MartinusForumDk

Share:
Notifications
Clear all

Hva hender Russland?

Page 5 / 8
convel2
(@convel2)
Member

Hva med Russlands, harde hånd?

Hva med Russlands harde hånd? Hva er det? Når Russland opererer militært utenfor sitt eget land, eller mot andre land, er det noe som heter Russlands harde hånd, har jeg valgt å kalle det. Russlands harde hånd, er noe som gamle Sovjetunionen hadde, som ble med over til vår tid, selv om skiftet til Demokratiet. Russland sliter med mange ting fra tiden som Sovjetunionen, og militærets harde hånd, er en av dem.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 01/05/2022 21:02
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det ble litt mye for meg med siste innlegg på denne tråden. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta ned igjen innlegget mitt.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 02/05/2022 07:15
convel2
(@convel2)
Member

Tema, hva hender Russland?

Etter jeg snakket om, i min kjærlighets-tekst, om det jeg kalte "påfyll" av Demokratiet i Russland, ble det til å skrive utdypende tekster. Dette de påfølgende tekstene er utdypning, og besvaring av åpenbare spørsmål, hentet fra de øvre artiklene, samt teksten om "påfyll" og kjærlighet. Disse påfølgende artiklene er utdypning av denne konteksten. Det vil ikke bli utdypet noe videre, fra utdypende eller besvarende artikler, da dette faller utenfor konteksten til, det til nå Verket "Hva hender Russland?", som er eneste navn jeg kan finne på denne samlingen artikler om, Russland og den gjeldende situasjon. Navnet på verket "Hva hender Russland?" er enkelt nok hentet fra første passende oppståtte mulige overskrift eller tittel blant mediasamlingen denne. Som jeg understreker her, så vil det ikke bli skrevet artikler eller besvart spørsmål utenfor denne kontekst. Det er ikke hensikten med prosjektet.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 02/05/2022 20:24
convel2
(@convel2)
Member

Det Russiske folk, og Kommunismen - ordforklaringer.

Jeg skal her forsøke å lage en komplett liste over tolkninger riktige for verket dette, over hvordan ordet Kommunisme er brukt. Dette blir en liste i all sin generalitet. Ordet Kommunisme kan bety flere ting. Jeg har brukt begrepet, den gamle Kommunismen, som er Kommunismen av alder som den er, idag. Gammel Kommunisme, er Kommunisme idag, som er av den gamle lære. Gammel Kommunister, er mennesker som, formodentlig er av noe alder, Russere som er av den gamle Kommunistiske lære, alt jeg nevner av Kommunisme her, kretser omkring Russland landet, og folket Russere. En gammel Kommunist er, er formodentligvis en mann, som er av den gamle Kommunistiske lære fra Sovjetunionens tid. Vi tror kanskje at nye former for Kommunister finnes, men jeg våger passe meg for begrepet ny-Kommunisme, akkurat som Nazisme og ny-Nazisme er dette ikke, ny-Kommunisme formoder at man skal ha forlatt Karl Marx noe, hvilket ikke er tilfelle med Kommunister, de er nærmere Karl Marx' lære enn man kanskje vet. Når vi kan snakke om Kommunister av idag, er dette blant annet fordi, mennesker idag gjerne er mer humane. Kommunister av idag er generelt sett mer humane i sin tenkning av konkrete eng. issues i lys av den mer eller mindre uforanderlige Karl Marx. Dette er ikke under begrepet ny-Kommunisme slik som jeg har forstått dette begrepet, ikke-eksisterende ny-Kommunisme, det er ikke mulig å forlate Karl Marx i sin lære, i denne grad. Dette ble en Kommunist idag, til forskjell fra en gammel Kommunist, og gammel Kommunismen.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 03/05/2022 01:40
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperator.

Jeg går god for de to ovenstående innlegg.
Likevel, blir det litt for mye, for meg, å ha de to ovenstående innleggene her. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta dem ned igjen.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 03/05/2022 15:32
convel2
(@convel2)
Member

Hvortil Russland kan leve inne i seg selv?

Vi vet visst alle mann, at Russland eller gamle Sovjetunionen, levde, og lever, delvis avsondret fra omverdenen. Ordet avsondret her brukt i positiv mening, da vi skal belyse dette nærmere. Russland er et stort eng. vast område, et stort land, og er i stor grad selvforsynt. Men som med enkeltmennesket, har også befolkningen i et land, behov for kontakt med omverdenen, eller de øvrige land i Verden. Her ikke ment, selvfølgelig ikke ment, kontakt med absolutt, alle land i Verden. Russerene har sine egne landsdeler å kommunisere med, egne dyrkede marker fra forskjellige deler av landet, med forskjellige krydder, og urter, osv. å utveksle innad i landet. Landets forskjellige deler, tjener i meget stor grad, er til min viten, som en god erstatning for utveksling med andre land. Men denne innenlandse utvekslingen er med tildels likedanne mennesketyper, og det blir behov for større variasjon, som igjen krever utlandet eller andre land i verden å kommunisere og blant annet drive handel med. Som jeg skulle til å si, er man å si at som enkeltmenneske lever man avsondret, om man havner i den ulykkelige situasjonen å være alene. Jeg brukte samme ord om Russland, avsondret, hvilket til min viten, landet idag er langt fra å være. Selv om Russerene søker å være for seg selv, inne i landet sitt, er det altså, behov for også dem, å ha kontakt og utveksling av varer eller handel med andre land, i verden stor som Russland forsåvidt har tilgang til. Russlands kontakt med andre land, er ikke bare de nære tilgrensende land, men et helt spekter av land Verden over.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 03/05/2022 19:17
convel2
(@convel2)
Member

Hei, systemoperator.

Innlegget over ble litt for mye, for meg, å ha liggende her. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta innlegget ned igjen.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 04/05/2022 01:00
convel2
(@convel2)
Member

Hei, alle.

Det dukket opp et spørsmål, i mitt sinn. Jeg sier jeg elsker landet Russland, men pleier ikke kosmisk-bevisste å elske hele verden? Jeg ønsker ikke å eng. bluntly utlevere meg her. Men jeg kan avsløre, at jeg har medfølelse med alt som lever. Jeg har et for-roliget følelsesliv, som er av syne ganske normalt, dette tror jeg skyldes den mening at jeg skulle skrive vanlige skrifter. Men jeg skulle ønske, kanskje en gang kommer jeg til denne dype for-kjærlighet for hele Vår Verden, avgrenset til Jorden er kosmisk-bevisste da, da en jord er deres praktiske interessesfære, dette til min avgrensede viten.

Hilsen Markus.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 04/05/2022 17:28
convel2
(@convel2)
Member

Jeg skal være forsiktig med å si.

Vi har i gjennom mange innlegg og artikler, gått gjennom om Russland, og situasjonen som råder idag. Jeg tenkte jeg skulle si noe, endelig konkluderende, men fant dette for vanskelig. I internasjonalt farvann, blir det for vanskelig å si, eller mene, noe om forskjellige filosofier og ideologier, statssystemer osv., da dette blir en filosofisk og ideologisk hengemyr, for meg. Et eksempel på en filosofisk eller ideologisk hengemyr, er spørsmålet om penger, og gratis-systemer, da vi i Vesten mener pengesystemet er optimalt, mens Martinus peker på en nødvendig innføring av Kvitterings og Uføre-kvitterings system. Det blir ikke lettere, for meg, å utgreie dette da jeg selv har funnet en løsning på hvordan man kan oversette/veksle om Kvitteringer til penger, og penger om til Kvitteringer, tilbake til.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 05/05/2022 01:26
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperator.

Det ble litt for mye for meg, å bære det ovenstående innlegget. Så jeg spør dere systemoperatorer om dere kan slette innlegget igjen.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 05/05/2022 08:00
convel2
(@convel2)
Member

Min barnelærdom om Russland.

Dette er den utgaven av Russland og gamle Sovjetunionen, jeg levde med som barn. Her er den i store trekk.

Før Kommunismen kom, og det ble Sovjetunionen, var det Tsaren og landet var et fritt land bortsett fra der Tsaren regjerte. Landet avskaffet Tsaren og Tsar-familien, som styrere av landet, dette var Bolsjevikene. Russland Kommunistisertes, og ble Sovjetunionen et Kommunistisk makt-velde.

Etter Glasnost, anses Kommunismens innførelse som landets styre, som en gammel bommert gjort av Russland. Hvor Tsar-styret avskaffedes i omtrent samme tid som andre Keiser, og Kongedømmer ble av mer moderne Statsstyrer forsåvidt. Man kan ikke påklage Tsarens styrtelse som landets styrer, men man kan heller ikke rose for feilen gjort med Kommunismen som innførelse av landets styre.

Den Kalde Krigen skyldes det kaoset som oppstod i møte mellom Sovjetunionen og USA. Vi vet idag at Den Kalde Krigen skyldes en feiltagelse, eller misforståelse mellom Stormaktene, også i Verden forøvrig.

Dette var i korte trekk, min barndoms lære om Russland.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/05/2022 18:57
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperator.

Jeg synes det ble litt for mye for meg, å bære ovenstående innlegg. Og jeg spør dere systemoperatorer om dere kan ta innlegget ned igjen.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 07/05/2022 01:50
convel2
(@convel2)
Member

Omkring min barnelærdom Russland.

Jeg må si her, at barnelærdommen er ikke, gått ut på dato den. Det er nok jeg som har gått ut på dato, hm, nei jeg tuller. Det perspektivet jeg taler ut ifra i de øvrige tekstene, er som med når Martinus sier to ting kan være sanne på én gang, to tilsynelatende kontrære ting. Det er som når Martinus sier at begge ting er sanne, at det øvrige perspektivet og barnelærdoms perspektivet, er sannheten sett fra to perspektiver. Utgavene er tilsynelatende kontrære, men jeg må si min mening her, fra kosmisk-bevisst perspektiv, at øvrige utgave og barnelærdoms utgave, de er sanne samtidig begge to sannhetene. Hvorfor jeg ikke henger til/ved, den første min barndoms sannhet, er fordi jeg har gått ut på dato selv som jeg antyder. Da jeg ble offentlig person, ble jeg introdusert for en større verden av tanker, og med dette ble det til, å store verden å tenke, også om Russland som jeg holder forkjært for alt dette.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 07/05/2022 02:58
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det ble litt mye, for meg, med innlegget over som jeg skrev. Så jeg spør dere systemoperatorer om dere kan ta innlegget ned igjen.

hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 07/05/2022 03:53
convel2
(@convel2)
Member

Hei.

Jeg har hatt et skriveprosjekt. Det er som med Russlands-dokumentene her på forumet, med dokumentene disse. De kommer fra et skriveprosjekt, en gave til Verden og landet selv, det ene skriveprosjektet om Russland, gaven, og et lite skriveprosjekt til om Nord-Korea idag, en liten gave til Verden og landet selv.

Dokumentene til den lille gaven, ble postet et annet sted på Internet, de var åpen for lesing og nedlasting, og er etterpå fjernet fra serveren min.

Vennlig hilsen convel

This post was modified 1 måned ago by convel2
ReplyQuote
Topic starter Posted : 15/05/2022 04:41
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det forrige innlegget mitt på denne tråden, det ble litt mye, for meg, å ha liggende her. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta det ned igjen.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 15/05/2022 04:43
convel2
(@convel2)
Member

Nyhetsanmelding, Russland.

Jeg ser lenge på aviser og på Internet. Jeg skal fortelle fra mitt barndomsperspektiv her. Såvidt jeg kan se fra aviser og Internet, så er det sånn at, Russland er slått for denne gang. Dette blir vel, å se framover, det skal blant annet bli en neste Glasnost etter denne som er nå om mange år, kanskje er dette bare et kretsløp. Selv om Russland er slått, så gjør ikke noe for å få dem sinte, for de skal snart bli våre venner, igjen.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 23/05/2022 04:12
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperator.

Det ble litt mye, for meg, å bære oppmerksomheten til ovenstående innlegg. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta innlegget ned igjen.

hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 23/05/2022 04:14
convel2
(@convel2)
Member

Tillegg til forrige innlegg, på denne forums-tråden.

Dementi, Russland.

Jeg sa at, Russland ble seiret over. Dette er for denne gang, og ikke noe varig i så måte. Jeg skal her for all omverden, prøve å presentere hva dette "er for noe?". Det kan hende at i ører, så heter det at Russland ble seiret over. Men dette er ikke, helt korrekt. I virkeligheten finnes det ikke, seierherrer og taperherrer, mener jeg. Russland ble ikke tvunget i kne på noe vis, i våre dager er vi. Det blir mer å se på som, presidenter, statstyrer og generaler, samlet og som tar hverandre i hånden, som ved et parti sjakk, og er enig om hvem som vant og hvem som tapte slaget med sjakk, eventuelt ble det remi. Den som heter at taper, er ikke der med ute av verden, men må vel "hjem og lade opp" til neste runde. Vi får håpe neste runde, eller spørsmålsrunde hvor krefter prøves og spørres om, at det er lenge til neste gang. Jeg erklærer, i min begrensede verden, av meninger, at Russland selv om det heter at de er slått, hvilket bare er for denne gang, eller en begrenset tid. At Russland ikke på noe vis har tapt, for det handler om å "lade opp igjen til neste runde", og neste runde er hvem vet hva eller når?

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 24/05/2022 00:10
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperator.

Det blir litt mye, for meg, å bære innlegget over. Så jeg spør dere systemoperatorer, om dere kan ta det ned igjen.

Hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 24/05/2022 00:13
Page 5 / 8

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share: