MartinusForumDk

Mer om Corona. -con...
 
Share:
Notifications
Clear all

Mer om Corona. -convel

convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er litt nyheter fra hjemmebane.

God lesing.

Litt hjemmenyheter, Norge - Corona.

Nå har Norge hatt status som "stengt land", at "landet er stengt", "stenging av landet" hendte. Dette i over ett år nå. Jeg skal i denne teksten, snakke litt om eget land, Norge, og hvordan tilstanden presenteres i avisen.
Det har i måneder nå vært prat om å få landet "gjenåpnet". Men jeg tror at med virusene som kommer og går, vil det på det viset avisene presenterer, være umulig å "gjenåpne" landet, på ubestemt tid. Dette har med begrepene "stenging av landet" og motsatsen "gjenåpning" av landet å gjøre.
Jeg har lest i avisen, betydningen at vi har "vendt tilbake til hverdagen" i Norge. Dette oversetter jeg til "gjenåpning" av landet, men altså da "med tilstanden som den er, med viruset". I motsetning til "gjenåpning" av landet, etter "stenging av landet", så betyr vendingen tilbake til hverdagen "gjenåpning av landet med tilstanden som den er".
Takk, for meg, dette var et skrift fra 1. Juni 2021.

Markus Gyltnes, 2021.

Kommentarer mottas med takk.

Vennlig hilsen convel.

Quote
Topic starter Posted : 01/06/2021 12:52
convel2
(@convel2)
Member

Hei.

Jeg skulle fortelle, at jeg har fått Corona-vaksinen, den første her til lands. De pleier å gi to.

Jeg tok vaksinen frivillig, og er fornøyd med det.

Og vennligste hilsner fra convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 09/07/2021 21:33
convel2
(@convel2)
Member

Hei.

Hippiebevegelse-Corona.

Har noen andre enn meg, sett påbegynnelse til hippiebevegelse-Corona? Jeg har nede i byen sett noen hippie-liknende ijålet og påkledd, for ikke å si pådrivende med hippie-liknende ting. Jeg antar naturligvis, at dette handler om blant annet det religiøse eller åndelige aspektet i samfunnet, omkring Verdensepidemien.
Jeg har sett mennesker i hippie-liknende klær, bare litt andre farger brukt, enn hippie-overleveringen som hører til vår tid er. Det er også snakk om bruk av fargerike masker, som jeg nå ikke vet om er effektive sykehusmasker. Jeg tenker også en tanke om at her i bakgrunnen, hører en viss røke-pipe med, hvilket apropos kriminaliserer denne og andre mulige hippie-bevegelser.
Altså, er det noen andre enn meg, som har hørt noe til dette?

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

This post was modified 2 måneder ago by convel2
ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/07/2021 20:19
convel2
(@convel2)
Member

Hei, igjen.

Hippiebevegelse-Corona, del 2.

Jeg kom til å tenke på denne røke-pipen til den eventuelle Hippiebevegelsen-Corona. Den kommer nok med, før eller siden, kjenner jeg verden rett.
I denne verden av ulovlige avhengighetsskapende stoffer, regnes i tillegg til det vi vet, fleinnsopp, absinth, og avhengighetsskapende urter som produserer rus. Det jeg snakker om når jeg nevner de stoffene vi vet om, er det som etter det jeg vet, er forbudt å bruke. Fleinnsopp, absinth, og en rekke urter som også regnes som farlige rusmidler, er i legemiddelindustrien av og til på utprøving som medisin. Et eksempel på rusmiddel som er blitt legemiddel i senere tid, er metamorfin, som før i tiden ble brukt som sterkt berusende middel, og som jeg selv bare forbinder med feite, svettende morfinister.
Dette var litt om røke-pipen, den visse, til hippiebevegelsen som jeg ser antydninger til hvis eksistens.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/07/2021 20:36
convel2
(@convel2)
Member

Kommende i Avisen.

Jeg ser for meg, kommende i avisen, i fremtiden. Det jeg ser foran meg, kommende, er Corona-økonomi, Corona-samfunnsproblemer, og Corona-politikk for Stater er ikke selv, Corona de, det de ikke er. Stater driver med sin vanlige politikk, og dette utover det som er den vanlige politikken, vil her bli å kalle Corona-politikk.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 21/07/2021 15:33
convel2
(@convel2)
Member

Her er litt nyheter fra hjemmebane, Norge, i forhold til Corona-situasjonen.

Forsøk på å gjenåpne landet, Norge.

I teksten lenger opp på denne tråden, teksten "Litt hjemmenyheter, Norge - Corona.", ytrer jeg min mening om at Norge egentlig har gjenåpnet.

I avisene foregår, gjenåpning av Norge, hvilket jeg anser for å være et offisielt spørsmål, at det er blitt offisielt fremfor "i virkeligheten". Jeg mener det at landet Norge er stengt, er blitt en klausul, som avisene og de som leverer nyheter til avisene, kjemper mot. Det ser for meg ut som det er blitt rot i, det som før er skrevet om Corona-situasjonen i Norge, og det som skrives videre.

Denne klausulen om at "Norge det land er stengt, grunnet Corona", tror jeg kan hende vi må leve med i lang tid, jeg hadde selv sett best om vi fikk offisiell åpning i Norge dersom mulig sånn er min ordenssans. Hva som vil hende denne klausulen, er muligens at den over tid, går i glemmeboken, ettersom det i nyhetene, alt gis uttrykk for i linjer og talemåter, som at Norge er et åpent land. Denne teksten ble skrevet, 02. August 2021.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 02/08/2021 21:49
convel2
(@convel2)
Member

Her er noen seriøse spørsmål, angående Verdensepidemien.

Den store pågangen til det psykiatriske system, og Corona-pasienter i dette.

Det er som jeg forstår, stor pågang av Corona-ofre, på dørene til det psykiatriske system, som sliter med psykiske problemer i forhold til Verdensepidemien av idag. Psykiske såvel som kroppslige smerter, og fenomener av smerte-type, kan plage også Corona-ofre er å forstå fra min side, da Verdensepidemien sånn som den utbreder seg i sinnet til Corona-ofre som er gjenstand for det psykiatriske-system, er av alvorlig art.

Her kan i Corona-pasienten, såvel som vanlige pasienter, oppstå smerter som vanlige nevroleptika og denne sorten medisin, ikke kurerer, eller får has på. Disse overflødige, eller overskuddssmertene, blir til min viten, overlatt til bruk av smertestillende, de som er på markedet, skal sykehuset kurere disse.

Her er en verden av medisiner, smertestillende sterke og svake. Jeg skal her snakke om denne rekken av sterke, som inneholder narkotiske stoffer, eller virkestoff/virkestoffer, mot smertene. Min bønn går her ut til vitenskapen, om å lete etter flere former for smertestillende uten narkotika som virkestoff/stoffer. Dette da, det kan være betimelig, eller tilogmed nedverdigende, at et familiemedlem, være seg Corona-offer i psykiatrien eller vanlig pasient, skal utsettes for narkotiske virkestoffer i medisinen sin.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 17/08/2021 22:22
convel2
(@convel2)
Member

Om smertestillende og Corona- og andre ofre.

Jeg nevnte i forrige artikkel, lenger opp på denne side, at det skulle være uheldig om man fikk smertstillende med narkotika som hovedsakelig virkestoff. Jeg har hørt at pasienter som kommer på denne formen for smertestillende, og blir avhengig av denne, får henregning blant de narkomane. Man blir regnet for å være en narkoman. Dette er etter min mening feil. Jeg forstår det sådan, at f.eks. trafikkofre og andre ofre i kontakt med sykehus, som har store smerter, ikke blir en narkoman av å få medisin med narkotika som hovedsakelig virkestoff. Jeg forstår det således, at man ikke skal ha henregning som en narkoman. Jeg mener disse medisinene, eller denne rekken medikamenter, som inneholder narkotika som virkestoff/virkestoffer, er som de jeg tenker på kan finnes i fremtiden, uten narkotika, derved at de er resultatet av medisinen og legemiddelindustrien så langt de er kommet idag.

Markus Gyltnes, 2021.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 31/08/2021 17:38
convel2
(@convel2)
Member

Her er litt nyheter fra hjemmebane.

Statsstyrene og Corona.

Vi har i Norge, nettopp fått folkevalgt et nytt statsstyre. Statsstyret er her i dette tilfellet, og denne Stortingsperiode for øyeblikket Arbeiderpartiet (Ap). Jeg skal i denne artikkelteksten forsøke å skrive for hele Scandinavia.
Det har oppstått for mitt indre syn, eller min indre tanke, et problem med statsovertagelse og Corona-troppen. Det er riktignok en kjent prosess, hvordan et statsstyre skiftes ut, men en sittende Corona-tropp, er det ikke like lett å skifte ut mannskapet på.
Jeg har utarbeidet et forslag hertil. Corona-troppen fra forrige statsstyre, ved skifte av statsstyre, i Scandinavia, er aller helst av en sådan, human natur vi har i Scandinavia. At denne Corona-troppen som består av ansatte og agenter fra forrige statsstyre, er likesinnet med det nye statsstyret, er her viktig. For ved skifte av statstyre med Storting og videre Corona-troppen, må vi gjøre det enkelt, har jeg tenkt, og utskrive partienes ansatte og agenter fra forrige Corona-tropp til å jobbe bare med Corona uten å skifte sin stilling. Sånn kan et nytt statsstyre overta styringen av landet, ved at sittende Corona-tropp fortsetter i sin stilling som - gammelt - utskrevet Corona mannskap.

Markus Gyltnes, 2021.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 14/09/2021 19:30
Share: