MartinusForumDk

Den nye Verdenssitu...
 
Share:
Notifications
Clear all

Den nye Verdenssituasjonen, fortsetter. Psykisk syke. -convel

convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en artikkel til.

God lesing.

Rus-psykiatrien, og Corona-psykiatrien.

I dette dokumentet, skal jeg ta opp to ting jeg ikke har tatt opp tidligere, angående det psykiatriske system, og Corona-epidemien.
Den gjengse rutine, i rus-psykiatrien er å først lete etter plass, hos Rus og Psykatri med avrusningen. Dette ser jeg ingen grunn til å endre på, grunnet Corona-epidemien. Vi tenker fortsatt her, som jeg nevnte, at samfunnet må ta vare på de svakest stilte, og hardt rammede først.
Dette dokumentet omhandler, den store pågangen av syke i kjølvannet av Verdensepidemien, Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island.
En tanke vi ikke vel tenker, er at Corona-syke kan melde seg ved døren, til det psykiatriske system. Ved vanlige sykehus i Scandinavia tilhørende det psykiatriske system, må vel Corona-syke og Corona syke blitt ved sykehuset, sendes ut av sykehuset, selv ved tung psykiatri. Alternativet her blir det alminnelige sykehuset, hjemmet er ikke noe særlig alternativ. Andre alternativ er egne sykehus/klinikker for Corona-syke, hvor Corona-syke kan omgåes andre Corona-rammede, medisiner og vaksine viktige her. Et siste alternativ er å overflyttes, ved Corona-smitte, til spesial klinikker ofte private tilhørende det psykiatriske system, mye private penger går gjerne med her, og klinikken kan ikke ligge så langt unna allfarvei, fra sykehuset man kom til først, grunnet den vanskelige reisen.
Og en notis til slutt, til friske mennesker, som er friske til hverdags. Hvis dere ikke vet det fra før: Jeg har hørt at man kan gjøre alt fra det psykiatriske sykehuset, man er på. Tenker jobbe her.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

Quote
Topic starter Posted : 28/03/2021 04:37
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2

Hei, her er en artikkel til.

God lesing.

"Senskader etter Corona".

Vi hører om mennesker som har å bli friske fra Corona. Dette er til meg kjent, medisin og vaksine som har klart. Over til hva dette dokumentet handler om, senskader etter Corona.
I mange tilfeller, har pasient ikke rukket å få medisin eller vaksine, før legems-beskadigelse, har skjedd. Dette er hva vi hører om i avisen, og på Internet, når vi hører om langtidssyke etter Corona-smitte. Et poeng jeg ønsker å ta opp her, er avisenes fremlegging av tilfeller av legems-beskadigelse etter Corona-syke. Det fortelles om sykdom over et år, hvilket i mine ører lyder, som usannsynlig, at man skal ha vært Corona-syk. Dette er langtidsskader, etter, å ha blitt frisk fra Corona.
Takk, for at dere lytter.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 31/03/2021 14:40
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en artikkel som jeg "durer igang her med, som er av en muligens kjent lyd, eller lyder som".

God lesing.

"Vi må tenke på de gamle og uføre, selv om det er Corona".

I dagens samfunn, mens det foregår Corona undertiden, må vi huske å tenke på de gamle og uføre, som skal få leve her, de også. Dette dokumentet passer til Scandinavia, såvidt jeg vet om dagens Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island.
Dagens unge mennesker, av generasjonen idag. De bruker mye teknologi, data, stasjonære pc'er, nettbrett, lesebrett og smartphone's, til hverdagslige gjøremål. Dette er mer enn hva de gamle, pensjonerte, og uføre klarer. Under nedstengning, og andre tiltak, utført grunnet epidemien, av idag år 2020, 2021, har mange av samfunnets tjenester, delvis forsvunnet for de gamle og de uføre, hvilket er grunnen til at jeg tar til orde, her.
Gamle og uføre klarer ofte ikke å bruke mobiltelefon, eller annen avansert teknologi. De må ha hustelefon eller fastlinje-telefon, kan ikke dette oppdrives må de ha en erstatning for hustelefonen såsom en mobiltelefon enkel å bruke, som står i en automatisk lader, på tilgjengelig sted.
De gamle, pensjonister og uføre, er ikke alltid istand til å betale regninger, og andre bank og post-tjenester av denne formen, som foregår for det meste elektronisk idag. Betalingsformer må finnes på papir, som med brevgiro, eller mulighet for å gå i banken, og få ordnet med regningene og andre bank-tjenester. Er det ikke mulighet for dette, må familie eller nær familie, gjøre dette for den gamle eller uføre, med for eksempel Internet-bank.
Kollektivtransport er også et viktig spørsmål for de gamle og uføre, som også skal omkring i by, eller på landet. Her er også teknologi, en barriære for mange av denne gruppe. Billett på papir, eller busskort som kan fylles på, eventuelt kort til annen kollektivtransport, må finnes. Det finnes eksempel, på at bussterminalens kontor til kjøp av billett, eller påfylling av busskort, har vært nedstengt under Corona-tiden. Billett på papir, og kjøp av kort, må under denne formen for nedstengning, kunne gjøres på f.eks. kiosk i gangavstand fra stedet bussene kjører fra. Bestilling av nytt kort over telefon, ved tap av kort, som saktens kan gjøres, medfører store ekstra-utlegg, og blir dyrt i lengden for fattige pensjonister, og uføre. Betaling for kollektivtransport kan vanskelig gjøres av gamle og mange uføre, med noe så enkelt som f.eks. smartphone. Bruk av billettautomat i nærheten av busstoppet for kjøp av billett eller påfylling av kort, minner jeg på om at familien eller annen nær familie, ofte må gjøre for den gamle eller svært så uføre.
Til slutt, Internet-apoteker kan ikke være et spørsmål av aktualitet for pensjonisten, den gamle, eller uføre, som lett kan glemme av sin medisin, og må handle den i siste liten. Medisin og andre apotek-artikler, kan vel lett skjønnes, at må være mulig for den gamle og den uføre, å hente selv eller alene, på manuelt apotek helst betjent av personale man kan spørre til råds. Jeg minner også på at alle vanlige apoteker, av formen jeg mener her, må ha tilgjengelig de nødvendige medisinene, for de små og svakes skyld, også under perioder med mye epidemi og nedstengninger.

Notis.: Dette dokumentet er skrevet, med flest erfaringer fra Norge, i bakgrunnen.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 02/04/2021 14:38
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er artikkel, unnskyld for praten om alkohol, men det gjelder Corona-epidemien.

God lesing.

"Ut av ensomheten."

I disse Corona tider, er det mange ensomme som sitter hjemme, mens det er nedstengning, og "skulle hatt en tur ut". Jeg snakker her for Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island. Jeg skal her nevne hovedgrupper, da det er for mange til å nevne i denne typen dokument.
Enslige, enslige fraskilte fra barna sine, og enslige med voksne barn, er noen å nevne. Jeg nevner her, at enslige iblant skulle hatt en, tur ut fra hjemmet selv om det er Corona og nedstengning. Turen går her, fra hjemmet hvor enslige sitter og kan bli psykisk syke, istedet for å få sosial omgang med mennesker, som de skulle hatt. Turen går her, inn til bysentrum, hvor det i disse tilfellene må finnes kafé eller kaffebar. Her finner man, av min erfaring, alltids noen å prate med.
Enslige og noen andre hovedgrupper, nå. Det finnes noe som, gjerne kalles myke alkoholdrikkere. Dette er til forskjell fra Storsosialen, som fortsetter ut over kvelden og gjerne natten, bortsett fra ved nedstengning. Ved nedstengning, er det pliktig med et lite eller større, måltid med mat ved siden av alkoholen, noen trenger seg en drink på byen, for å si det slik. Tiden for myke alkoholdrikkere som gjerne tar seg et lite måltid mat, ved siden av alkoholen, er ettermiddag og kveld.
Til slutt, jeg skal nevne et alternativt sted for alkohol, og kanskje en kaffekopp. Det gjelder her dansenes huser, hvor man kan danse, sammen med andre, og drikke litt alkohol, kanskje en kopp med kaffe, vi prater "procreation" nå.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 04/04/2021 21:50
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en Corona-artikkel til, som angår turisme.

God lesing.

Turismen i Scandinavia - Corona.

Det ønskes visst, slutt på utelands-turismen i Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island. Dette er grunnet Corona. Turistene er her fortsatt, vet jeg.
Hvordan skal vi få orden på dette? Jeg skal her gjøre en utlegning, hvor jeg forsøker å få orden på landenes turisme.
Landene er i stor grad stengte, i uforutseelig fremtid. Turistene kommer de, til Scandinavia, og det er behov for et sted å være, mens de er her hos oss.
Store byer i Scandinavia, har turistattraksjoner. Andre attraksjoner, store, finnes også. Og det må finnes, ut ifra dette, muligheter for turister i Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island.

Dokument slutt.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/04/2021 13:36
convel2
(@convel2)
Member

Corona-psykiatrien.

Friske mennesker går idag, rundt med Corona-psykiske problemer. Mange havner i det psykiatriske system. Dette kalles i Norge, gjerne for svingdørspasienter etter min hukommelse, om de må i jevnlig terapi. Dette er i utgangspunktet, friske mennesker, som endelig ikke har fått, tyngre diagnose hvilket er hva jeg mener her. Corona-svingdørspasienter er etter min forståelse, så mange av, at vi bare må friskmelde dem, de er friske mennesker i samfunnet for å regne, selv om de går i jevnlig terapi for Corona-relaterte problemer.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 15/07/2021 12:46
Share: