MartinusForumDk

Share:
Notifications
Clear all

Skjulte ressurser.

30 Posts
2 Users
0 Likes
274 Views
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei, herom nye gamle, ressurser.

Ressurs notat, kabler under jorden.

Tenk, idag er luften vår, jeg sier ikke vi er forstyrret av det, men luften er forsøplet av alle mulige former for radiosignaler, analoge som digitale er det der. Vi skal her, ikke tilbake til fortiden, men en renere eller "mindre hjerneskadet" fremtid, som man vet skader så mye radio-støy, spesielt digitalt, skader hjernen.
Videre, jeg foreslår her at vi bruker våre moderne, under jorden, ressurser. Hvor strøm, og signaler, strømmer som rent vann, gjennom nedgravde kabler, ja sågar som, bensin, olje, og rent vann. Her å nevne strømkabler, fiberkabler, andre digitale, og noen steder i verden bruker man også analoge kabler. Og til slutt disse som vi vet det kan gå hull på drivstoffkabler.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

 
Posted : 15/01/2022 16:49
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 
Posted by: @convel2

Hei, herom nye gamle, ressurser.

Ressurs notat, kabler under jorden.

Tenk, idag er luften vår, jeg sier ikke vi er forstyrret av det, men luften er forsøplet av alle mulige former for radiosignaler, analoge som digitale er det der. Vi skal her, ikke tilbake til fortiden, men en renere eller "mindre hjerneskadet" fremtid, som man vet skader så mye radio-støy, spesielt digitalt, skader hjernen.
Videre, jeg foreslår her at vi bruker våre moderne, under jorden, ressurser. Hvor strøm, og signaler, strømmer som rent vann, gjennom nedgravde kabler, ja sågar som, bensin, olje, og rent vann. Her å nevne strømkabler, fiberkabler, andre digitale, og noen steder i verden bruker man også analoge kabler. Og til slutt disse som vi vet det kan gå hull på drivstoffkabler.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

Ressurs notat, kabler under jorden - del 2.

Fortsettelse følger her, på ressurs notat, kabler under jorden. Om vi nå besøker verden av strømkabler, datakabler digitale og analoge, vannledninger osv. . Om vi nå besøker denne verden, som har gått noe i fortiden, skal vi finne at utviklingen har gått sin gang, også her.

Markus Gyltnes, 2022.

Ressurs notat, kabler under jorden - del 3.

Fortsettelse følger her, på ressurs notat, kabler under jorden. Vi kan ta en titt på verden av radiosendere, digitale her, med medfølgende datautstyr. Dette er i toppdokumentet, nevnt som produsenter av "radiostøy". Hvis vi titter nærmere på disse "dingsene", vil vi finne, mener jeg, at utviklingen på dette feltet er gått noe i stå. Mer interessant kikk på "dingser", finner vi nok i kabel-verdenen, når det gjelder nye ting.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 15/01/2022 23:50
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei, her er en gammel artikkel.

Det er Corona tider, og folk sitter mye alene for seg selv, uten å gjøre noe. Jeg tenkte at, noe, kunne være bedre enn, ingenting, å drive med, og at man kunne drive med noe som var kulturelt, hente opp fra fortiden noe, nå i Corona-epidemi tider. Corona tider er tid, med å være alene, ensom, uten å gjøre noe, og tiltaksløshet. Det følger derav, av følgende artikkel.

Artikkel om avhengighet.

Til alle tider, har mennesket hatt glede av avhengighetsskapende stoffer. Dette strekker seg, til historiefagets viten, tilbake så langt vi vet.
Eksempler på denne formen for stoffer er; Øl, Rødvin, Hvitvin og andre alkohol-holdige drikker. Andre eksempler på dette er; Kaffe som inneholder koffein, og te som inneholder tein. Og så har vi tobakk, piperøyking, og snus. Dette er eksempler på stoffer som mennesket inntar, og opplever avslappelse og fred av, i en atmosfære. Mennesket har i seg noe som, opplever glede ved inntak av denne formen for stoffer. Sånn har det vært til alle tider, er vår kjennskap.
Dette var stoffer som; tobakk, sigaretter, og WinnerTips, og snus. På den andre side, har vi sterkt avhengighetsskapende stoffer som narkotika. Disse er livsfarlige, generelt sett, og sterkt avhengighetskapende. Eksempler på dette er; Hasj, Heroin, Kokain og nyere stoffer som englestøv osv. . Disse sterkt avhengighetsskapende stoffene, er jeg ikke tilhenger av, på noe vis. Jeg er for forbud mot narkotika, og heller i retning av totalforbud mot narkotika.

Markus Gyltnes, 2021.

Hilsen convel.

 
Posted : 04/02/2022 18:08
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei.

I innlegget ovenfor, snakker jeg om skjulte ressurser som også er navnet på denne forums-tråden.

Vennlig hilsen convel.

 
Posted : 05/02/2022 03:46
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Her er flere skjulte ressurser.

Angående erfaringer av "åndelig" art - for den materielt tenkende verden.

Jeg tenkte her å si noe om erfaringer av såkalt åndelig art. Jeg hadde spesielt i tanken den materielt tenkende verden, en verden hvor man tenker som om ånd ikke eksisterer. Med den materielt tenkende verden mener jeg sosialt miljø eller sosial sfære verden over, hvor man forholder seg til hverandre som om ånd ikke eksisterer. Jeg går her ikke nærmere inn på dette da det skulle være klart nok hva den materielt tenkende verden, med denne utdypningen, er.

I tekstene mine viser jeg til såkalte åndelige erfaringer og videre såkalt innhentelse av informasjon fra ånd. Når jeg sier dette i generelle termer så kan jeg vise til egne og overleverte - fra andre - såkalte åndelige erfaringer, noe jeg vil gjøre videre i teksten. For den "uinvidde" i slike ting kan jeg informere om at åndelige erfaringer er indre erfaringer som tolkes dithen at de er av åndelig opphav. Videre, såkalt innhentelse av informasjon fra ånd er prinsippielt sett åndelige erfaringer - såkalte - , som det tolkes informasjon i, eller, som kan være en direkte for den gjeldende enkeltes sinn, informasjonskilde. Innhentelse av informasjon fra ånd - såkalt - , er indre erfaringer som tolkes dithen at de er av åndelig opphav, og som videre det tolkes informasjon i, eller, som er en for den gjeldende enkeltes sinn en inntakelse av informasjon.

Markus Gyltnes, 2011.

Vennlig hilsen convel.

 
Posted : 05/02/2022 04:47
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Angående "for den materielt tenkende verden"-teksten ovenfor, så er tittelen den samme gamle, men innholdet i artikkelen/teksten er idag aktuelt for Martinus-verdenen. Til min viten er dette.

Vennlig hilsen "convel".

 
Posted : 05/02/2022 05:26
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Så, kommer vi endelig til Martinus-spådommen, om at hele verden vil komme til å bruke Kristendommen som religion, i framtiden. Jeg ser på min kalender, at framtiden er nå, så på tide å gjøre et framspring.

God lesing.

Ressurs notat, hinduisme og kristendom.

Jeg har siden 2000, drevet med Sahaja Yoga. Dette er et religiøst system, som bygger på hinduismen og kristendommen. Sahaja Yoga's filosofiske, eller religiøse system, er i overensstemmelse med Martinus-Kosmologi, bortsett fra det som handler om at Shri Mataji skulle være den inkarnerte Hellige Ånd.

Hva kan man lage en kristen, religion av som passer for hele verden, jmf. Martinus' spådom om dette? Jeg tar saken opp til spekulasjon, på dette tidspunktet. Martinus har flere anslag, eller spådommer for framtiden, og dette er én av dem. Sahaja Yoga er et fint utgangspunkt eller ståsted, for dette, hvem vet hva det vil bli av det? Bli av en eventuell, kristendom for hele verden.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel.

 
Posted : 05/02/2022 15:21
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Mer, skjulte ressurser.

Corona-overvåkning, er vel som vi vet, blitt utbredt grunnet smittesporingen, analogt og digitalt.

Eksisterende Corona-overvåknings utstyr.

Verden er full av ubenyttet, overvåkningsutstyr. Det foregår ikke så mye kriminalitet, som mengden overvåkning skal tilsi.

Jeg kan selv, attestere på at overvåkning foregår med letthet. Når jeg går rundt hjemme i min stue, av og til, får jeg en sterk følelse av at det foregår overvåkning fra kamera eller kameraer utenfor vinduet, hvor bare skogen er. Denne følelsen er en velkjent følelse, som minner om følelser av press til å legge ut ikke-ønskelige ting, og press fra folk til å legge ut om sitt, indre liv. Følelsen om kameraene, er for meg fullstendig virkelig, her hjemme.

Corona-smittesporing kan altså, med letthet foregå, bare vi får, overtatt noen av disse kameraene og lydopptakere osv.. Som jeg, eller vi da, vet er utenfor nyttebenyttelses området. Dette er dagens stoda.

Markus Gyltnes, 2022.

Hilsen convel.

 
Posted : 06/02/2022 19:51
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei, her er flere skjulte ressurser.

"Martinus kosmologisk utgreiing av det engelske begrepet PSI - Psionic".

Jeg hadde her tenkt å gjøre en Martinus kosmologisk utgreiing av det engelske begrepet PSI (full uttale; Psionic). Ettersom ordet Psionic, i mine ører, er lite dekkende for hva jeg her har tenkt å utgreiie, så vil jeg, gjeldende denne teksten, her omdefinere begrepet PSI til "Paranormale fenomener generelt".

Martinus nevner hvit magi, og svart magi, som noe reelt eksisterende. Det finnes også et begrep; grå magi, som jeg ikke vil gå nærmere inn på her, og overlater leseren til eventuelt selv å finne ut hva det, dette begrepet, i denne sammenhengen skal bety. Har jeg forstått Martinus riktig, er de tre ovennevnte begrepene sterkt relatert til det Martinus kaller mystikk. Martinus, når han omtaler mystikk, sammenlikner han det med kreft, han sier det er en form for åndelig kreft - kreft her betydende med det som innen medisin, som vi alminneligvis kjenner til, kalles for kreft. Jeg hadde ikke tenkt å gå inn på Martinus' sammenlikning av mystikk med kreft. Begreper dekkende det åndelige og/eller det paranormale, som mer eller mindre høres ut som dekkende det Martinus kaller mystikk - da det jeg oppfatter å høre inn under begrepet mystikk, sånn som jeg forstår det når Martinus bruker ordet mystikk - overlater oss til en mindre mengde begreper når jeg og antakeligvis flere andre, forsøker å omtale det åndelige og/eller det paranormale i materiell sammenheng, i verdenen av materielle tanker.

Jeg skulle i denne teksten, blant annet, se på muligheten for bruk av begrepet PSI når man snakker om ånd for en materielt tenkende forsamling, for verdenen av materielle tanker. Vi forstår her, med selvfølgelighet, vil jeg tro, at begreper som klinger av mystikk i denne typen sammenhenger ikke er særlig aktuelle å bruke.

Hvordan definerer man begrepet PSI? Nærmere bestemt, hvordan definerer jeg her begrepet PSI. Jeg vil her snakke ut fra min erfaring med bruk av begrepet PSI definert sånn som her. Med PSI forstår man alminneligvis fysiske paranormale eller åndelige fenomener. Det er også utbredt å forstå PSI som egentlig, bare, fysiske krefter. Etter hva jeg kan huske er det også vanlig, ihvertfall ikke uvanlig, å forstå PSI som både fysiske såvel som åndelige fenomener. Den, her, siste mulige måten å forstå PSI på, er den at PSI er rent åndelige fenomener, og ikke fysiske paranormale eller åndelige fenomener, videre, så er jeg ikke kjent med utbredelse av denne måten å forstå PSI på om noen - jeg kjenner ikke til noen form for denne bruken av begrepet PSI.

Martinus definerer et altomfattende begrep; kosmisk kjemi. Dette begrepet er sånn som jeg oppfatter det, ment å være uten "skjær av" mystikk. Martinus forsøkte å legge grunnen for en åndsvitenskap, og har blant annet introdusert begrepet kosmisk kjemi. Jeg tenkte her å se på begrepet kosmisk kjemi i forhold til begrepet PSI, sånn som jeg har definert og beskrevet begrepet PSI ovenfor. Begrepet kosmisk kjemi dekker hos Martinus også fysiske lover, eller, spørsmålet om hvordan den fysiske verden virker eller fungerer. Martinus kosentrerer seg hovedsakelig om åndelige lover og jeg vil her dra en sammenlikning mellom begrepet PSI, sånn som definert og beskrevet ovenfor, og en mulig bruk av begrepet kosmisk kjemi som om det, begrepet kosmisk kjemi, skulle dekke, bare de åndelige fenomener eller hendelser - ikke hvordan den fysiske verden virker eller fungerer. Jeg stiller spørsmålet åpent her; kan man bruke begrepet PSI og begrepet kosmisk kjemi, om hverandre, begrepet kosmisk kjemi her begrenset i sin definisjon som ovenfor.

Det var alt jeg hadde å si for denne gang. Takker leserene for oppmerksomheten.

Markus Gyltnes, 2015.

Vennlig hilsen "convel".

 
Posted : 14/03/2022 18:03
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei.

Det var noe jeg skulle ha introdusert for lenge siden, til dere Martinus-kosmologer.

God lesing.

Om "Det abstrakte fag", under uttenkning om det da eksisterer.

Jeg husker en gammel tanke som jeg hadde, i 20-åra mine. Jeg husker ikke riktig hva jeg, i tankene mine kalte dette, men idag får jeg det til å koke ned til, "det abstrakte fag" som såvidt jeg vet, ingenting heter, men kanskje noe som allerede finnes, er dette som jeg har tenkt på, den gangen.

Dette introduserer jeg her, for dere Martinus-kosmologer, så får vi se hvor i verden vi kommer med det, Martinus-kosmologer som har så lett for å tenke "abstrakt".

"Abstrakte" tanker, er enheter, abstrakte enheter. "Abstrakte" tanker, er ikke som abstrakte tall, bare, det kan være flere ting. Jeg anerkjenner eksistensen av "abstrakte" objekter, som er det samme som "abstrakte" tanke-objekter. Dette er de "abstrakte" enhetene jeg har kommet frem til, alle er "abstrakte" tanker.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen convel

This post was modified 11 måneder ago by convel2
 
Posted : 14/03/2022 18:41
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Her er en ressurs.

Jeg skal i denne teksten, gi min tillatelse til USA, til å bruke eller være Triton-5 land, den tillatelse jeg kan gi. Grunnen til dette er at, USA har slitt med Corona håndteringen.

Mine Corona-tekster fram til nå, har vært, av Vikingskipet på Hamar måten, den Norske måten, den sammenføyde båten viset. Men, her er en klausul, at convel-toungen minner om Triton-5 tounge. Så tillatelse gis her. Jeg Markus Gyltnes gir min tillatelse til USA, til å bruke Triton-5 systemet, med presentasjon. Den tillatelse jeg kan gi, gir jeg her til USA, og samtidig "stempler" jeg med mitt "stempel" USA som Corona Triton-5 land i sin tillatelse. Jeg Markus Gyltnes gir samt, min tillatelse til å bruke den Triton-5 liknende toungen til Triton-5 mot Corona, som det er mye av eller alt i "mine, den siste tids, skriverier" som er convel-toungen, jeg gir min tillatelse til USA å bruke convel-toungen, til Triton-5 mot Corona som USA skjønner den, skjønner seg på convel-toungen hvordan den er Triton-5 liknende. Dette til bruk mot Verdensepidemien Corona, og også alle senere Verdensepidemier, hvis det blir noen.

Tillatelser herved, gitt til USA i den kjærlighet jeg har til landet USA. Jeg elsker landet USA, og gjør ikke dette i ondskap, men som utspringer fra den kjærlighet man tror er så vanlig å ha til USA, men min kjærlighet til USA er ikke som de vanlige, jeg elsker landet USA på en helt spesiell måte.

Markus Gyltnes, 2022.

This post was modified 10 måneder ago 2 times by convel2
 
Posted : 01/04/2022 10:43
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Her er en ressurs, som bare gjelder Norge.

Jeg Markus Gyltnes gir herved, Norge hank til "mine, den siste tids, skriverier", tillatelse til å bruke denne i sin utveksling med utlandet, og Norge hvis det trengs, til å tjene inn penger og tjenester til landet Norge og andre formål for Norge. Dette har sammenheng med at, landet Norge står i en særstilling til verket og andre convel-skriverier, skriverier skrevet av den offentlige personen Markus Gyltnes. Norge står i særstilling til å forstå, og oversette dette, for utlandet og andre trengende eller behøvende. Dette handler spesielt om "mine, den siste tids, skriverier" og dens spredning til utlandet, og dens spredning av logikk som springer ut fra det norske språk.

Hank er herved avgitt, og at jeg elsker landet Norge er det vel ingen tvil om. Jeg er ikke ond i dette tilfellet, jeg elsker mitt eget land, landet Norge, vel og merke uten å være nasjonalist mener jeg. Og til slutt, med dette giving av hanken denne, bidrar jeg til å forøke Norges egenkapital i ressurser å leve på når Norsk Olje en gang i framtiden, vi blir fri for som er det beregnede.

Markus Gyltnes, 2022.

This post was modified 10 måneder ago by convel2
 
Posted : 01/04/2022 11:32
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Her er en ressurs, til og fra, Russland.

Martinus snakket om arbeidskvitteringer og uførekvitteringer i sine, tolv punkter. Jeg har tenkt, og regnet på dette. En Lønn kan regnes om til en Arbeidskvittering. Og poengene på en Arbeidskvittering kan regnes om, tilbake, til Penger.

Dette var "Mr. Johnes" eksemplet.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 02/04/2022 12:08
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei, jeg kan ikke beskrive det som har hendt, men, jeg skal prøve likevel.

Jeg er blitt ung Filantrop.

"Jeg Markus Gyltnes fikk 14 år på meg, å lage materiale på, Martinus-logisk materiale."

Fotbruddet anmeldte dette, jeg mistet masse av min energi, ble hjerneskadet, og føler meg gammel, allerede idag. Jeg er over 40 år, og grunnen til dette sammenkrakket er ikke fotbruddet alene. Jeg har følt alderen. Jeg er, Norsk-Latino som, går hen, rundt 40 år. På denne tiden la jeg ut så mange forskjellige verdifulle materialer, over 14 år, så at jeg idag kan kalle meg Filantrop.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 10/04/2022 12:50
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei, systemoperatorer.

Jeg synes jeg uttaler meg om ting jeg ikke helt forstår meg på i innlegget over. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta ned innlegget igjen.

hilsen convel

 
Posted : 10/04/2022 16:39
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Litt om alder, Filantropi, og American Latino.

Her følger materialet.

--- Tekst følger nedenfor. ---

Here is a fictious, interview with Markus Gyltnes.

About, the Russia incident.:
...
I hear, you Markus Gyltnes, recently delved into. An elation. Into your Russia interest, studying writing and all that.
This is correct. Russia needed, Markus Gyltnes' help, this time.
What, was it about Russia, that needed your attention, now, this time?
I wrote Russia, into a future picture. May we continue, our regular conversation, now?
So for Russia, this time. Maybe you, want to pick up on Sars? We have some interesting cases for you.
...

End of interview-lines.

Author of text; Markus Gyltnes, 28.04.2022.

--- Tekst slutt. ---

Vennlig hilsen convel.

 
Posted : 28/04/2022 02:10
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Hei systemoperator.

Det ble litt mye for meg med, ovenstående innlegg. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta ned innlegget igjen.

Hilsen convel

 
Posted : 28/04/2022 07:32
Markus Gyltnes
 Markus Gyltnes
(@Markus Gyltnes)
Posts: 5
 

Her, er en skjult ressurs.

 

Om høye dødstall av Corona, i USA.

 

USA har verdens høyeste dødstall, av Corona i verden, det er idag. USA, er ikke dette Corona-landet, men et annet slags "smør-og-brød"-land. USA, er et stort og rikt land, Hamburger landet i verden. Landet er ikke bygget opp på dette vis, at det klarer Corona-pesten så godt. Men landet som har sin driver's license, bankcard, og kredittkort mappen, er ikke unyttig i verden. USA produserer ting, til hele verden, oppskrifter, og ressurser har de også. Dette er "smør-og-brød" til verden, Corona-systemet består forsåvidt også av "smør-og-brød", men Corona'en i verden er et stort ressurs sluk, dessverre. Da er det bra at vi har USA, til å fore Corona-industrien, og annet viktigere i Verden, med USA's store produksjon av "smør-og-brød". Produksjon av "smør-og-brød", mener jeg at er viktigere, eller mer verdifullt enn fullstendig utryddelse av viruset Corona, og at landet, tross sin høye Corona-dødsrate, er ledende i verden, på sitt gamle, eller også til dags dato felt, jeg vet ikke hva som kan hende landet siden med hensyn til Corona-utryddelse.

 

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 21/10/2022 15:21
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Jeg, Markus Gyltnes, bekrefter at det er jeg som har, forfattet og postet ovenstående tekst, noe som ble gjort mens Martinus-forum "var nede".

Markus Gyltnes, 2022.

Gjentakelse av tekst, følger nedenfor.

Om høye dødstall av Corona, i USA.

USA har verdens høyeste dødstall, av Corona i verden, det er idag. USA, er ikke dette Corona-landet, men et annet slags "smør-og-brød"-land. USA, er et stort og rikt land, Hamburger landet i verden. Landet er ikke bygget opp på dette vis, at det klarer Corona-pesten så godt. Men landet som har sin driver's license, bankcard, og kredittkort mappen, er ikke unyttig i verden. USA produserer ting, til hele verden, oppskrifter, og ressurser har de også. Dette er "smør-og-brød" til verden, Corona-systemet består forsåvidt også av "smør-og-brød", men Corona'en i verden er et stort ressurs sluk, dessverre. Da er det bra at vi har USA, til å fore Corona-industrien, og annet viktigere i Verden, med USA's store produksjon av "smør-og-brød". Produksjon av "smør-og-brød", mener jeg at er viktigere, eller mer verdifullt enn fullstendig utryddelse av viruset Corona, og at landet, tross sin høye Corona-dødsrate, er ledende i verden, på sitt gamle, eller også til dags dato felt, jeg vet ikke hva som kan hende landet siden med hensyn til Corona-utryddelse.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen "convel".

 
Posted : 27/10/2022 14:40
convel2
(@convel2)
Posts: 880
Member
Topic starter
 

Mer om skjulte ressurser.

USA-faktor hos andre land.

Jeg nevnte at USA er et spesielt "smør-og-brød"-land, Hamburger landet i verden. Det finnes nok flere slike land, som ikke er tilpasset Corona-bekjempelse så godt, Corona-bekjempelset på eget land. Jeg nevnte også at, Corona-systemet eller Corona-systemene i verden, de også består av "smør-og-brød", riktignok ikke på det viset eksempelvis USA er på. Men Corona-systemet eller systemene, de bidrar blant annet til, "smør-og-brød" og Hamburger, som sykehus, medisin, farmasien, og samfunns-oppbyggelse generelt.

Jeg nevner for sikkerhets skyld, at det ikke bare er for et land å gå USA, eller "smør-og-brød", Hamburger veien. Selv om man ikke søker fullstendig Corona-utryddelse, så er det min mening at Corona-systemene ikke bør ligge, bare i bakgrunnen, men fungere ved siden av den vanlige samfunnsaktiviteten.

Takk for meg, i denne USA-anledningen.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen "convel".

 
Posted : 07/11/2022 22:10
Page 1 / 2

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share: