MartinusForumDk

Dette foredrag har titlen “Et-livstanken i Kristendommen” og blev holdt af Svend Aage Rossen i Martinus Center Klint i 1973, som en del af en foredragsserie kaldet “Fokus på reinkarnation”.

K147b