MartinusForumDk

Når man interesserer sig for Martinus Kosmologi, er det naturligt også at gøre sig tanker om de principper for en human begravelse, som Martinus har beskrevet i sine analyser. De indebærer en anderledes begravelsesform, end den der er mest almindelig i vore dages samfund. Hvis du bliver inspireret til, at disse principper skal følges, når du selv engang forlader det fysiske plan, anbefaler vi derfor, at du hjælper dine nærmeste ved på forhånd at tilkendegive dine ønsker. Det kan gøres ved, at du nedskriver dine ønsker til begravelsen og sørger for, at disse ønsker bekendtgøres for pårørende, venner, bedemand eller andre, som til sin tid skal medvirke ved begravelsen.

I denne information fortæller vi om, hvordan en Martinus-inspireret begravelse kan foregå – ud fra de i dag kendte metoder og gældende regler i Danmark. Som tillæg hertil finder du et skema, du kan bruge til at angive dine personlige begravelsesønsker.

De grundlæggende principper omkring behandling af det efterladte legeme er beskrevet af Martinus i bogen Bisættelse. I samarbejde med nære medarbejdere har han tillige tilkendegivet principper omkring den praktiske begravelsesform, som blev præsenteret første gang i et særnummer af tidsskriftet Kosmos i 1972. Dette særnummer kan downloades eller læses på Martinus.dk (se litteraturliste).

Igennem årene har enkelte danske bedemænd medvirket til at gennemføre Martinus-inspirerede begravelser, men der er behov for at øge branchens kendskab til vores ønsker. Fra Martinus Institut gør vi det bl.a. via denne information. Vi stiler mod, at det med tiden vil lykkes at etablere et egentligt samarbejde på landsplan med branchens organisationer. Vi kan nævne, at der på privat basis er oprettet et Martinus begravelsesforum på nettet, hvor interesserede kan udveksle erfaringer omkring Martinus-inspirerede begravelser herunder om det konkrete samarbejde med bedemænd og kirkegårde mv.