MartinusForumDk

6. Praktiske råd om Martinus-inspireret begravelse

Vi viser her en oversigt med nogle praktiske råd, dels til planlægning af ens egen begravelse, og dels til pårørende eller andre, som skal stå for en begravelse. Planlæg din egen begravelse – Klargør dine personlige ønsker Det vil give tryghed for dig selv og...

7. Litteratur- og internetreferencer

Bogen Bisættelse af Martinus (se præsentation) Artikel: Gennem dødens port af Martinus Artikel: Begravelse, bisættelse og balsamering af Ole Therkelsen, Kosmos nr. 3/2011. Begravelsesmuligheder i Danmark – Instituttets oprindelige begravelsesinformation i...

Bilag 1-2. Eksempel på en dødsannonce

Dødsannoncer rundsendes idag ofte pr. email til kredsen af familie, venner og bekendte. Annoncer kan også bringes i aviser og på særlige sider på internettet. Martinus‘ stjernesymbol (symbol nr. 41) må gerne benyttes som kendemærke i dødsannoncer Symbolet kan kopieres...

Bilag 2. Udgiftseksempler

Oplysninger på Internettet, forår 2011 Vi viser her nogle eksempler på begravelsesudgifter, som kan udledes af de tilgængelige oplysninger bl.a. på internettet. Formålet er at give en indikation af det mulige udgiftsniveau ved forskellige former for begravelse, som...