Blog

Vores blog indeholder indlæg som kan være mere personlige, være relateret til aktuelle begivenheder eller andet, som ikke er decideret baggrundsmateriale, som vores artikler primært omhandler. Kontakt os på info@martinusforum.dk, hvis du gerne vil have et indlæg på vores blog.

Følelseslivet: En spændingstilstand mellem tyngdeenergien og følelsesenergien

Per Bruus-Jensen skriver i korrespondancekurset lektion 12 om vores følelsesliv. Det består i virkeligheden “bare” af en spændingstilstand mellem vores tyngdeenergi og vores følelsesenergi. Denne spændingstilstand kaldes også for det psykiske kraftfelt eller P-kraftfeltet. Nogle gange har tyngdeenergien overtaget og andre gange har følelsesenergien. Det er spændingstilstanden der afgør, om vi føler vrede (megen tyngdeenergi),…

Nyt DR3-program: Dræb din livret!

DR3 har netop lanceret en programserie om mad i seks dele. http://www.dr.dk/tv/se/draeb-din-livret/draeb-din-livret Det er der ikke noget nyt i, da der vises rigtig mange madprogrammer i tv på alle kanaler. Det er meget populært for tiden. Det nye er her, at deltagerne selv skal slå dyrene ihjel, før de kan tilberede maden. Deltagerne ved ikke…

Undersøgelse af liv i rummet

På dr.dk kan man den 22. september læse, at den amerikanske rumsonde “Maven” (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) efter 10 måneder og 711 mio. km. nu er nået til Mars, hvor den skal undersøge hvordan atmosfæren har ændret sig igennem tiden: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/2014/09/0922062545.htm Grundlæggende er planetforskerne interesseret i at undersøge, om der er liv på andre…

NATO – starten på et kommende verdenspoliti?

I øjeblikket opbygges mange spændinger på den internationale scene, som potentielt vil kunne føre til krigslignende tilstande, og hvor NATO udgør en central rolle. NATO og EU på den ene side samt Rusland på den anden side er ved at opbygge forhold til hinanden, som bringer minderne tilbage til den “kolde krig” i perioden fra…

Öppet brev till den materialistiska vetenskapens företrädare

Skrevet af Gunnar Carlsson De senaste årens spektakulära upptäckter inom framförallt kvantmekanik och astrofysik kan ge oss föreställningen att den materialistiska vetenskapen är på rätt väg och att den världsbild man förfäktar är den sanna. I ett evolutionärt perspektiv är detta naturligtvis riktigt liksom att alla religioner och politiska rörelser och deras världsbilder har sitt…

Illusioner

Skrevet af Gunnar Carlsson Illusion: falsk uppfattning av verkligheten på grund av flertydiga sinnesintryck. Något som ser ut som det inte är; något som ser ut att existera eller inträffa men som i själva verket inte gör det. (Wikipedia).   ”Jag tror endast sådant existerar eller kan upplevas som uppfattas av mina fysiska sinnesorgan eller…

Hvorfor have et martinusforum?

Martinusforum dråbe fra logo

Videoen handler om Martinusforum og hvad vi gerne vil opnå med vores site. Begyndelsen I starten var Martinusforum et debatforum. Dengang havde man kun maillister, så bare det at få et rigtigt forum, som man kunne se på nettet var et stort fremskridt. Det fungerede fint på den måde i flere år. I dag er…