MartinusForumDk

– inspireret af Martinus Kosmologi

En ny human begravelseskultur

Når man interesserer sig for Martinus Kosmologi, er det naturligt også at gøre sig tanker om de principper for en human begravelse, Martinus har beskrevet. I bogen Bisættelse omtaler han udviklingen af en ny human begravelseskultur, som har udgangspunkt i reinkarnationsprincippet og en udvidet forståelse af næstekærlighedsbegrebet til også at omfatte behandlingen af det efterladte legeme efter vores fysiske død.

En vigtig konsekvens heraf kan være ønsket om at undgå ligbrænding. Begrundelsen er, at den indebærer en voldsom nedbrydning af det organiske, fysisk bevidste mikroliv, som fortsat har livsbetingelse i legemet lang tid efter, at den såkaldte “død” er indtrådt.

Set i forhold hertil er en almindelig jordbegravelse et betydeligt ”mindre onde”, som Martinus udtrykker det. Men denne form harmonerer i virkeligheden heller ikke så godt med vore humane idealer. Årsagen er, at det begravede legeme hurtigt udsættes for en gennemgribende forrådnelsesproces, som næsten kan sammenlignes med en ”langsom forbrænding”. Det overlevende univers af mikrovæsener bliver også herved udsat for en ret voldsom undergangsproces.

Den mest kærlige og ansvarsfulde behandling af de overlevende mikrovæsener vil bestå i at give dem betingelser for, at de kan ”uddø” i en langsom naturlig proces, hvor det efterladte legeme til slut bliver “mumificeret“, dvs. at det når en ren mineraliseret tilstand. Martinus forudser, at der i fremtidens begravelseskultur udvikles nye, mere humane begravelsesmetoder, som kan understøtte denne proces. Da disse ideelle metoder ikke kan realiseres fuldt ud i dagens Danmark, må man vælge de metoder, som tilnærmer sig bedst muligt til det fremtidige ideal.

Information om human begravelse – inspireret af Martinus Kosmologi

Martinus Institut har udarbejdet en information om, hvordan en Martinus-inspireret begravelse kan foregå – ud fra de i dag kendte metoder og gældende regler i Danmark. Læs eller download informationen.

Praktiske råd om begravelser

Informationen indeholder en oversigt med nogle praktiske råd, dels til planlægning af ens egen begravelse, og dels til pårørende eller andre, som skal stå for en begravelse. Gå direkte til disse
praktiske råd eller download
pdf her.

Personlig erklæring: Ønsker ved min begravelse

Hvis du bliver inspireret til, at de omtalte principper skal følges, når du selv engang forlader det fysiske plan, anbefaler vi, at du hjælper dine nærmeste ved på forhånd at tilkendegive dine ønsker. Det kan gøres ved, at du nedskriver dine ønsker til begravelsen og sørger for, at disse ønsker bekendtgøres for pårørende, venner, bedemand eller andre, som til sin tid skal medvirke ved begravelsen. Du finder her et skema, som kan bruges til at angive dine personlige begravelsesønsker