MartinusForumDk

"konspirasjons nyhe...
 
Share:
Notifications
Clear all

"konspirasjons nyheter", Martinus Verdenskrigene.

convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en gammel "konspirasjons nyhet", som jeg har gått og båret på.

"Konspirasjons nyhet"'en går således frem. Det gjelder Martinus-Verdenskrigene som Martinus snakker om skulle komme. Vi vet at det har vært 1. og 2. verdenskrig. Det stilles spørsmål om "Operation Desertstorm" var 3. verdenskrig. Og jeg skal her fortelle om denne nyheten, som skriver seg fra år 2010: Det var snakk om en Martinus-okkult Verdenskrig som var. Det var snakk om okkult-bombing over verden, som foregikk deromkring i tiden litt før 2010 og år 2010. Det visstes ikke om statene var skyldige eller ikke, diskusjon gikk deromkring. Den okkulte-bombingen foregikk visstnok, med gigant-store Orgon-maskiner. Og til slutt, det var de gode, som vant den okkulte-krigen, ifølge "konspirasjons nyhet"'en.

Jeg skal ta fram en digresjon. En gang sa en gammel dame til meg, at krig og fred vil være til alle tider. Dette begynner jeg selv å tro, at "kriger vil komme og gå, som de har gjort", men man håper på en Verdensfred som Martinus nevner vil komme.

Og til slutt, så sier jeg at "Vi må ikke glemme" 1. og 2. Verdenskrig, som var.

Vennlig hilsen convel.

Quote
Topic starter Posted : 21/06/2021 13:23
convel2
(@convel2)
Member

Hei igjen, angående "konspirasjons nyhet"'en om Martinus-okkult Verdenskrig.

Jeg skal her legge ut om, resten av "konspirasjons nyhet"'en og hvordan jeg forstår den:
Den Martinus-okkulte Verdenskrigen, sluttet i 2010. Det ble brukt okkulte våpen, som Martinus sa det ville bli gjort, han forutspådde dette, gitt at dette man hørte om var virkelig. Det ble brukt Orgon-"kanoner" og Orgon-"våpen" i kofferter som agenter bar rundt med seg.
Dette var i stillhet en krig, man ikke hørte om. Og jeg har her utdypet "konspirasjons nyhet"'en, sålangt jeg makter. Det var her ifølge nyheten, snakk om en Martinus-okkult Verdenskrig.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 21/06/2021 20:43
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er mer som jeg har gått og båret på.

Her er tekst.

Markus Gyltnes kjører kvinnesak.

Jeg må medgi, at, jeg kjører kvinnesaken. Jeg gjør ofte "dropdowns" i setningene mine, som taler for kvinners sak.
Siden 2008, da skriveriene begynte, kjørte jeg to-polete linje, og talte for både kvinner og menn. Men på et eller annet tidspunkt, tok verden som jeg kjenner den, en "stupdukkert" i kvinnesaken. Jeg begynte da å bli en kvinne-aktivist, i min mannsrolle som Markus Gyltnes.
Jeg taler for kvinners sak, av og til, men fordekt. Jeg har ikke gått ut i kvinnekampen aktivt, som aktivist. Men denne kvinne-aktivisten, finnes under overflaten. Jeg skulle her informere om dette, som blant annet gjør meg kjent som kvinne-aktivist eller som kjempende for kvinners sak, og jeg informerer om at jeg ikke tror, noen gang, kvinner vil vinne over mannens status her i Verden. Mannen tror jeg nok, kommer til å forbli dominerende, at dette er Universets natur, men at det er mulig å gjøre kvinners kår, og rettigheter bedre.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/07/2021 20:19
convel2
(@convel2)
Member

For å oppklare eventuelle misforståelser.

Her er tekst.

Erklæring, kvinners sak, av Markus Gyltnes.

Jeg uttalte meg unøyaktig i forrige tekst. Jeg sa at mannens status og dominans er innebygget i Universets natur. Dette er å forstå som følger.
Jeg er av den oppfatning, at menn og kvinner er det som kalles likestilte. Dette er dog ikke i praksis, i vår Verden. At kvinnen og mannen er likestilte, betyr at mannen og kvinnen som mennesker, som levende vesener, har lik verdi, er av den samme høye menneskets verdi i verdisystemet. Universets verdisystem, er her det samme for mannen såvel som for kvinnen. Universet likestiller, således kvinnen med mannen.
Men, så kommer "the crux", at mannens status og dominans, for alltid i navnet, i Universets store bok, vil være at mannens navn "står først".
Jeg håper med dette å ha kunnet oppklare, oven oppførte misforståelse. Mannen har den samme verdi som kvinnen, i menneskelig perspektiv, dette er min overbevisning. Men, som jeg også må si, at Universet setter mannens navn foran.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/07/2021 22:13
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er mer, forhåpentligvis ikke det siste.

Tekst følger.

Barna er ikke glemt.

Dere må ikke tro at jeg har glemt verdens barn. Barn over hele verden, trenger sine foreldre, eller tilsatte. Barn trenger mat, klær og et hjem. Barn trenger også en oppdragelse, som far og mor, og myndighetene i landet, må stå for.
Nevner ikke Corona-oppdragelsen her. Også masse annet utelatt.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/07/2021 15:08
convel2
(@convel2)
Member

Her er utdypning/fortsettelse på teksten over.

Corona og barn.

Jeg har tenkt gjennom dette. Om Corona-oppdragelsen og barn, som jeg nevner i teksten over.
Barn fra de er små, lærer å vaske hendene sine. Når barna blir eldre, her ikke ungdommer, lærer barna om nedstengning og hva man skal gjøre da.
Dette er en enkel opptegning, av hva en, nødvendigvis innføring av Corona-oppdragelse for barn, her igjen ikke ungdommer som selv kan finne ut av dette, en enkel opptegning av hva det skal være, Corona-oppdragelsen som jeg nevner.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 10/07/2021 21:29
Share: