Praktisk og økonomisk hjælp

Da Martinus havde sin åndelige fødsel, altså da han gennemgik den store fødsel, ejede han i virkeligheden ingenting. Og alt hvad der senere er skabt omkring hans tanker, det er jo kommet ved praktisk og ved økonomisk hjælp fra de mennesker der var interesseret i hans analyser. Og det er vel især centeret et eksempel på. Foruden Gerner Larson, han var jo foregangsmand, har der været mange dygtige og initiativrige hjælpere, både inden for undervisningen og inden for de praktiske områder. Centeret er så opbygget på den kærlighed og interesse der er blevet vist sagen. Mange har jo ofret deres sommerferier og andre ferier, og i grupper og i godt venskab er mange af de her arbejdsopgaver der var heroppe blevet løst. Vi har jo ikke været fagfolk, men vi har været amatører i ordets bedste betydning. 

    

 

Venskab frem for analyser

Martinus understregede jo ofte både i sine foredrag og i private samtaler venskabets store betydning, og han sagde jo ofte, at det var vigtigere at man var venner, end at man var enige om analyserne. Og ved en medarbejder sammenkomst sagde han engang, at vi er kun en flok venner. Han fik det hele ned på jorden, når nogen svingede sig for højt op. Så hele centeret her er i virkeligheden helt fra grunden bygget op på den interesse og den kærlighed, som har været vist Martinus´sag og som jo har givet sig udslag i alt det praktiske arbejde der er udført, og det er jo noget der stadigvæk foregår.

 

Venskab og vegetarmad på terrassen

Venskaberne, ja dem kan man jo tit få fornyet eller vedligeholdt oppe på terrassen. På terrassen der kan man jo få et måltid mad og om aftenerne er der tedrikning, og der møder man jo altså gamle venner eller skaber nye venskaber.

 

Inspiration og kreativitet

Og under det fælles arbejde og under studierne, er der jo opstået mange gode venskaber, og når man opholder sig heroppe, så er det klart, at man bliver inspireret af foredragene og analyserne i det hele taget. Og det kan ofte resultere i, at man selv føler trang til at give udtryk for egne tanker og for egen kreativitet, og man opdager så hurtigt hvor vigtigt det er at udtrykke sig på en eller anden måde. Og der er jo forskellige måder at gøre det på, nogen prøver sig frem med at tale, med at holde foredrag, andre med at skrive artikler, og nogen med at tegne, og male og med at musicere. Og hvor der er mange mennesker, der inspirerer man jo ofte hinanden. Og de mange interesserede drager så hjem til dagligdagen, på arbejdspladsen og mellem vennerne og familien, beriget med nye kræfter og med ny lyst til at omsætte disse ideer i praktist væremåde i hverdagen.

 

0 0 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This