Human begravelse

Læs om Human Begravelse beskrevet med udgangspunkt i Martinus Verdensbillede

Information om Human begravelse

Martinusforum dråbe fra logo

– inspireret af Martinus Kosmologi En ny human begravelseskultur Når man interesserer sig for Martinus Kosmologi, er det naturligt også at gøre sig tanker om de principper for en human begravelse, Martinus har beskrevet. I bogen Bisættelse omtaler han udviklingen af en ny human begravelseskultur, som har udgangspunkt i reinkarnationsprincippet og en udvidet forståelse af næstekærlighedsbegrebet til…

1. Indledning

Martinusforum dråbe fra logo

Når man interesserer sig for Martinus Kosmologi, er det naturligt også at gøre sig tanker om de principper for en human begravelse, som Martinus har beskrevet i sine analyser. De indebærer en anderledes begravelsesform, end den der er mest almindelig i vore dages samfund. Hvis du bliver inspireret til, at disse principper skal følges, når…

2. Hvorfor anbefaler Martinus en ny begravelseskultur?

Martinusforum dråbe fra logo

De særlige tanker omkring begravelse indgår som et naturligt led i Martinus’ samlede verdensbillede, hvor spørgsmål omkring livet, tilværelsen og “døden” belyses i et kosmisk perspektiv. Ikke mindst de grundlæggende principper omkring reinkarnation og næstekærlighed får en særlig betydning, når vi skal forholde os til afskeden med det fysiske liv og til behandling af det…

3. Praktiske konsekvenser for begravelsesformen

Martinusforum dråbe fra logo

Undgå ligbrænding Dette er iflg. Martinus den vigtigste konsekvens. Ligbrænding indebærer en grusom og smertefuld fysisk drabsproces for kroppens endnu levende mikrovæsener. En sådan tilstand harmonerer ikke med vores normale humane indstilling. For at illustrere grusomheden sammenligner Martinus med den tænkte situation, at der opstod en verdensbrand i vort makrovæsen jordkloden, f.eks. som følge af…

4. Begravelsesarrangement

Martinusforum dråbe fra logo

En kærlig afskedsceremoni – som markerer ”en ny fødsel” Et begravelsesarrangement kan foregå på mange måder afhængig af ens personlige ønsker, livssituation, familieforhold osv. Måske ønsker man, at der holdes en Martinus-inspireret mindehøjtidelig med deltagelse af familie, venner og bekendte, som efterfølgende samles til en social sammenkomst, hvor den afdøde mindes under mere uhøjtidelige former.…

5. Udgifter til begravelse

Martinusforum dråbe fra logo

Når man overvejer sin begravelse, er det naturligt at afveje sine ønsker i forhold til udgifterne. Mange giver udtryk for, at de ønsker begravelsesudgifterne holdt på et beskedent niveau, sådan at de ikke i uforholdsmæssig grad kommer til at begrænse værdien af den arv, hvormed man ønsker at tilgodese sine efterladte eller støtte velgørende formål.…

6. Praktiske råd om Martinus-inspireret begravelse

Martinusforum dråbe fra logo

Vi viser her en oversigt med nogle praktiske råd, dels til planlægning af ens egen begravelse, og dels til pårørende eller andre, som skal stå for en begravelse. Planlæg din egen begravelse – Klargør dine personlige ønsker Det vil give tryghed for dig selv og være til stor hjælp for dine nærmeste, hvis du på…

7. Litteratur- og internetreferencer

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen Bisættelse af Martinus (se præsentation) Artikel: Gennem dødens port af Martinus Artikel: Begravelse, bisættelse og balsamering af Ole Therkelsen, Kosmos nr. 3/2011. Begravelsesmuligheder i Danmark – Instituttets oprindelige begravelsesinformation i særnummer af Kosmos 1972 Artikel: Kødspisning og bisættelse, – mikrokosmisk nært beslægtede processer af Aage Hvolby, marts 2004, 42 sider + separat dokument med…

Bilag 1-2. Eksempel på en dødsannonce

Martinusforum dråbe fra logo

Dødsannoncer rundsendes idag ofte pr. email til kredsen af familie, venner og bekendte. Annoncer kan også bringes i aviser og på særlige sider på internettet. Martinus‘ stjernesymbol (symbol nr. 41) må gerne benyttes som kendemærke i dødsannoncer Symbolet kan kopieres her fra siden: