MartinusForumDk

Information om Human begravelse

– inspireret af Martinus Kosmologi En ny human begravelseskultur Når man interesserer sig for Martinus Kosmologi, er det naturligt også at gøre sig tanker om de principper for en human begravelse, Martinus har beskrevet. I bogen Bisættelse omtaler...

1. Indledning

Når man interesserer sig for Martinus Kosmologi, er det naturligt også at gøre sig tanker om de principper for en human begravelse, som Martinus har beskrevet i sine analyser. De indebærer en anderledes begravelsesform, end den der er mest almindelig i vore dages...

2. Hvorfor anbefaler Martinus en ny begravelseskultur?

De særlige tanker omkring begravelse indgår som et naturligt led i Martinus’ samlede verdensbillede, hvor spørgsmål omkring livet, tilværelsen og “døden” belyses i et kosmisk perspektiv. Ikke mindst de grundlæggende principper omkring reinkarnation og...

3. Praktiske konsekvenser for begravelsesformen

Undgå ligbrænding Dette er iflg. Martinus den vigtigste konsekvens. Ligbrænding indebærer en grusom og smertefuld fysisk drabsproces for kroppens endnu levende mikrovæsener. En sådan tilstand harmonerer ikke med vores normale humane indstilling. For at illustrere...

4. Begravelsesarrangement

En kærlig afskedsceremoni – som markerer ”en ny fødsel” Et begravelsesarrangement kan foregå på mange måder afhængig af ens personlige ønsker, livssituation, familieforhold osv. Måske ønsker man, at der holdes en Martinus-inspireret mindehøjtidelig med...

5. Udgifter til begravelse

Når man overvejer sin begravelse, er det naturligt at afveje sine ønsker i forhold til udgifterne. Mange giver udtryk for, at de ønsker begravelsesudgifterne holdt på et beskedent niveau, sådan at de ikke i uforholdsmæssig grad kommer til at begrænse værdien af den...