En verdensregering og et internationalt verdensrige

Martinus så jo sådan på det, at han mente, at allerede om 3000 år, så ville der blive dannet en verdensregering, eller der vil være skabt et internationalt verdensrige, et rigtigt menneskerige. Og Martinus´ tanker de vil være med til at influere hele udviklingen. Og det er klart, at det vil kun ske, sammen med alle de drastiske påvirkninger, som man får igennem krige,sygdomme og alle disse revolutioner som vil komme rundt omkring på kloden. Men de vil altså være en teoretisk vejledning for menneskeheden, og de vil ligesom danne basis for en hel ny verdenskultur, og Martinus kosmologi, det er jo i virkeligheden kun en beskrivelse af verdensaltets logik og skabemetode, det er en beskrivelse af selve livslovene, og så må man jo lære disse livslove at kende og lære at leve efter dem.

           

En lang udviklingsproces

Det hele er jo en lang udviklingsproces, vi må allesammen lære os selv at kende, og forandringen af vores bevidsthed og vores egen væremåde, det er jo ikke udelukkende en viljessag, det er ikke noget der kan ske pludseligt. Det fordrer i virkeligheden en hel ny organisk struktur. Og skabelsen af denne struktur tager selvfølgelig sin tid, så vi må lære at væbne os med en vis tålmodighed, men udviklingen går jo i retning af dette, at vi skal blive “mennesker i Guds billede efter hans lignelse”. At der skal skabes en virkelig menneskelig kultur her på kloden, hvor næstekærligheden bliver daglig væremåde for os allesammen.

   

Et nyt guddomsbegreb

Man kan jo sige, at den kultur der nu tager sin første begyndelse, at den er lige så forskellig fra de sidste 2 årtusindes trosepoke, som Jesus-epoken var fra Moses-epoken, og det var jo tilgivelsesmoralen der afløste hævnmoralen, og at man istedet for at hade og hævne, skulle elske sine fjender. Med Martinus´ verdensbillede, får vi et helt nyt Guddomsbegreb, at vi skal hverken tro på religiøse, politiske eller materialistisk videnskabelige autoriteter. Mennesket kommer til at stå helt alene over for Gud, helt frit og uafhængigt. Og kun ansvarlig over for verdensaltets fysiske og åndelige love og principper.

   

Alt er levende – livets direkte tale

Og alt overhovedet er jo levende, og så gælder det jo både hensynet til naturen, planterne, dyrene, mikrokosmos og makrokosmos, og altså selvfølgelig vores medmennesker. Alt hvad vi kommer i berøring med er jo vor næste, og det Martinus gør er at han videnskabeliggør de facittere som Jesus prædikede, at vi skal elske Gud over alle ting og vor næste som os selv. Vi behøver ikke mere at tro, vi er helt frie væsener, vi skal ikke stå til regnskab over for konger og kejsere, eller andre magthavere eller førere, og vi er slet ikke underlagt andre mennesker. Vi er udelukkende ansvarlig over for vor næste som er Guds organer eller redskaber, og vi kan ikke møde det Guddommelige på nogen som helst anden måde. Vi kan nu gennem de kosmiske analyser lære os, at få direkte kontakt med ophavet til verdensaltets skabende kræfter, og forstå det som Martinus kalder livets direkte tale.

   
0 0 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This