MartinusForumDk

Den nye Verdenssita...
 
Share:
Notifications
Clear all

Den nye Verdenssitasjonen. Notis. -convel.

convel2
(@convel2)
Member

Hei. Her er en artikkel jeg har skrevet for Scandinavia, med litt mindre henblikk på Island, unnskyld meg.

Tekst følger nedenfor. God lesing.

Utlegning om Scandinavias fremtid, sett i forhold til den nye Verdenssituasjonen., av Samfunnstenker Markus Gyltnes.

Mitt navn er Markus Gyltnes, og i dette dokumentet skal jeg gjøre en komprimert utlegning av Scandinavias fremtid, sett i forhold til den nye Verdenssituasjonen. Jeg går med dette, ut i Verden og gjør min framtreden som Samfunnstenker.
Over hele Verden, er landene stengte, men åpne for innad reise og handel. Dette er en del av den nye Verdenssituasjonen. Jeg skal i dette dokumentet, tale for Scandinavia, Norge, Danmark, Sverige, og Finland, og litt mindre for Island. Dette er med utgangspunkt i landet Norge.
Det ser ut til, med henblikk på framtiden, at det blir lite reiser til såsom, Lanzarote, Mallorca, og Barbados, feriereiser har jeg i tanken her. Ut ifra gitte livssituasjoner, såsom, barndom, ungdom og skole, voksenalder og en arbeids- og familie-situasjon, og pensjonisttilværelse. Ut ifra dette, ser det ut til at sommerferie, vinterferie, jul og nyttår, påske, og andre fridager, må tilbringes innenlands og eventuelt feires her. Det blir unntak fra dette, imellom de innad vennlige land, såsom Norge, Sverige, Finland, Danmark, og eventuelt Island som ligger på et annet kontinent. Dette ser det ut til, som utviklingen mellom disse, våre land er akkurat nå. Det går an å feriere hjemme, med havet som nabo, mulighet for å gå tur i skogen, og bade i innsjøer, og videre er det mulighet for campingferie med telt, campingvogn eller bobil, innenlands eller hos nabolandene de vennlige jeg nevner her. Nasjonaldager og andre helligdager, blir vel hjemme i egen by, eller på eget landssted, ute på landet, da det er en del, tildels eller mye arbeid, å dra på lange ferier eller reise langt avsted.
Dette var noen tanker om dette, tilpasset Scandinavia som nevnt.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

Quote
Topic starter Posted : 08/03/2021 01:18
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2

Hei igjen, her er tekst rettet på: Hei. Her er en artikkel jeg har skrevet for Scandinavia, med litt mindre henblikk på Island, unnskyld meg.

Tekst rettet på, følger nedenfor. God lesing.

Utlegning om Scandinavias fremtid, sett i forhold til den nye Verdenssituasjonen., av Samfunnstenker Markus Gyltnes.

Mitt navn er Markus Gyltnes, og i dette dokumentet skal jeg gjøre en komprimert utlegning av Scandinavias fremtid, sett i forhold til den nye Verdenssituasjonen. Jeg går med dette, ut i Verden og gjør min framtreden som Samfunnstenker.
Over hele Verden, er landene i stor grad stengte, men åpne for innad reise og handel. Dette er en del av den nye Verdenssituasjonen. Jeg skal i dette dokumentet, tale for Scandinavia, Norge, Danmark, Sverige, og Finland, og litt mindre for Island. Dette er med utgangspunkt i landet Norge.
Det ser ut til, med henblikk på framtiden, at det blir lite reiser til såsom, Lanzarote, Mallorca, og Barbados, feriereiser har jeg i tanken her. Ut ifra gitte livssituasjoner, såsom, barndom, ungdom og skole, voksenalder og en arbeids- og familie-situasjon, og pensjonisttilværelse. Ut ifra dette, ser det ut til at sommerferie, vinterferie, jul og nyttår, påske, og andre fridager, må tilbringes innenlands og eventuelt feires her. Det blir unntak fra dette, imellom de innad vennlige land, såsom Norge, Sverige, Finland, Danmark, og eventuelt Island som ligger på et annet kontinent. Dette ser det ut til, som utviklingen mellom disse, våre land er akkurat nå. Det går an å feriere hjemme, med havet som nabo, mulighet for å gå tur i skogen, og bade i innsjøer, og videre er det mulighet for campingferie med telt, campingvogn eller bobil, innenlands eller hos nabolandene de vennlige jeg nevner her. Nasjonaldager og andre helligdager, blir vel hjemme i egen by, eller på eget landssted, ute på landet, da det er en del, tildels eller mye arbeid, å dra på lange ferier eller reise langt avsted.
Dette var noen tanker om dette, tilpasset Scandinavia som nevnt.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

This post was modified 9 måneder ago 2 times by convel2
ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/03/2021 20:37
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2

Hei. Her er en artikkel jeg har skrevet for Scandinavia, med litt mindre henblikk på Island, unnskyld meg.

Tekst følger nedenfor. God lesing.

Er Corona kommet for å bli?

"Må vi i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island, gå resten av livet rundt med hansker, desinfeksjon og maske?".
Svaret på dette spørsmålet er, fra meg som følger. Verdensepidemiene som Martinus prater om. De har vært her i rundt 20 år, alt skal man tro avisene, jeg husker tilbake. Verdensepidemien Corona av idag, har kommet til Norge, og jeg regner med, Finland, Sverige, Danmark og Island, Scandinavia samlet her med i dette dokumentet. Jeg husker over 10 år tilbake, da Ebola herjet i utlandet, som ikke kom til Norge i dette omfang. Jeg har heller ikke hørt noe om at Ebola, skal ha herjet i andre Scandinaviske land.
Om dette blir borte igjen, fra Scandinavia, som er vinterlige land hvor viruset fryser istykker på bakken når det legger seg is og blir frost. Om dette blir borte, vet jeg ikke, men jeg er ikke i særlig grad i tvil, om at dette kommer til å hende Scandinavia igjen, i dét fall at det blir borte igjen.
Vi publikum til avisene, og styresmaktene. Vi har måttet være forsiktige, så lenge dette står på, og vi er også blitt nødt til å bruke, hansker, desinfeksjon på hendene, og ev. maske, når vi skal i butikken eller på kjøpesentere. Dette er løsningen, som jeg selv, kjenner til idag. Og jeg tror det vil bli utviklet en internasjonal løsning siden, som verden samlet, eller hvert enkelt land kommer til å bruke ved verdensepidemier-Martinus.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 15/03/2021 14:31
convel2
(@convel2)
Member

Hei igjen, angående Verdensepidemien av idag.

Her er et dokument. God lesing.

Corona i Scandinavia.

Corona, eller Verdensepidemier-Martinus har hittil ikke truffet Scandinavia så hardt, siden de begynte rundt år 2000. Med den siste bølgen av Corona-virus, har også disse landene blitt med på, denne delen av verdenssituasjonen.
Hittil, så langt, har landene internasjonalt brukt nedstengning av landene eller deler av landene, som middel mot virusets spredning. Medisin og vaksiner en annen del av problemet. I Scandinavia, land av disses størrelse, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island, er landsdeler, byer og landsstykker i størrelsesorden, sådan at dette kan skje på følgende vis. Landende kan nedstenge byer, tettsteder, og lands-steder, ute på landet eller av allfarvei. Dette ved virusets vandringer rundt i landet, og for å forhindre spredningen av Corona-viruset.
Andre bestaltninger, som karantene, reise-forbud, og den vanlige bruken av masker og desinfeksjon ved ferdsel og bruk av byer, her medregnet tettsteder. Disse bestaltningene befatter dette dokumentet ikke seg med.
Scandinavia har vel samarbeidet, en del, omkring dette Verdensepidemier-Martinus spørsmålet. Men jeg tror, at det internasjonale må komme med en endelig løsning på dette problemet.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 25/03/2021 02:11
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2

Hei igjen, angående Verdensepidemien av idag.

Her er et dokument. God lesing.

"Kastet ut i livet til Verdensepidemien".

Vi opplever i våre dager, Verdensepidemien-Martinus, på oss selv og på andre, også her i Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island. Jeg skal her prate litt om hva som hender ved nedstengning, som vi er blitt så vante til.
Jeg er Martinus-Kosmolog, og jeg har fulgt med i avisen, hendelsesforløpet til Corona-epidemien, så godt som jeg kan. Jeg fikk med meg nedstengningen av, barnehager, skoler, universitet, annen form for høyere utdanning og yrkesskoler. Nedstengning av disse handler om barn og unge, og unge mennesker, som ennå ikke er kastet ut i voksent yrkesmessig liv. Disse gruppene har en hverdag, hvor de er tatt vare på av samfunns-systemet og av staten, i Scandinavia så godt som jeg kjenner til. Det er viktig at disse ikke får ødelagt sin hverdag av Verdensepidemiene jeg prater om her, og får opprettholdt sin framgang til den voksen-modne dag de kastes ut i et yrkesliv med Corona-epidemien, pågående ved siden av yrkeskarriæren.
Jeg nevner dette, her, som viktig, og jeg håper på en snarlig løsning, en internasjonalt utviklet måte å håndtere Corona-epidemien på.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 25/03/2021 20:08
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2
Udgivet af: @convel2

Hei igjen, angående Verdensepidemien av idag.

Her er et dokument. God lesing.

"Hva om det skulle hende, at mat, lys og varme ble borte?"

Vi lever i en tid med Corona-epidemien. Nedstengninger har vært, til nå, hyppige i Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island.
Landets funksjoner nedstenges gjerne, og borgerne kan av dette bli utsatt for forskjellige ting. Hjemmet hvor man er relativt trygg for Corona-smitte, er et viktig sted for borgerne, men her kan det hende ting, som at mat, lys og varme blir borte. Dette er hvis alt fra privat-næringen til industrien, jeg nevner her perspektivet fra den personlige næring til den maskinerte industri, hvis dette skulle svikte borgerne av landene, blir det vanskelige kår. Dette er hvis dette hender under nedstengning Corona-epidemien.
Dette er forsiktige tema. Til slutt, så tar vel staten seg, av sine egne foretak.
Jeg ser fram til en tidlige oppklaring, av hvordan landende internasjonalt, de internasjonale land, får til en samlet løsning, for Verden.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/03/2021 13:11
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2
Udgivet af: @convel2
Udgivet af: @convel2

Hei igjen, angående Verdensepidemien av idag.

Her er et dokument. God lesing.

"Vil Idretten forsvinne med Corona?"

Jeg skal her ta opp spørsmålet med Verdensepidemiene-Martinus, nedstengning, og det som utspringer fra det private å Spille Ball.
Å Spille Ball er idrettens, barn og unges spill. Jeg vet ikke i hvilken grad arbeidsføre voksne mennesker, Spiller så mye Ball lenger, når de når den alder og modenhet. I Scandinavia spiller man ball, vet jeg, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island. Dette dokumentet gjelder svært de, barn og unge, som Spiller Ball. Jeg vet ikke, heller, i hvilken grad, alt fra offentlige svømmehaller til store idrettsanlegg, vil være åpne for publikumet under tider med nedstengning. Men skoler, universiteter og annen form for høyere utdanning og yrkesskoler, barn, unge, og unge mennesker i denne kategorien, som ennå ikke er kastet ut på det voksne modne arbeidsmarkedet. Denne kategorien, skulle jeg helst se, kunne, privat Spille Ball.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/03/2021 17:40
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en artikkel til, forhåpentligvis den siste om Verdensepidemiene-Martinus.

Dokumentet følger nedenfor. God lesing.

"Det var en ting til, det psykiatriske system, og Verdensepidemien".

Det var en ting jeg ikke hadde nevnt. Hvordan skal det bli med det psykiatriske system, her i Scandinavia, og Verdensepidemiene-Martinus?
I kjølvannet av Corona-epidemien, har det vært mange tilfeller av psykiske problemer, blant unge og voksne. Dette er ofte bunnet i frykt og nervøsitet, forbundet med epidemien. Forslaget fra meg, blir her at de som er svakest, eller hardest rammet, får komme først i køen, i det psykiatriske system, Scandinavia, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island, disse landene er såvidt jeg vet relativt like når det gjelder denne formen for sykehus.
Hvordan det blir med barne- og ungdomspsykiatrien, nærmere bestemt, og rus-psykiatrien, nærmere bestemt, dette vet jeg ikke. Men jeg vet at samfunnets ansvar, påligger å ta vare på de svakeste, eller hardest rammede først.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 27/03/2021 12:55
convel2
(@convel2)
Member

Corona, og menneskets intelligens.

Jeg synes jeg ser tegn på at mennesket, er blitt intelligentere nå i 20-tallet enn på 1980-tallet. Grunnen til dette er vel de vanlige, at mennesket utvikler seg, og også utviklingen av skole- og utdannings-system.
Jeg skal prate om Corona, og flyttingen hjem til trygge, eller relativt trygge, hus og hjem fra epidemien. Her er blant annet et poeng som jeg nevner, omkring økt intelligens og hjemme-kontorer. Jeg nevnte tidligere flyttingen hjem, som minner om at vi henter ting fra fortiden, vi gjør noe en reise tilbake til fortiden. Men det er ikke så enkelt, som at vi drar til fortiden, bort fra byens larm og ståk. For det intelligente mennesket av idag, har kan hende behov for livet i byen. Dette vites antakeligvis ikke av samfunnet ennå, da vi ennå er i vår spede utvikling, av flytting av livet fra byen til hjemmet.
Livet leves i det trygge hjem, som jeg nevnte. Dette er noe tilbake til fortiden, men mennesket har utviklet seg siden 70- og 80-tallet, da det fortsatt var slik. Livet inne i byen, og bykjernen, kom først på 90-tallet deromkring. Og jeg stiller spørsmålet, om det er slik at det intelligente mennesket av idag, siden da, har behov for byen, eller bykjernen som oppholds eller hyppig besøkssted.

Markus Gyltnes, 2021.

Dette var en tekst/artikkel, av meg, angående spørsmålet om hvordan det forholder seg med det mer intelligente mennesket av idag, som jeg synes jeg ser tegn på.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 24/11/2021 12:14
convel2
(@convel2)
Member

Mer om korona, tenker ikke bare på Norske forhold.

Corona, beskyttelses-masken og overvåkning., av Samfunnstenker Markus Gyltnes, 2021.

Jeg må først unnskylde meg litt. Jeg har visst i mitt tonefall, et sted i Corona-tekstene, kritisert den store verden av overvåkning, som er idag. Jeg ser nytten i dette til hjelp, til smittesporing med legitimasjonen den fungerer som.
Jeg bruker her ordet legitimasjon, for det er en sak som har ruget lenge. Nå klekker spørsmålet ut, omkring fjerning av masken i legitimasjons-øyemed. Jeg skal kort si at dette gjelder den største samferdsel, kollektivtrafikken, sett bort fra bil. I buss og på trikk, er det til min informasjon idag, til bruk mot terror og grov vold, overvåkning på Norske busser og trikker. Det anbefales, i denne enkelhet at man entrer buss/trikk uten maske, eller trekker maske til side så ansiktet vises, foran kamera. Man er så, legitimert i smittesporingssammenheng.
Dette dokumentet kan, muligens generaliseres til andre lender.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 25/11/2021 17:18
Share: