Martinus artikler

Martinus outside of Scandinavia

Martinusforum dråbe fra logo

By Christian Berg Ever since I found Martinus’ bright and hopeful worldview it has always been a mystery to me why he is not read by more people. Now you can find excellent translations in English on the Internet of many of Martinus’ most important books, but naturally it is difficult to reach out and…

Åndsvidenskab kontra Naturvidenskab

Et sted udtaler Martinus, at ”naturvidenskaben er åndsvidenskaben i svøbet”. Men hvorfor nu det…? Hvordan giver dette samspil mellem de to videnskaber sig til kende i en tid, hvor naturvidenskaben via sin erklærede materialisme synes alt andet end åndeligt orienteret…? Og hvad er i det hele taget videnskab, når det kommer til stykket…? For at…

Problemet viljens frihed 3. – Negativ og positiv frihed

Af Martin Malling Indledning Med denne artikel vil begrebet om frihed blive gjort mere relevant set i relation til det daglige liv og dets konflikter. Det vil blive gjort ved at splitte friheden op i, hvad der i politisk filosofi kaldes negativ og positiv frihed. For at give en forståelse af sammenhængen med de tidligere…

Med døden som joker – nogle tanker om døden

Den materielle forbrugskultur, som har nået store højder især indenfor de seneste år, synes i nogen grad at kompensere for savnet af fælles overordnede religiøse og åndelige værdier. Jo mere, man forskanser sig i forbrug, jo mere skubber man den kendsgerning i baggrunden, at livet i den fysiske verden er forgængeligt og relativt kortvarigt. Det…

Problemet viljens frihed 2. – Materialismens gendrivelse

af Martin Malling Indledning I den foregående artikel om problemet viljens frihed blev det forudsat med henvisning til Martinus’ Kosmologi, at der gives et jeg, der transcenderer det empirisk givne, og som dette empirisk givne er givet for og skabt af. Dette jeg er desuden betingelsen for, at man overhovedet kan tænke sig frihed, hvorfor…

Syv korte introduktioner til et verdensbillede

af Søren Hann. Lille introduktion til et verdensbillede – 1 – liv og bevidsthed bag den fysiske verden Kender du den forunderlige følelse, der kan være forbundet med at stå under en tindrende stjernehimmel? Vi er mange, der har oplevet det. Hvad sker der? Et stort HVORFOR runger måske i sindet, men næste dag er…

Individet, de seks kosmiske grundenergier og de seks kosmiske storriger

På grundlag af den efterhånden relativt store indsigt i og forståelse af kernelæren i Martinus Kosmologi, jeg med tiden har erhvervet mig, skal jeg i det følgende forsøge at give en kortfattet oversigt over forholdet mellem individet og de seks kosmiske grundenergier og de seks kosmiske storriger. Fænomenerne, begreberne og faktorerne vil forhåbentlig allerede være…

Problemet viljens frihed

Indledning Artiklen her begyndte som et debatindlæg i Martinus forum, og under opfordring fremstå det nu i en noget udvidet og ændret form som en artikel. Brugernavnet Kosmosofist havde indledt debatten med et debatoplæg under overskriften ”Fri vilje – Hvordan er det muligt”. Her fremgår det, at Kosmosofist efter en tur til Klint står tilbage…

Om Martinus og matematik

Hvor kommer matematikken fra? Det er engang blevet sagt, at den kommer ude fra naturen og ind i vore hoveder. Tal og konkrete ting er der masser af i naturen, men der er også matematik. Og til forskel fra tal, så er matematik noget abstrakt eller principielt. For Martinus var alt matematik, som det også…