Martinus artikler

Eventyr og kosmologi

Martinus eventyr

Som påpeget i min bog H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus, 1997, er det en grundtanke hos Martinus, at de klassiske eventyr handler om grundlæggende kosmiske realiteter, lov­mæssig­heder og prin­cipper, men eftersom disse kun kan forstås af mennesker med en relativt højtudviklet etisk-moralsk og intellektuel be­vidsthed, er eventyrene derfor skabt i en form, der er beregnet til,…

Moral

Moral. Martinus bruger det ord meget ofte. Kun undtagelsesvis bruger han ordet ”etik” og da som supplement til moral. Ordet moral klinger gammeldags i dagens Danmark – pegefingermoral. ”Du må ikke!”. ”Du skal!”. Moderne mennesker taler etik. I samfundet er etableret etiske råd og udvalg, der skal vejlede beslutningstagere og tage stilling til, hvad der…

Fængslende illusioner

af Harry Rasmussen. For mange af os har der siden barnsben altid været noget spændende og fascinerende ved den såkaldte trylle- eller illusionskunst. Dygtige tryllekunstnere eller magikere formår at få tilsyneladende umulige ting til at ske og fremstå som en form for virkelighed, der overrasker og forbløffer os som ukyndige og uforstående tilskuere. Tænk bare…

Sandheden!

”Slå følge med den der søger sandheden, men vær på vagt overfor den der hævder at have fundet den.” Disse kloge ord blev ofte udtalt af den nu afdøde danske astrofysiker Jens Martin Knudsen ”marsmanden”. Han var en fremragende formidler af naturvidenskab, ikke mindst når det gjaldt hans drøm; en bemandet ekspedition til Mars. Kunne…

Ateisme og materialisme

Begreberne ateisme og materialisme, eller gudsfornægtelsen og den materialistiske livs- og verdensanskuelse, er fremherskende i vor angiveligt oplyste, intelligensdyrkende og fornuftige tidsalder, hvor mange ikke længere tror på en guddommelig almagt eller på åndens eller sjælens eksistens eller de åndelige værdier. Men selvom ateisme og materialisme er udbredt i det meste af verden, så er…

Bønnens oprindelse

Dyrets skrig af dødsangst I henhold til Martinus’ kosmiske analyser er dyrets skrig af dødsangst den faktor, der efter dyrets omskabelse eller udvikling til jordisk menneske udgør baggrunden for begrebet bøn. For nutidsmenneskets vedkommende har bønnen sin oprindelse i fortidsskovenes dyreverden, hvor livsvilkårene var udfordrende og barske. Bønnen er jo i sin essens en henvendelse…

Tre slags indvielse!

Af John Klemens Nielsen Martinus taler i sine bøger om de tre kosmos. Makrokosmos, Mellemkosmos og Mikrokosmos. Kosmisk set findes der egentlig kun én eneste stor levende organisme, Guddommen. Oplevelsen af denne organisme kan dog kun ske gennem det ”kosmiske perspektivprincip” der viser sig som de nævnte tre kosmos. Ethvert levende væsen vil altid opleve…

De fem universelle bevægelsesarter – en kortfattet oversigt

Som det forlængst er fremgået af introduktionen til Martinus’ kosmologi, defineres begrebet og fænomenet energi indenfor naturvidenskaben som evnen til at præstere arbejde, idet der her er tale om fysisk energi. Indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi defineres energi som evnen til at præstere skabelse, hvilket indebærer at det i dette tilfælde drejer sig om udpræget…

Tanker om tanker!

Af John Klemens ”10 øre for dine tanker!” Det udtryk kender de fleste af os, og måske har vi endda selv brugt det når vi sammen med et andet menneske, nysgerrigt funderede over hvad det fjerne blik i øjnene skyldes. En del vil sikkert også kende til tankernes kværnende malstrøm, der meget upassende har deres…