MartinusForumDk

På martinusforum.dk er vi ved at digitalisere en lang række historiske foredrag, som blev holdt fra 1950’erne og frem til slutningen af 1990’erne. Foredragene omhandler Martinus Verdensbillede og de fleste er holdt af foredragsholdere, som har haft direkte adgang til Martinus og har derfor kunne få bekræftet deres forståelse direkte hos “kilden selv”.

Vi udgiver foredragene på vores YouTube-kanal.

Baggrunden for digitaliseringen
Baggrunden for digitaliseringen af foredragene er at vi er blevet spurgt om vi vil digitalisere og lægge foredrag ud, som Martinus Institut har liggende på kassette- og spolebånd. Arbejdet er begyndt i april 2016. Der er ca. 350 bånd, hvoraf de 250 er kassettebånd og godt 100 er spolebånd. Vi forventer at der er nogle dubletter. Vi vil have positiv tilladelse til at udgive foredragene, dvs. en manglende besvarelse er ikke nok til at vi begynder at lægge foredrag ud af en bestemt foredragsholder. Vi har tænkt os at digitalisere alle foredrag. Det er bare ikke sikkert at de kommer ud i denne omgang, men så er muligheden der i fremtiden.

Hvordan kan du hjælpe?

- Beskrivelser, tags og billedoversigt
Vi vil gerne have en beskrivelse til alle foredragene, tags og oversigter over hvilke billeder og symboler der bruges. Skriv en kommentar til foredraget på youtube, så vi kan opdatere foredraget eller find det på Martinus Respondoj under foredrag.

- Rense lyd
Vi digitaliserer selv alle foredrag, men der er et stort arbejde med at bearbejde lyden efterfølgende, f.eks. at fjerne støj. Der kan bruges meget tid på dette, hvis man vil. Vi begrænser os i første omgang til at sikre at man kan høre hvad der bliver sagt. Der kunne gøre væsentligt mere, så sig endelig til, hvis du har lyst til at hjælpe med at rense lyden.

- Kvalitetssikring
Generelt er det bare godt at få kigget tingene igennem. Det vil være en stor hjælp, hvis vi bliver gjort opmærksom på at der ting som ikke har god nok kvalitet (og som vi kan gøre noget ved :)).

Skriv til info@martinusforum.dk, hvis du har lyst til at hjælpe til.

Hvordan digitaliserer vi foredrage?
Her er vores overordnede arbejdsgang med foredragene:
- Overspil fra bånd til digital lyd (vi mangler spolebåndsafspillere til ca. 100 foredrag)
- Tilladelser til at udgive foredragene af foredragsholder eller arvinger
- Rens lyden
- Beskrivelser og tags til foredraget samt oversigt over evt. billeder og symboler
- Kvalitetssikring (lyt og læs igennem)
- Udgivelse

Her er et billede af en af de spolebåndoptagere, som vi har fået doneret. Arbejdet med at overspille spolebåndene er gået i gang.

Hvilke foredrag har vi?
Følgende graf viser en foreløbig optælling over antallet af foredrag pr. foredragsholder. Helt præcist er det antal "båndsider" pr. foredragsholder, så antallet foredrag er for det meste det angivne antal divideret med to.

Digitaliserede foredrag: