Martinus artikler

Martin Malling: Værdi og moral 2

Artikel om Værdi og moral

En moralbegrundelse og dens sammentænkning med Martinus’ kosmologi Af Martin Malling Indledning Sidst gennemgik vi i historisk rækkefølge de mest udbredte forsøg på positivt at begrunde værdi og moral – i Gud, traditionen eller menneskets fornuft. Ingen af disse begrundelsesforsøg kunne holde for en nærmere kritik. To problemer markerer sig nemlig enten relativismen eller fremmedgørelsen.…

Martin Malling: Værdi og moral 1

Artikel om Værdi og moral

– En introduktion til moralfilosofien med fokus på metaetikkens begrundelsesproblem Af Martin Malling Indledning Denne artikel er den første i en artikelserie på 4, hvor temaet er værdi og moral. Artikelserien vil fremstå sammenhængende, da der i den første artikel bygges op til argumenter og positioner, som først udfoldes i de efterfølgende artikler. Så den…

Om ontologien i Martinus Kosmologi

Natur-energi

Af Per Bruus-Jensen Hvad vi ser, eksisterer ikke. Hvad vi ikke ser, er det virkeligt eksisterende. Maharaj Charan Singh Udgangspunkt: Martinus’ vision 1921 Verdensaltet er ikke bare en død samling stof og energi, men et levende megavæsen af rent åndelig natur. Dvs. et immaterielt ”Noget”, der både kan og vil opleve, og som via virkeliggørelsen…

Den lille mønt og solen

Af Søren Olsen   ”Når man holder en tiskillingsmønt op mod solen, skygger den!” Dette ordsprog har fulgt mig siden min barndom, og jeg har altid troet, at det er et af de meget kendte Søren Kierkegaard citater. I forbindelse med denne artikel, tænkte jeg, at jeg hellere må tjekke citatet bare for en ordens…

Følelsen regerer

Kan man med argumenter overbevise en person, der stemmer konservativt, om, at hun skal stemme socialistisk? Kan man med argumenter overbevise en person, der stemmer socialistisk, om, at han skal stemme konservativt? De fleste har erfaringer, der siger dem, at det lader sig næppe gøre. Det er grundlæggende ikke argumenter, der afgør, hvilket parti vi…

LIVETS BOG – Om livets stofside og livsside

Af Per Bruus-Jensen Oktober Med mennesket som betaget tilskuer er årstiderne atter ved at fuldbyrde et kredsløb i deres evige runddans. Som tyst berørt af en vældig troldmands stav gør naturen på ny forberedelser til at sove ind i vinterdøden. For længst har den muntre svale kvidret sin afskedshilsen over de gule stubmarker, og der…

Glæden ved livet

”Evangelium” betyder ”det glade budskab” – et budskab der skaber glæde. Det Tredje Testamente kunne derfor kaldes intellektualisering af det glade budskab. Det lyder ikke som noget nemt projekt. Skal det glade budskab dissekeres og forklares? Er glæde netop ikke noget ganske umiddelbart dejligt – den enkleste og skønneste af alle følelser – der kun…

Martinus outside of Scandinavia

world-map

Ever since I found Martinus’ bright and hopeful worldview it has always been a mystery to me why he is not read by more people. Now you can find excellent translations in English on the Internet of many of Martinus’ most important books, but naturally it is difficult to reach out and find people who…

Det dejligste juletræ

I denne artikel, som tidligere har været bragt i KOSMOS nr. 11-12, 2004, skal vi se lidt nærmere på H.C.Andersens ganske korte, men ikke desto mindre væsentlige eventyr om ”Den lille pige med svovlstikkerne”. Det var faktisk dette eventyr, der oprindelig igangsatte mit eget sammenlignende studium mellem Martinus’ Kosmologi og H.C.Andersens verdens- og livsanskuelse. Baggrunden…