MartinusForumDk

 

Martinus Center bliver til

Martinus Center har nu eksisteret i mere end 50 år og har allerede en historie bag sig. Det begyndte i 1932 da Martinus udgav det første bind af “Livets bog”. Efter denne udgivelse, blev der dannet studiegrupper og der blev holdt foredrag i København og i Danmark iøvrigt i vintermånederne. Og mange mennesker mente, at det ville være godt at kunne samles om sommeren for at studere og blive undervist i Martinus´ kosmiske analyser. Derfor begyndte Martinus og Gerner Larson, der var hans sekretær, at se sig om efter en grund, hvor man kunne bygge sådan et samlingssted. En dag kom én af Martinus´ venner med en lille annonce, hvor der var et areal til salg ved Klint ved Nykøbing Sjælland. De tog derop en junidag i 1934 og kiggede på grunden og fandt, at det var et udmærket sted til et center, og det lå dejligt ud til Kattegat.

  

 

Køb af jord og bygning af sommerhuse.

De blev enige om at købe det. Martinus som ikke havde nogen penge, fik tilbudt et lån på 20.000 kr. af en dame til at købe jorden. Det var i vinteren 1934-35, og i maj 1935, var de første 7 huse klar til udlejning. Allerede året efter blev der købt 7 nye huse og i 1940, blev der så købt 7 nye huse, og de blev anbragt vinkelret på de syv første huse, sådan at de dannede en hestesko omkring en stor åben plads.

 

Den første foredragssal

På det tidspunkt var der ikke nogen foredragssal. Martinus mente, at det måtte man have, og så købte man et areal bag ved plantagen hvor de første 7 huse lå. Der byggede man i 1937 den første foredragssal, og det skete i Storebededagsferien og i nogle få weekender. Den kunne rumme omkring 100 mennesker, og det var jo en meget primitiv sal med cementgulv og lange grøntmalede bænke og en primitiv talerstol, der var lavet af kosteskafte. Der var også et primitivt lysbilledapparat og et lille værelse, hvor der var en grammofon, for Martinus plejede gerne at spille et par grammofonplader, før han startede foredraget, sådan at mennesker kunne komme i god stemning. Så det var den første foredragssal og den næste den blev bygget i 1949, den var lidt større og lå altså bagved denne plantage, men den var stadfigvæk ikke stor nok, for sagen udviklede sig og i 1961 fik man så den nuværende foredragssal, som så senere er blevet renoveret og malet hvid. Så det var disse 3 foredragssale, som viser noget om, hvordan sagen voksede.

 

 

 

Køb og salg af Klintsøgård.

I 1946 købte man Klintsøgård. Man forsøgte at få det til at løbe rundt ved hjælp af udlejning, men den korte sommertid gjorde, at det var meget svært. Nogle år senere blev man nødt til at sælge Klintsøgård, da man ikke kunne få den til at forrente sig.

 

 

 Salg af jord og sommerhuse

Man beholdt pavillonerne og arealerne ned imod stranden og fik på den måde gode muligheder for udvidelse. Man fandt ud af, at man kunne sælge alle de eksisterende sommerhuse og udstykke en hel del grunde af de arealer, man havde købt, sælge dem til mennesker der var interesserede i Martinus Kosmologi. På den måde kunne man få pengene ind og få økonomien rettet op.

 

 

Martinus i Villa Rosenberg

Martinus boede selv i et af de små huse i begyndelsen, men allerede i 1937-38 købte man Villa Rosenberg. Den havde tilhørt Globetrotteren Holger Rosenberg og den blev opkaldt efter ham. Og på Villa Rosenberg boede Martinus og Gerner Larson og hans familie og herfra administrerede man feriebyen. Martinus modtog mange gæster derovre. F.eks. havde han en gang om ugen gardenparty, hvor mennesker fra feriebyen blev inviteret over. De havde mulighed for at møde Martinus og stille ham spørgsmål. Mange dejlige eftermiddage blev nydt der. Dels arbejdede Martinus der, og skrev i sommertiden, artikler og bøger og han modtog også en hel del mennesker som havde personlige vanskeligheder.