MartinusForumDk

Martin Malling: Værdi og moral 4 – Det eksistentielle valg: Den mørke eller den lyse verdensmoral?

Martin Malling: Værdi og moral 3

– Den ægte altruismes to konstituenter: Empati og medfølelse Af Martin Malling Indledning Vi har nu påvist, at værdi eksisterer som iboende alle bevidsthedstilstande, der kan forbindes med behag eller ubehag. Behag og ubehag er således at betragte som værdimæssigt to...

Naturkonstanter

Skrevet af Gunnar Carlsson Evigheten syns inte men vi upplever den hela tiden Inledning När människorna på allvar började intressera sig för sin omgivning och försökte förstå vad verkligheten egentligen var för något öppnade sig nästan oändliga forskningsuppgifter,...

Fri kraft

Skrevet af Gunnar Carlsson Martinus verk ”Det Tredje Testamentet” öppnar nya möjligheter för oss att förstå tillvaron och lösa problem som mänskligheten brottas med. Bland dessa skall här energifrågan belysas med syfte att finna möjligheter för kraftproduktion som är...
Martin Malling: Værdi og moral 4 – Det eksistentielle valg: Den mørke eller den lyse verdensmoral?

Martin Malling: Værdi og moral 2

En moralbegrundelse og dens sammentænkning med Martinus’ kosmologi Af Martin Malling Indledning Sidst gennemgik vi i historisk rækkefølge de mest udbredte forsøg på positivt at begrunde værdi og moral – i Gud, traditionen eller menneskets fornuft. Ingen af disse...
Martin Malling: Værdi og moral 4 – Det eksistentielle valg: Den mørke eller den lyse verdensmoral?

Martin Malling: Værdi og moral 1

– En introduktion til moralfilosofien med fokus på metaetikkens begrundelsesproblem Af Martin Malling Indledning Denne artikel er den første i en artikelserie på 4, hvor temaet er værdi og moral. Artikelserien vil fremstå sammenhængende, da der i den første artikel...