter aftale med Per Bruus-Jensen og forlaget er Pers oprindelige korrespondancekursus tilgængelig online på MartinusForum. Korrespondancekursets 92 lektioner er en komplet indføring i Martinus’ kosmiske analyser, der fremstilles i systematisk og koncentreret form. Korrespondancekurset er udgivet i bogform i en ny revideret udgave i 4-bindsværket “X”, der kan købes i martinusshop.dk.


Oversigt | Martinus’ anbefaling af korrespondancekurset