Litteratur og bøger

Grundlaget for undervisningen på Martinus Center var og er udelukkende Martinus´ litteratur. Hovedværket hedder “Livets Bog” på 7 bind og symbolbogen på 4 bind. Han har yderligere skrevet en lang række artikler og også 28 små bøger, bl.a den der hedder “2 slags kærlighed”. Disse værker var grundlaget for hans undervisning.

    

Symboler som åndeligt landkort

Ved hjælp af streger, figurer og farver, skabte han det han kalder symboler. Det var i virkeligheden en slags landkort over åndelige områder, på samme måde som man har landkort over fysiske landområder. Der var det ved symbolerne, at de foruden at være landkort besad en magi som kunne inspirerere og påvirke mennesker, de havde en skjult stimulans for den der arbejdede med symbolerne.

 

Bladet Kosmos

Martinus skrev jo en lang række artikler i bladet Kosmos, som var blevet udgivet allerede fra 1933, og mange af disse lange artikkelserier, de blev senere udgivet som bøger. De var ikke kun for den tid de var skrevet, men også for fremtiden. De er ligeså relevante idag som da de blev skrevet.

 

Forberedelse til foredrag

Samtidig med skribentvirksomheden, holdt Martinus jo en masse foredrag, både i København og i provinsen, og også en hel del i sverige. Og fra disse foredrag, foreligger der en hel del manuskripter, han sad jo tidligt om morgenen og skrev når han skulle holde foredrag. Han skrev sit manuskript, men han holdt ikke foredraget efter manuskriptet, han holdt det altid frit.

 

Foredrag og studiegruppen

Efter at centeret i Klint var blevet etableret i 1935, holdt Martinus hver sommer foredrag. Det første år var der slet ingen foredragssal. Da det kom i 1937 blev der holdst foredrag 2 gange om ugen. Gerner Larson holdt ét foredrag og Martinus holdt ét foredrag. Men efterhånden kom der flere hjælpere til, allerede under krigen kom der jo enkelte nye til, men det er jo navnlig i løbet af de sidste 8-10 år, at der er kommet andre gode hjælpere til, folk der var tilstrækkeligt uddannede og som kunne holde foredrag, og på den måde er det vokset det hele sådan, at der nu ikke som tidligere var foredrag 2 gange om ugen, eller én gang om dagen, men nu er der foredrag hver eneste dag flere gange om dagen, og det bliver så suppleret med studiegrupper, spørgetimer, symbolgennemgang og alt det andet, man har i gang heroppe på centeret.

 

En skole i åndsvidenskab

Martinus forudså, at der skulle komme en egentlig skole, en skole hvor man kunne uddanne mennesker på et højt neveau. Der skulle ikke undervises i andre ting end Martinus´ kosmiske analyser. Han mente ikke, at der skulle undervises i andre fag, sådan som man gør det på højskoler, og han tog netop afstand fra dette, at man skulle have tilskud fra staten, ligesom højskolerne får det, og således komme under en vis kontrol. Vi skulle være helt uafhængige, og man skulle kun undervises i Martinus kosmologi. Og det er der så nok nogen der måske kan tyde som en slags fanatisme, men sådan så Martinus ikke på det, fordi alle de andre fag, dem kunne man jo blive undervist i på universiteter og skoler rundt omkring, og derfor var der jo ikke rimelighed i at ofre tid og kræfter på at undervise i disse fag. Man skulle koncentrere sig helt og holdent om kosmologien.

 

 

0 0 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This