MartinusForumDk

Følgende foredrag er en serie kaldet “Fokus på reinkarnation”, som blev afholdt på Martinus Center Klint af Mogens Møller og Svend Åge Rossen i sommeren 1973, som en del af Martinus Centers sommersæson.

Dag 1.
Åbningsforedrag af Mogens Møller “Fokus på Reinkarnation”.

Åbningsforedrag af Svend Aage Rossen “Fokus på Reinkarnation” samt intro til ugen på Klint

Dag 2.
Foredrag “Et-livstanken i Kristendommen” af Svend Aage Rossen

Foredrag af Mogens Møller med titlen “Reinkarnation i universiel belysning”.

Foredrag af Sv. Å. Rossen “Martinus verdensbillede som videnskab”.

Mogens Møller: Reinkarnation i forhold til spiralkredsløbet

Mogens Møller: Elsker hverandre (slutning mangler)

Sv. Å. Rossen: Individualitet og polforvandling