Martinus artikler

Om Davidsstjernen set i lyset af Martinus kosmologi

Af Per Bruus-Jensen Symbolet med de to ligesidede, men samtidigt modstillede trekanter, er et ældgammelt symbol for guddommen, kendt som Davids-stjernen efter kong David, der levede for ca. 3.000 år siden. Set i relation til det kosmiske verdensbillede er Davidsstjernen også her relevant, idet Martinus beskriver verdensaltet som et levende gigantvæsen, hvis eksistens er baseret…

Om hjernen og den subjektive virkelighed

Hvad vi ser og hører, lugter, smager og føler mv. må ved nærmere overvejelse altsammen betragtes som 100% virtuelle og dermed immaterielle produkter af hjernens konstruktion og virksomhed med eksistens for den faktor, vi kalder Jeget, der i sig selv er 100% immaterielt og således eksisterer uden for fysisk tid og rum.

Hvad er livet?

Hvad er Livet? I forfatterens øjne har ingen bedre og mere overbevisende besvaret dette dybest set enkle spørgsmål end den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981), idet han som 30-årig via en række dybe, åndelige oplevelser så, at hele universet med alt, hvad det rummer og udtrykker, simpelthen er produktet af et kosmisk gigantvæsens evige ’leg’ med sig selv. En ’leg’, der på den ene side ganske enkelt har til formål konstant at tilføre dets tilværelse et alsidigt og underholdende indhold med karakter af såkaldt livsoplevelse, og som på den anden side er begrundet i det enkle faktum, at der ikke findes andre jævnbyrdige for det pågældende gigantvæsen at vekselvirke og således ’lege’ med.

The Principle of Life

Martinusforum dråbe fra logo

1. The Principle of Life 1.1 Our universe comprises a living unit and our existence is the outcome of a living reality. Life constitutes existence, and as foundation of space and time, Life manifests reality as a cascaded living world. 1.1.1 Every belief, religious or scientific, is based on fundamental assumptions. With an assumption, a…

Iben Dam: Om at turde gå imod strømmen

Af Iben Dam De fleste af os finder en tryghed i at leve relativt konventionelt. Det giver os en følelse af samhørighed og accept. Men hvad nu, hvis det ikke er autentisk og i bund og grund mod bedre vidende? En kultiveret og oprigtig væremåde er levende kunst. Autencitet De stærkeste, mest hjertevarme og afbalancerede…

Iben Dam: Elsk din næste som dig selv

Det dobbelte kærlighedsbud lyder: Du skal elske Gud Herren og din næste som dig selv.” Men hvad nu hvis man ikke elsker sig selv? Af Iben Dam Fundamentalt trak Jesus dét at elske sin Gud ned til jordhøjde med sit bud om næstekærlighed: Hvis du elsker din næste, elsker du også din Gud – eller…

Martin Malling: Værdi og moral 3

Artikel om Værdi og moral

– Den ægte altruismes to konstituenter: Empati og medfølelse Af Martin Malling Indledning Vi har nu påvist, at værdi eksisterer som iboende alle bevidsthedstilstande, der kan forbindes med behag eller ubehag. Behag og ubehag er således at betragte som værdimæssigt to urtilstande, og da alle mere komplekse fænomener såsom en genstand, en aktivitet, en situation…

Naturkonstanter

Martinusforum dråbe fra logo

Skrevet af Gunnar Carlsson Evigheten syns inte men vi upplever den hela tiden Inledning När människorna på allvar började intressera sig för sin omgivning och försökte förstå vad verkligheten egentligen var för något öppnade sig nästan oändliga forskningsuppgifter, främst för naturvetarna. Ganska snart hade man samlat på sig resultat som måste struktureras och kategoriseras för…

Fri kraft

Martinusforum dråbe fra logo

Skrevet af Gunnar Carlsson Martinus verk ”Det Tredje Testamentet” öppnar nya möjligheter för oss att förstå tillvaron och lösa problem som mänskligheten brottas med. Bland dessa skall här energifrågan belysas med syfte att finna möjligheter för kraftproduktion som är billig, hart när obegränsad, lättillgänglig och miljövänlig. Jag utgår från TT:s energilära vilket bl.a. innebär en…