MartinusForumDk

Bruddstykker, Coron...
 
Share:
Notifications
Clear all

Bruddstykker, Corona.

convel2
(@convel2)
Member

Hei, jeg tenkte jeg skulle trekke fram litt bruddstykker, om Corona. Her er litt.

Før i tiden, stengte det gjerne i byen 18.00, både butikker og busser, var stengte.

Jeg tenkte at hvis det skal være Corona-lukking 18.00, så er det som følger. At butikker flest, stenger 18.00, eller eventuelt som med portforbud. Siste buss går i det minste 18.00, for familier som er sent ute begynner barne-tv da. For etternølere eller somlere, går det en buss 18.30 også, siste buss er vel dette, både for voksne og for ungdom, barne-tv er da forbi når man kommer hjem, hvilket er det minste å kunne forklare for barna. Eventuelt går det en siste buss 19.00, så de siste ungdommene som har vært i by-sentrum, kommer seg hjem selv om de skulle være for sen til de ordinære bussene. Man vet av, i gamle dager, at folk kunne dø, og gjerne også døde, av å være for sent hjem, med bussen, hvis man ble værende igjen i byen.

Dette var noen bruddstykker, av tanker om Corona-tid.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen "convel".

Quote
Topic starter Posted : 13/01/2022 01:12
convel2
(@convel2)
Member

Jeg kom til å tenke på, et annet perspektiv på senskader, enn det avisen presenterer.

God lesing.

Senskader etter Corona.

Når en pasient kommer inn, med Corona-smitte og annen eller andre sykdommer samtidig. Da er dette en pakke, hvor vi kanskje ikke vet hva av de andre sykdommene som, kom med Corona-smitten. Det er vanskelig å få til å utelukke Corona-smitte pakken.

Sett at en pasient får annen sykdom eller andre sykdommer, eller symptomer, forårsaket av Corona-smitte. Pasient har i dette tilfellet overlevd selve Corona-smitten. Dette er former for senskade etter Corona-syke. Sykdommer etter Corona-syke, overlevelse av Corona-smitte her forutsatt, er senskader, her for å regne. Hvilke sykdommer som ble forårsaket av Corona-smitten, og hvilke som kom med i Corona-smitte pakken, her unntatt sykdommene som Corona-smitten forårsaket. De sykdommene som ble forårsaket av Corona-smitten, er vel hva vi forstår av avisen, som, senskadene som omtales. Sykdommer som kom med før, eller under Corona-smitte tilfellet, og ble med i Corona-smitte pakken, er vel, som jeg forstår det, ikke med i senskadene som omtales, av avisen som sagt.

Etter nå å ha skilt ut senskadene, på det enkle viset å tenke på. Da kan jeg si at disse sykdommene, som senskadene utgjør, jeg definerer disse sykdommene som eventuelt er tilstede hos pasient, som Corona-sykdommer, i form av senskader.

Dette definerende digitale-dokumentet, til hjelp.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 14/01/2022 03:42
convel2
(@convel2)
Member

Corona, lyser opp hverdagen.

Jeg må først si; det som begynte som et mareritt, er blitt en drøm. Marerittet er over det, men drømmen nekter å slippe taket.

Hva er da drømmen? Drømmen den er blitt, til denne nye Verdenstilstanden.

Dette er vel, kjent, for mange. Men jeg har min egen, lille, drømmegreie her, som er å skrive anti-Corona, artikler og vinne over Verdensepidemiens problemstillinger.

Takk, for all tillit.

Markus Gyltnes, 2022.

Det menes ovenfor, at folk flest kjenner til epidemiens positive virkninger, som at hverdagen får mer kulør, selv små ting skinner av lys og farger, som kommer av alle de forutgående kjedelige stundene, jeg mener folk flest bør ha oppdaget dette.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 17/01/2022 11:39
convel2
(@convel2)
Member

Her er litt forklaring på hva jeg mener med at, Corona lyser opp hverdagen.

God lesing.

Å leve, side om side, med Corona-epidemien.

Denne artikkelen, går ut ifra, at Corona-epidemien er kommet for å bli. Dette nevner jeg først, før vi starter på en lang ferd.
Om Corona er kommet for å bli, kan vi ikke jamre, for evig. Universets orden må holdes vedlike, livet før Corona, må på et vis bli med oss inn i framtiden.
Jeg har alt, foreslått at Corona tider, er lyse tider. Jeg mener ikke når det er utbrudd av Corona. Men, vi må vel som vi har forstått, leve sammen med epidemien på et vis. De lyse tider finnes, mellom utbruddene. En ting både jeg og andre, har oppfattet med de lyse tidene, er at man nærmest, ser lys og farger, jeg mener lys og farger i klartekst og ikke bare som en hverdagslig oppfattelse. Maten smaker også godt, mener jeg.
Omstilling til Corona, som er å holde Universets orden vedlike, her i denne tekst dette. Denne omstillingen må skje på, et konkret vis. Så livets mørke og lyse sider, forblir i balanse som før Corona. Livet må være til å leve, om vi ikke også skal si overleve, selv om Corona skulle bli værende.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/01/2022 22:28
convel2
(@convel2)
Member

Her er litt om hvorfor, turister befordrer "døgnåpent samfunn".

God lesing.

Hvorfor store byer må holde åpen, og samferdsel virke.

Det er Corona tider, og verden forandrer seg. Men noe forandrer seg ikke. Som nevnt må turister tas vare på. En grunn til dette er at hvis noen forsvinner, hva skal det annet land da si? Jeg snakker her om utenlandsturister, og ikke turister i eget land.
Idag er vi vante til at byer og tettsteder, har døgnåpent - "er døgnåpne". Sånn er det blitt til, idag. Corona systemer, av karantener og portforbud, grader av dette også, jobber her dessverre i "motsatt" retning. Dette blir i motsatt retning i anførselstegn, men det blir i anførselstegn da dette er et Corona-systemer dokument.
"Verden holder døgnåpent", så vi kan ha fred mellom våre land, er et faktum at hele verden tenker. Det har vært sånn lenge, for lenge til at vi kan ta det bort. Hele verden bygger på det. Dette danner sammen med Corona's "venden tilbake til fortiden", her i anførselstegn, for vi skal til framtiden. Dette danner et døgnåpent, karantene samfunn.
Legevakt må være åpent, ikke bare for Corona-pasienter. Apropos, Corona-pasienter, så registreres alle mennesker på data idag, så og si. Computerene er store, raske, og pålitelige, og inneholder presise informasjoner om mennesker, blant annet grunnet smittesporing. Dataen's register inneholder, streng oversikt, over så og si alle mennesker på jorden, så det er ikke bare å miste noen her, i utlandet grunnet verdensfreden, skulle jeg ikke til å si innenlands som vi også må passe på grunnet smittesporing.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 20/01/2022 18:55
convel2
(@convel2)
Member
Posted by: @convel2

Her er litt om hvorfor, turister befordrer "døgnåpent samfunn".

God lesing.

Hvorfor store byer må holde åpen, og samferdsel virke.

Det er Corona tider, og verden forandrer seg. Men noe forandrer seg ikke. Som nevnt må turister tas vare på. En grunn til dette er at hvis noen forsvinner, hva skal det annet land da si? Jeg snakker her om utenlandsturister, og ikke turister i eget land.
Idag er vi vante til at byer og tettsteder, har døgnåpent - "er døgnåpne". Sånn er det blitt til, idag. Corona systemer, av karantener og portforbud, grader av dette også, jobber her dessverre i "motsatt" retning. Dette blir i motsatt retning i anførselstegn, men det blir i anførselstegn da dette er et Corona-systemer dokument.
"Verden holder døgnåpent", så vi kan ha fred mellom våre land, er et faktum at hele verden tenker. Det har vært sånn lenge, for lenge til at vi kan ta det bort. Hele verden bygger på det. Dette danner sammen med Corona's "venden tilbake til fortiden", her i anførselstegn, for vi skal til framtiden. Dette danner et døgnåpent, karantene samfunn.
Legevakt må være åpent, ikke bare for Corona-pasienter. Apropos, Corona-pasienter, så registreres alle mennesker på data idag, så og si. Computerene er store, raske, og pålitelige, og inneholder presise informasjoner om mennesker, blant annet grunnet smittesporing. Dataen's register inneholder, streng oversikt, over så og si alle mennesker på jorden, så det er ikke bare å miste noen her, i utlandet grunnet verdensfreden, skulle jeg ikke til å si innenlands som vi også må passe på grunnet smittesporing.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

I teksten over har jeg, jeg vet ikke, jeg kjenner dataverdenens store foretak, ganske godt, vil jeg ennå si. Jeg har med selvfølgelighet, antatt at, det finnes en database eller databaser, verden over alt nå. Som skal registrere opplysninger, tatt i den tjeneste i å utføre smittesporing. Om det ikke finnes en slik datbase eller databaser for Corona-smittesporing, er jeg ikke dum, da er det sånn at det holder, med det vi har idag, databaser utvikles no-time er hva jeg vet når det gjelder store og virkelig store viktige prosjekter, vi snakker her om en 2 års tid. Hvis det, mot formodning, ikke skulle være slik, alt nå, vet jeg at vanlige databaser og arkiver for lagring av person-informasjon, taes i bruk ved smittesporing.

Ble nå nødt til å forklare dette. Takk, for meg.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 21/01/2022 04:13
convel2
(@convel2)
Member

Hvordan turister skal kunne ferdes, ute på landet.

Jeg snakker her ikke om, steder på landet hvor turistattraksjoner er, men utferdselslandet. Her finner man landevei, og gårder og bygder. Her er noe av det som trengs, for at turistene skal berge livet, her ute på landet.

Jeg skal snakke om en hel bygd, hvor det skal eller bør være, gode muligheter for å komme seg tilbake til byen. I en bygd, er det sannsynlig at det er noen hjemme. Man kan finne telefon, og ringe etter taxi, om det er mulig, og mulig pengemessig. Om det ikke finnes mange muligheter. Så bør ihvertfall denne muligheten finnes, at noen i bygda har en, ikke-splitterny bil, men en litt ny bil stående, for å berge folk inn tilbake til byen. Om en slik bil ikke finnes, til dette formålet kan noe i retning av en firehjulstrekker, trenger ikke å være ny, som noen har og bruker, være øremerket eller avmerket til denne bruk.

Markus Gyltnes, 2022.

hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 31/01/2022 16:07
convel2
(@convel2)
Member
Posted by: @convel2

Hvordan turister skal kunne ferdes, ute på landet.

Jeg snakker her ikke om, steder på landet hvor turistattraksjoner er, men utferdselslandet. Her finner man landevei, og gårder og bygder. Her er noe av det som trengs, for at turistene skal berge livet, her ute på landet.

Jeg skal snakke om en hel bygd, hvor det skal eller bør være, gode muligheter for å komme seg tilbake til byen. I en bygd, er det sannsynlig at det er noen hjemme. Man kan finne telefon, og ringe etter taxi, om det er mulig, og mulig pengemessig. Om det ikke finnes mange muligheter. Så bør ihvertfall denne muligheten finnes, at noen i bygda har en, ikke-splitterny bil, men en litt ny bil stående, for å berge folk inn tilbake til byen. Om en slik bil ikke finnes, til dette formålet kan noe i retning av en firehjulstrekker, trenger ikke å være ny, som noen har og bruker, være øremerket eller avmerket til denne bruk.

Markus Gyltnes, 2022.

hilsen convel.

Hei, jeg tenkte heromkring, denne tanke.

Det er for tiden, reklame for Pam & Tommy, omkring.
Dette minner meg om en viss type par, som det følgende gjør. Viltre, eller moderne par, på turist-tur i utlandet. De forviller seg med stor sikkerhet, er min gamle viten fra jeg var barn. De kommer seg på et vis, til distriktene og helt ut på landet, det være seg buss, taxi eller haiking, fra morgen til kveld. Jeg tenkte da jeg skrev den ovenstående lappen, bla. på slike par, at de ikke må etterlates rundt i verden, for å dø.

Markus Gyltnes, 2022.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 01/02/2022 04:41
convel2
(@convel2)
Member

Litt til, om turisme og land.

Når turister skal på utfart fra byen, med f.eks. buss. De skal til severdigheten, her. La oss si at denne, severdigheten, er ute på landet. Bussen kjører nok fra hotellet, eller hotellene, fint med sin passasjerliste, fram til severdigheten. Når turen er over, og severdigheten snart stenger, har bussen sin passasjerliste, og skal bringe alle sine passasjerer tilbake til byen. Men, noe kan skje, og passasjerer, turister blir tilbake ved severdigheten. Det er da viktig at vanlig buss, formodentlig siste buss tilbake til byen. At denne bussen går, etter severdighetens stengetid. Går en stund etterpå, da f.eks. en turist kan ha blitt sittende fast på toalettet helt til severdigheten stengte. Så, med det.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 01/02/2022 10:33
convel2
(@convel2)
Member

Om Corona, og hjemmekontor.

God lesing.

Corona og hjemmekontor.

Når man må over til hjemmekontor, for en stund eller på ubestemt tid, kanskje for alltid. Når man skal ha hjemmekontor, er det ikke så enkelt som med et skrivebord og en kontorstol, med sin bærbare pc kanskje, den som hører til jobben da.

Hjemmekontor må være på en luftig og opplyst plass, ikke bare stuet bort i et hjørne. Kaffetrakter må kanskje kjøpes. Og en liten advarsel. Askebegeret og tobakken, kommer kanskje med ved siden av, da det er hjemme, hos en selv.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 04/02/2022 12:33
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er noe fornuft.

1 meteren.

Hei, jeg har nå vært ute i all slags Corona-vær, synes jeg. Vi får stadig utlevert denne 1-meteren, vi må holde. Min 1-meter, holder jeg hele tiden, selv om regelen oppheves midlertidig. Etter at 1-meteren min, har gått gjennom en stund uten denne regelen i bildet, så fornyes 1-meteren min igjen, etter at 1-meteren vi pleier å få, kommer tilbake.

Jeg synes den vanlige, til nå, 1-meteren er fin å ha jeg selv. 1-meter kan man fint holde på gaten og i kiosker, og butikker, køer og sånt. Dessuten er 1 meter, en fin avstand fra det metric eng. systemet, som så langt forhindrer at man puster og spytter på hverandre.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel

This post was modified 4 måneder ago by convel2
ReplyQuote
Topic starter Posted : 14/02/2022 20:32
convel2
(@convel2)
Member

Hva Corona har å by på.

Corona har så langt, satt sterk nytelse til mange, idag store ting. Men, sterk nytelse hører ikke hverdagen til. Vi må lete etter den daglige glede i, de kjære, kjente ting.

Ting som var i hus, og på gård, var kjedelige før Corona. Hjemme, i hus, og på gård, ute på tunet, finnes nå de tidligere kjedelige kjente, kjære ting, i ny giv, dere bør prøve dem!

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 29/04/2022 11:46
convel2
(@convel2)
Member

Alkoholholdige drikker, unntatt her.

Øl en viabel drikk.

Nå som Corona, har gjennomtrengt våre sinn. Vi har vendt tilbake til de kjente, og kjære ting. Så, nå når ting skal nytes, hva gjør man da? Det finnes en kulturell drikk, som de fleste vet hva er, jeg snakker om Øl. Jeg mener ikke, at kranene skal flyte over, men at denne viable drikken som de fleste kan drikke. Jeg mener at Øl er et viabelt alternativ, når noe skal nytes. Dette er selvsagt, ikke blant de kjære, og kjente ting.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 20/05/2022 02:47
convel2
(@convel2)
Member

Hei, og takk for sist.

De offentlige avisene i Tromsø skriver at det er lite utbrudd av Corona. Jeg hører jeg, at på privatsiden herjer det Corona-utbrudd. Over er ikke dette, hører jeg da.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 22/05/2022 18:39
convel2
(@convel2)
Member

Corona i det private, apropos.

Det er så mye Corona, man ikke hører om. Dette har jeg fra det private, landskap som jeg verfüger tysk. over. Da det ikke står så mye i avisen om dette, men på Internet hører man jo i spesielle artikler, kan man jo høre litt på meg. Corona i privat sammenheng, er ikke enkelt. Vi kjenner til tilfellet hvor et familiemedlem blir Corona-smittet, dette er stor lidelse for den enkelte og for familien til den enkelte. Noen slekter er litt større enn mange slekter, og her finner vi den store lidelse, hvor flere man kjenner, får Corona-smitte og lider med sine kjære, familie og slektninger.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/05/2022 01:56
convel2
(@convel2)
Member

Hvor Sars ble av, i Tromsø?

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/05/2022 19:04
convel2
(@convel2)
Member

Jeg var i Internett avisen og sjekket. Det ser ut til at Norge unngikk den verste, delen av deltakron, det oppgitte i avisen siste store viruset. Dessuten har visst Norge hatt en nødvendig, og velfortjent ferie fra Corona. "Det må jeg si, å underslå Sars i denne grad.".

hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/05/2022 19:58
Share: