Oplysninger på Internettet, forår 2011

Vi viser her nogle eksempler på begravelsesudgifter, som kan udledes af de tilgængelige oplysninger bl.a. på internettet. Formålet er at give en indikation af det mulige udgiftsniveau ved forskellige former for begravelse, som kan vejlede ved valg af den ønskede løsning . Man må være opmærksom på, at der især er meget store forskelle på kirkegårdenes takster. Hvis gravstedets placering ikke betyder så meget kan vælges et sted med fordelagtige takster evt. i en anden by. Der kan også forekomme forskellige former for tillæg, som det fremgår af bemærkningerne.

I kolonne I er vist et eksempel med en meget enkel begravelse uden udgifter til højtidelighed og valg af en kirkegård med lave takster.

Udgifter til kistebegravelse på kirkegård
Kilde: Oplysninger på Internettet, forår 2011

Pin It on Pinterest

Share This