MartinusForumDk

Corona og Tiltakstr...
 
Share:
Notifications
Clear all

Corona og Tiltakstretthet.

Page 1 / 2
convel2
(@convel2)
Member

Hei.

Vi er nå kommet til et problem som i avisen, kalles tiltakstretthet. Corona-varianten Omicron er en spesielt farlig variant. Jeg går ut ifra at dette problemet, er generelt, gjelder hele Europa, da verdens sykdomsbilde følger de samme pulser. I Norge, er det nå et problem med tiltak og nedstengning, da befolkningen er tiltakstrett. Jeg skal snakke litt om dette her.

Da fullt tiltak og nedstengning, tydeligvis ikke kan innføres uten å ødelegge julen i Norge i år. Jeg minner om at folk dør av manglende høytidsdager, i ro og fred. Løsningen på dette, for å kunne feire jul, høstferie, vinterferie, påske, sommeravvikling, og andre høytids eller helligdager. Løsningen på dette er ved inntrengning av f.eks. i menneskers sone, som Omicron, løsningen er en sikkherhets buffer, som må bestå av et fast sett regler, som befolkningen eller befolkningen i et land, er istand til å leve med, som fast sett av tiltak osv. . Jeg ser for meg håndvask og bruk av masker, ev. også hansker, som et mulig alternativ, det må foregå utprøving av dette over jul i år, til neste år. Til neste år må det finnes en sikkerhets buffer som ikke blir borte selv ved tiltakstretthet, et sett med regler som folk alminnelig kan leve med. Sådan blir sikkerhets bufferet aldri borte, selv om befolkningen skulle være tiltakstrett ved unntakstilstand, som dette Omicron har satt igang.

Videre, jeg foreslår før jul, og til jul og nyttårs feiring, så vi får vår jul. At folk utstyres med et begrenset sett regler, som blant annet håndvask og bruk av maske, i begrenset grad er dette. Så foregår nedstengning utenfor byenes og landets, steder for feiring av jul. Nedstenging av industri, skoler, universiteter, og såsom forsknings-steder, er å foreslå her. Så blir det kanskje en dyr jul, men det blir denne julen og ikke neste jul, da, selv om farlige virus som Omicron skulle komme til neste jul, eller ferier og høytider, til neste år. Nedstengningen blir dyr, men tilstrekkelig. Og til neste år må det finnes fram til et sett med regler, tiltak for folk, et sikkerhets buffer som er til å leve med for menigmann.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

Quote
Topic starter Posted : 17/12/2021 10:58
convel2
(@convel2)
Member

Ting jeg glemte å nevne.

Ved Tiltakstretthet, og den derav vunnede sikkerhets-grensen.

Enkelmannspakke.

I en enkeltmannspakke, for hva et menneske kan gjøre, for å bidra til en sikkerhets-grense, er blant annet dette. Avstandsregler er her med, håndvask, håndspriting, og hansker. Flere ting er masker, og regler for bruk av maske, og til slutt det å være med å bidra til smittesporing.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 20/12/2021 18:19
convel2
(@convel2)
Member

Mer, om Corona.

Corona's egen orden., av samfunnstenker Markus Gyltnes, 2021.

Nå må vi ikke glemme av, helligheten eller andakten, som omkranser Corona-epidemien og de Corona-syke i verden. Andakten er tilstede, ved Corona, vi opplever vaksinen, medisin eller den naturlige helbredelse, eller død. Og alt dette skal, igjen, sette lyset i vår hverdag etterpå.
Smil, for noen ble frisk. Eller smil, for du har vunnet den positive lærepenge som kommer med lidelse og død. Jeg tilskynder til, å unngå all den oppmerksomheten, omkring andre symptomer eller virkninger av Corona-syken, som avisen holder på med. Corona har sin egen orden i universet, hvortil andakten over sykdommen bl.a. går med.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 23/12/2021 15:30
convel2
(@convel2)
Member

Jeg skulle melde fra litt her.

Jeg betrakter meg som blant "Norwegian Heroes", som staker ut veien framover mht. Corona, akkurat som Roald Amundsen og Nansen staket veien fram til Nord- og Syd-polen.

Vennlig convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/12/2021 17:35
convel2
(@convel2)
Member

Hei, og takk for sist.

Det er jul, nå 2. juledag, og jeg skulle skrevet noen ord eller en tekst, som julegave her på forumet. Det ble dessverre mye å gjøre denne julen. Og jeg tenker at de to øverste tekstene på denne tråden, tekstene om Omicron-varianten som avisene kaller den, en variant fra Afrika hvor sykdommer som oppstår kan være vanskelig å utrydde om de skulle spre seg til den øvrige verden. Jeg tenker at disse to tekstene, samt tekster jeg har lagt rundt på forumet i etterkant av disse, fram til denne teksten eller innlegget, jeg tenkte at disse innleggene kunne fungere som julegave, hvis det ønskes julegave fra meg denne julen.

God jul, og godt nytt år. God lesing.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/12/2021 22:36
convel2
(@convel2)
Member

Godt, nytt år.

Tekst følger nedenfor, god lesing.

Vi er kommet til Corona-året, 2022.

Vi er nå kommet langt, synes jeg, i utviklingen av Corona-epidemien. Jeg synes jeg ikke ser noen ende på det. Nok om det, her.

Jeg har en teori. Teorien er ulik teorien, som jeg oppfatter den, som vi får fra Martinus omkring Verdensepidemier. Dette går i all enkelthet ut på, som jeg har oppfattet det, at vi skulle frigjøre oss sakte fra Verdensepidemiene, med den moralske utvikling. Teorien jeg har tenkt ut, er således, at vi aldri helt blir kvitt Corona-epidemien, fra den menneskelige sfære. Og tilogmed er det sånn, at Verdensepidemien ikke vil trekke seg ut av landende det gjelder, igjen. Hele verden har for all overskuelig framtid, Verdensepidemien-Martinus Corona-epidemien, på sine skuldre.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 02/01/2022 01:13
convel2
(@convel2)
Member

Hei, igjen.

Hvordan det nå enn er med Corona-epidemien, så har vi våre liv, og en hverdag ikke minst. Kanskje er Corona-epidemien hverdagen til noen, men ikke folk flest bortsett fra de begrensede regler og påbud, vi må følge vi. Jeg inkluderer meg her, da mitt arbeide i denne sammenheng, ikke er annet enn egne, ubetalte, og frivillige ting.

Vi vet ikke, om epidemien vil vare på ubegrenset basis, eller for å si det på en annen måte, framover og på ubestemt tid. Vi vet ikke, om vi endelig overvinner epidemien, i praksis. Eller om den forsvinner, for så å komme tilbake igjen siden. Tilogmed kan man tenke at epidemien kommer tilbake, i form av kretsløp eller pulser hvor epidemien gjentar seg, også dette på ubestemt tid. Med framover og på ubestemt tid, menes her at vi ikke kan vite om det blir sånn, men det er mulig at epidemien fortsetter verden over "indefinately", dette har jeg lest om et sted på Internet, at epidemien kanskje ikke vil forsvinne igjen, som så mange håper på.

Uansett, vi har våre liv, vår hverdag, og samfunnet fortsetter framover i sin utvikling, ubønnhørlig. Så, jeg tenker at hva, det blir å gjøre Corona-tingene ved siden av mitt eget liv. "I need to have a life". Unnskyld for mine ord her, til de Corona-arbeidende profesjonelle.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 02/01/2022 16:42
convel2
(@convel2)
Member

Hei, atter.

Jeg uttrykte meg visst uklart i forhold til min egen rolle i Corona-epidemien, Verdensepidemien av idag. Jeg sa at jeg bare har en frivillig rolle i dette, hvilket er litt upresist. Jeg er profesjonelle i den grad, som jeg mener at jeg har, skrevet Corona-artikler av høy kvalitet, og dessuten store mengder av dem. Jeg går her ut med dette som jeg mener er sant, at jeg er blant frilynte Corona-arbeidere. Artikler av høy kvalitet i de mengdene som er, gjør meg i samfunnet, pliktig overfor arbeidet jeg har gjort, jeg må eventuelt svare for meg omkring hva jeg har sagt. Dette gjør arbeidet mitt formelt-profesjonelt, og ikke bare av høy kvalitet og i store mengder. Jeg er kanskje frilynt arbeider heri, men jeg er også meldt 100% ufør, eller arbeidsufør bla. pga. min skadete fot. Konkret arbeidstid i mitt frilynte arbeide, er begrenset, men i min frie tid tenker jeg mye på Corona-artikkelskriving, som gjør at det blir mye, og bra, materiale. Jeg er kanskje blant frilynte, som egentlig er profesjonelle, men min uførhet og manglende konkrete arbeidstid, stiller meg ikke utenfor plikten, men pga. min situasjon stiller jeg plikten eller mitt formelle ansvar, utenfor meg selv en armlengde. Jeg jobber for det meste alene.

Håper dette var oppklarende, mange små byggebiter her, ved min personlige situasjon.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 02/01/2022 17:08
convel2
(@convel2)
Member

Mer om situasjonen min.

Jeg sier kort her. Arbeids-framgangsmåten jeg beskriver ved, min Corona-skriving i forrige innlegg, er den samme framgangsmåte som ble brukt under skapelsen av "mine, den siste tids, skriverier". Og som vi ser er det ingen "ho Corona", bare Markus Gyltnes, meg.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 03/01/2022 06:14
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er gode nyheter.

Tiltakstretthet, Corona.

Så langt jeg kan se, er innføring av sikkerhets grense, det siste vi kan gjøre, i kampen mot Corona-epidemien. Det andre blir det vanlige systemet.

Med denne nåelse av grensen for hva vi kan gjøre mot viruset, blir det å ty til andre ting. Så lenge viruset har holdt på, har smitte spredt seg, og mennesker har dødd av Corona. Det siste av flere tall, siden år 2020, er ett nylig, på 10 millioner døde av viruset, hittil i Europa. Jeg opplyser om, at jeg ikke kan se noen sannsynlig ende på epidemien, innenfor overskuelig framtid. Det opplyses blant annet om, på Internet, at noen mener Corona vil vende tilbake, at dette vil skje igjen, selv om viruset overvinnes.

Det blir altså, flere døde av Corona-viruset, nå og i fremtiden. Nå som vi har nådd siste grense for hva som kan gjøres, sikkerhets grensen jeg nevner. Er det på tide å se etter flere veier til, menneskets overlevelse. Mennesket lever på mange ting, eller fundamenter, og ett er dette jeg skal nevne. Det blir flere døde av viruset, er beregnet. Og kan vi ikke gjøre noe med alle tilfeller av døde av viruset, så kan vi ty til dette jeg skal nevne her. Når noen dør av viruset, blir det sorg, er det venner eller familie? Dette går det an å komme styrket ut av, man får sin moralske, eller etiske, lærepenge og livets utsikter ser lysere ut. Man kommer sterkere, ut av det.

Dette var i store trekk, det vi kan gjøre, det at det er ingenting vi kan gjøre, og andre ukjente fundamenter for menneskets overlevelse.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 05/01/2022 11:33
convel2
(@convel2)
Member

Litt oppklaring her, med hensyn til hva jeg mener, i forrige innlegg, mm. .

God lesing.

Hva jeg mener når jeg sier, det vanlige systemet.

Jeg nevner i forrige tekst, noe jeg kaller det vanlige systemet. Eksempler på dette, er som følger. Å holde 1 meter avstand på bussen, ellers er det maske på. Annet eksempel er. Ingen maske er nødvendig på steder for, mat og drikke. Eksempel på er, påbud av bruk av maske, på matbutikker. Andre eksempler er, påbudt maskebruk på sykehus. Annet eksempel er. Bruk av hansker, på klesbutikker.
Dette er ikke bare eksempler på tiltak, men også konkrete eksempler på innholdet i en enkeltmannspakke, jeg nevner, som visst ikke er tenkt ut ennå.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 05/01/2022 20:17
convel2
(@convel2)
Member

Hei, jeg har vært og sett litt rundt på Internet.

Skoler, Universiteter og barnehager.

Barn, skoleelever og studenter, er blant de svakest stilte i samfunnet, spesielt med tanke på hva som foregår i verden, akkurat nå. Spesielt har jeg i tanken Verdensepidemien av idag, Corona-viruset. Jeg synes det er spesielt viktig, at barnehager, skoler og universiteter, holder åpne. Som tidligere nevnt.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/01/2022 00:27
convel2
(@convel2)
Member

Litt om politikk og Corona.

Jeg begynner å like Høyre-siden, ihvertfall her til lands.

Høyre satser på, fysiske lover, og vitenskap. Dette har sett seg likt, Høyre-sidens tankegang, har store, gode resultater Corona.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/01/2022 03:27
convel2
(@convel2)
Member

Litt nyheter, om hva som foregår i Norge.

God lesing.

Tiltakstretthet i Norge.

Nå har vi muligens, ifølge avisen, nådd en barriære for tiltak, og nedstengning som er en form for tiltak, men sterkere. Grunnen til dette vites, at er tiltakstretthet først og fremst. Vi har kjempet mot, Omicron i lengre tid nå.

Omicron, var med på å innføre kall det gjerne å oppfinne, sikkerhets grense.

Folket trenger hvile fra tiltak, er min konklusjon. Og den beste hvile fra noe så negativt som Omicron. Den beste hvile, hentes fra hverdagen, som er batteriet, eller dette blir kreftenes og normalitetens opplading. Jeg nevner, folk kan komme dørgende late, hjem fra ferie, det er nok ikke ferie vi trenger, for ferier kommer dette semsteret og framover, som perler på rad.

Generelt råd, og ide, til hvordan vi løser tiltakstretthet, spesielt ved vanskelige virus-varianter som Omicron, og slike vil vi nok senere også se. Generelt råd er innføring av pauser, pauser som er hverdagslige, når tiltakstretthet inntreffer eller tilogmed før.

Jeg minner om at tiltakstretthet er å treffe en kneik, hvilket skader mennesket ved hyppig, gjentatt bruk.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/01/2022 15:39
convel2
(@convel2)
Member

En liten feil har sneket seg inn her.

I forrige dokument, på denne tråden, har det sneket seg inn en feil.

Det står at sikkerhets grense, ble innført, men dette gjelder, her, kun i Markus Gyltnes sitt Corona-system.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/01/2022 20:23
convel2
(@convel2)
Member
Posted by: @convel2

Litt oppklaring her, med hensyn til hva jeg mener, i forrige innlegg, mm. .

God lesing.

Hva jeg mener når jeg sier, det vanlige systemet.

Jeg nevner i forrige tekst, noe jeg kaller det vanlige systemet. Eksempler på dette, er som følger. Å holde 1 meter avstand på bussen, ellers er det maske på. Annet eksempel er. Ingen maske er nødvendig på steder for, mat og drikke. Eksempel på er, påbud av bruk av maske, på matbutikker. Andre eksempler er, påbudt maskebruk på sykehus. Annet eksempel er. Bruk av hansker, på klesbutikker.
Dette er ikke bare eksempler på tiltak, men også konkrete eksempler på innholdet i en enkeltmannspakke, jeg nevner, som visst ikke er tenkt ut ennå.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

Nærmere bestemt, om "det vanlige systemet" er dette. I tilfelle det ble uklart.

Med det vanlige systemet, menes i tillegg til det ovennevnte, f.eks. innskrenking i servering av alkohol. Andre viktige ting, er bl.a. smittesporing, som utføres i stor grad på data, eller digitalt, med overvåkningskameraer med bl.a. .

Dette er hva jeg mener med, det vanlige systemet.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 07/01/2022 18:25
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en morsom bit.

God lesing.

Sikkerhets grense.

Jeg foreslår sikkerhets grense, i tidligere artikler/tekster. Men jeg nevner ikke, i disse tekstene, hvordan til det skal foregå. Jeg gjør her et forsøk på å, lage et omriss.

Enkelmannspakken er utskriving av hva folkene i verden skal gjøre. Før var dette å regne som, tiltak og nedstengning. Men nå er det snakk om, hva den enkelte person skal gjøre.

Det er for enkelt å lage et system, som bare flertallet kan gjøre. Tilpasninger, skjer i hvert land, med sine grupper av befolkningen. Det sier seg selv, at enkeltmennesket ikke, kan få en egen Enkelmannspakke. Så sortering må skje, innenfor et land, av befolkningen, så Enkelmannspakken kan gjennomføres, jeg mener her så klart sikkerhets grense. Eksempel på dette er sortering av, befolkningen, i barn og voksne, mestringsnivå som friske og syke mennesker.

Dette var kort om sikkerhets grense.

Markus Gyltnes, 2022.

Jeg tenkte, dette kom til å lyde litt morsomt, hva mener leseren selv?

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/01/2022 20:27
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en morsom bit.

God lesing.

Sikkerhets grense.

Jeg foreslår sikkerhets grense, i tidligere artikler/tekster. Men jeg nevner ikke, i disse tekstene, hvordan til det skal foregå. Jeg gjør her et forsøk på å, lage et omriss.

Enkelmannspakken er utskriving av hva folkene i verden skal gjøre. Før var dette å regne som, tiltak og nedstengning. Men nå er det snakk om, hva den enkelte person skal gjøre.

Det er for enkelt å lage et system, som bare flertallet kan gjøre. Tilpasninger, skjer i hvert land, med sine grupper av befolkningen. Det sier seg selv, at enkeltmennesket ikke, kan få en egen Enkelmannspakke. Så sortering må skje, innenfor et land, av befolkningen, så Enkelmannspakken kan gjennomføres, jeg mener her så klart sikkerhets grense. Eksempel på dette er sortering av, befolkningen, i barn og voksne, mestringsnivå som friske og syke mennesker.

Dette var kort om sikkerhets grense.

Markus Gyltnes, 2022.

Jeg tenkte, dette kom til å lyde litt morsomt, hva mener leseren selv?

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/01/2022 20:28
convel2
(@convel2)
Member

Det er alltid, råda.

Jeg tenker på de siste hendelser.

Selv om man skulle brekke en fot - skadet for alltid -. Corona, har skadet verden, men vi humper ikke og går. Dette kan jeg se, i gaten. Søndagsansiktet er på, men iblant slipper Verdenstilstanden ut.

Bare man får tak i maten, man spiser. Klærne av den typen, man bruker. Får måket snøen foran døren. Så er det liv laga i hjemmet. Og dette blir med en, ut i verden, hvorså man enn drar. Bli ikke for lenge borte, hjemmefra.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 10/01/2022 03:17
convel2
(@convel2)
Member

Hva er Omicron?

Jeg slo opp i Oxford dictionary'en min, som står i hyllen i stuen. Der fant jeg et ord; ominous, som jeg tror ordet Omicron, på et vis er ment å bety. Ominous er av betydning, kort her av meg, at noe ille holder på/skal til å skje. Det er ihvertfall betydningen oppgitt av leksikonet. Jeg fant ingenting om omicron der, og vet ikke hvilken fremmedordbok, dette ordet kommer fra. Men jeg fant som sagt, det engelske ordet ominous, som har virusets betydning; f.eks. an ominous virus, et virus som er forbundet med at noe ille skal til å skje.

Takk for meg.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 11/01/2022 00:05
Page 1 / 2
Share: