MartinusForumDk

Den nye Verdenssitu...
 
Share:
Notifications
Clear all

Den nye Verdenssituasjonen, og Healing. -convel.

convel2
(@convel2)
Member

Hei.

Jeg skulle bare nevne healing og den alternative siden, i forsøk om hjelp mot Corona.

God lesing.

"Corona og medisin fra det Spirituelle alternative".

Medisinen, eller legene, forsøker hardt å kurere Corona-ofre. Jeg skal her snakke om Corona-syke, som har blitt friske av seg selv, og lider av langtidsskader etterpå.
Vi hører om Corona-ofre som har lidd av epidemien, som er på 9 dager fra man har blitt syk, til man ev. dør. I starten antattes det at epidemien var "finally lethal", som man kan si på Engelsk. Men, det ble vanlig å overleve epidemien, f.eks. hjemme hos seg selv. Disse tilfellene har dessverre, som jeg har skjønt det, vanligvis senskader, eller legems-beskadigelse i kjølvannet sitt. Hva kan det Spirituelle alternative miljø bidra med her?
Medisinen, eller legemiddelindustrien, jeg blander disse to begrepene lettere, her. Denne instans har godkjent såsom homøpati, og eksperimenterer, blant annet med stoffer som absinth, og steinsopp. Det er ikke denne formen for medisin jeg skal snakke om her. Jeg skal prøve å dra hjelp fram i lyset, fra den alternative medisinen.
Ting, fra det spirituelle alternative miljø, som til min kjennskap virker på sykdommer er dette. Eksempler er Reiki-healing, Engle-healing og Gude- og Gudinne-healing. Urter kommer her med i bildet. Noen helbredende urter, eller urter med helbredende kraft er godkjente og brukes av medisinen, eller legemiddelindustrien. Andre urter har ikke denne status. Men, det spirituelle alternative miljø, kjenner til flere urter enn dette og flere framstillingsmåter av medisin fra urtene, eller bare urter. Dette var eksempler på hva som virker mot sykdommer, hos det spirituelle alternative miljø.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

Quote
Topic starter Posted : 11/04/2021 13:48
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2

Hei.

Jeg skulle bare nevne healing og den alternative siden, i forsøk om hjelp mot Corona.

God lesing. Korrigert utgave følger.

"Corona og Healing fra det Spirituelle alternative".

Medisinen, eller legene, forsøker hardt å kurere Corona-ofre. Jeg skal her snakke om Corona-syke, som har blitt friske av seg selv, og lider av langtidsskader etterpå, og hva healing fra det Spirituelle alternative muligens kan gjøre for dem.
Vi hører om Corona-ofre som har lidd av epidemien, som til min opplysning er på 9 dager fra man har blitt syk, til man ev. dør. I starten antattes det at epidemien var "finally lethal", som man kan si på Engelsk. Men, det ble vanlig å overleve epidemien, f.eks. hjemme hos seg selv. Disse tilfellene av friske fra epidemien har dessverre, som jeg har skjønt det, vanligvis senskader, eller legems-beskadigelse i kjølvannet sitt. Hva kan det Spirituelle alternative miljø bidra med her?
Medisinen, eller legemiddelindustrien, jeg blander disse to begrepene lettere, her. Denne instans har godkjent såsom homøpati, og eksperimenterer av og til, blant annet med stoffer som absinth, og fleinsopp. Det er ikke denne formen for medisin jeg skal snakke om her. Jeg skal prøve å dra hjelp fram i lyset, fra den alternative medisinen eller den alternative medisinens miljø.
Ting, fra det spirituelle alternative miljø, som til min kjennskap virker på sykdommer er dette. Eksempler er Reiki-healing, Engle-healing og Gude- og Gudinne-healing. Urter kommer her med i bildet. Noen helbredende urter, eller urter med helbredende kraft, er godkjente og brukes av medisinen, eller legemiddelindustrien. Andre urter har ikke denne status. Men, det spirituelle alternative miljø, kjenner til flere urter enn dette og kjenner til flere framstillingsmåter av medisin fra urtene, eller bare urter. Dette var eksempler på hva som virker mot sykdommer, hos det spirituelle alternative miljø.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 11/04/2021 21:31
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er noe jeg ville poste.

God lesing.

Om Corona-artiklene på MartinusForum.

Jeg skal her si noe om, hva jeg har tenkt med, Corona-artiklene på MartinusForum samlet i to tråder, med tilhørende Verdensepidemi-titler.
Jeg har med dokumentene disse, ment å hjelpe til, og å avlette, på Corona-situasjonen. Dokumentene, eller artiklene, hører med til forutgående tekster, skrevet av meg, om Corona epidemien. Jeg opplyser her om at, jeg har flere posting-steder for dokumenter inneholdende stoff om Corona, og at flere artikler har kunnet "fly ut i verden".
Nærmere i detalj, så handler disse dokumentene, om overflyttingen grunnet nevnte lands stenging av grenser mot utland, overflyttingen av folks liv fra bylivet til hjemme-livet som de makthavende, jeg har oppfattet fra dem, har bestemt dette. Jeg har forsøkt å hjelpe til med denne overflyttingen, med tegning av omriss av hvordan dette vil bli, f.eks. med hensyn til ferier, å Spille Ball, og sånne ting. Til de makthavende, har jeg også bla. oppgitt noen avgjørende grunner til hvorfor ting bør være, som jeg har kommet frem til at de bør være. Avgjørende grunner, er legitime grunner i denne verdenen. Og jeg har tatt meg tillatelse til å skrive disse artiklene, på MartinusForum, ut ifra unntakstilstanden som råder. Jeg har også brukt grunner til å hjelpe hele skandinavia, dessverre er Norge her noe favorisert, med tanken denne at, dess flere som deltar dess lettere blir det å få gjort jobben. Landene i skandinavia er svært like hertil.
Til slutt, angående overflyttingen av livet nede i byen, over til hjemmet og nabolaget. Angående dette, så er det et fakta av i dag, at byen må holde noe åpen for publikum, da dette er av dags quo status, at livet inne i byen ikke som før i tiden, slutter når kvelden kommer, det gjør bylivet ikke. Og hvilket jeg har brukt noen avgjørende grunner til å forsvare for å hjelpe til, med å holde byen åpen ved nedstengning grunnet Corona.
Nok om dette, her. Og til slutt, jeg har hele tiden håpet, å kunne hjelpe til med artiklene med stoff om Corona-epidemien som den framtrer i Verden, og på Jorden.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 01/05/2021 04:22
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er jeg med en notis.

God lesing.

Markus Gyltnes' profil, av ham selv.

Mitt navn er Markus Gyltnes, forfatter av "mine, den siste tids, skriverier", en samling artikler/tekster som ligger her på MartinusForum. Jeg tenkte å oppklare noe, her i denne teksten.
Mitt seneste arbeid med problemløsing i forhold til Corona-spørsmål, har medført noe forvirring nede i byen, der jeg går - om jeg er blitt Corona-forfatter, eller om jeg er den samme gamle meg. Svaret på dette er at, jeg er fortsatt Markus Gyltnes, Convel fra MartinusForum som jeg hjemmehører hos, eller sokner til på Internet, og Convel, snakker alltid sant - i tilfelle leserene skulle tro noe annet.
Jeg har ikke blitt noe "Project Corona" eller "Codename ho Corona", kvinnen "Corona", navnet kommer fra den noe kvinnelige stemmen jeg hører når jeg skriver om Verdensepidemien av idag. Ser ikke noe kvinnefiendtlig bak kvinnenavnet "Corona", men ser verdier ved å blant annet her, ta vare på et gammelt kvinne-navn, så det ikke skulle fullstendig fortrenges. Bidrar her til.
Jeg fortsetter; Markus Gyltnes er den offentlige personen, som av helsemessige årsaker, har vært "værfast" eller seg oppholdende i Tromsø, siden 2007 år. Han er "personen som sitter hver morgen, på Strandtorget i Tromsø med en kopp kaffe.", av og til kjenner personer fra utland ham igjen, men jeg må si at jeg prater ikke med disse turister, men slår av en prat, en gang imellom med Frelsesarméen i Tromsø. Jeg sier ja, jeg legger til hvor merkelig det enn skulle høres ut, at jeg er en Tromsø-by offentlig person bare, og det ovennevnte legges av meg, her til det jeg før har sagt om min offentlige person.
Notis til slutt, er en mer ukjent side av saken - offentlig person-saken. Jeg er forfatter og dikter av en "extensive" eng., samling Martinus-sanger. Og slår av en prat med musikere.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 03/05/2021 13:06
convel2
(@convel2)
Member

Jeg forsøker å avhjelpe på situasjonen.

Jeg er redd for at jeg har kommet i skade, for å bli med i kampen mot Verdensepidemien av idag.

Denne sverten jeg har opparbeidet meg, er visst ikke til å fjerne, på mange år hvordan det enn er med, denne formen for sverte. Da Corona'en kom, ifjor, var det et så stort "matter at hand", at jeg ikke kunne, jeg som den personen jeg er, la være å kaste meg inn i dette arbeidet sammen med mange andre. Og sammen svertes vi "Corona-politikere". Det er heldigvis veldig frivillig, om man vil delta i dette kall, mot Verdensepidemien-Corona.

Markus Gyltnes, 2021.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 04/08/2021 20:47
Share: