MartinusForumDk

Information om foredraget
Foredragsholder: Erik Gerner Larsson
Dato: 14. juli 1971
Sted: Martinus Center Klint
Lydkvalitet:
30m Lidt lavere lyd
42m kort hul i lyden. Fortsætter derefter muligvis senere i foredraget.

Brug af symboler/billeder i foredraget:
Symbol 37 – Den tilslørede og afslørede evige sandhed (muligvis symbol 21) (18:00)
Symbol 21 – Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1 (37:00)

Er det de rigtige symboler?

Indhold i foredraget:
Foredrag om bønnens mysterium
– Udviklingen af bønnen. Bønnen er en del af dagligdagen igennem vores spørgen om hjælp hos andre mennesker.
– Hvorfor bede når ingenting er tilfældigt? Fordi intet menneske kan stå alene mental.
– Menneskets fokus går fra det materielle til det åndelige.
– Målet med vores fysiske tilværelse er at få kontrol over balancen mellem tyngde og følelse.
– Martinus anekdote (17:00)
– Kundskab vs. visdom. Viden giver en teknisk indsigt i hvordan de vise bærer sig ad. Visdom afsløres gennem væremåde. Viden er vejledning, men målet er selvoplevelse (kosmisk bevidsthed). (21m)
– Østen er jordklodens feminine område. Vesten er jordklodens maskuline. De modsatte poler vokser frem i de områder (25m)
– Opgør med den dyriske bevidst omkring døden før vi kommer ind i de højere verdener (27m). Moral læres på det fysiske plan. Her kan vi opleve konsekvenser. Smerten og lidelsen gør dyret til menneske.
– Bed om hjælp når de dør. Bevidstheden udvides og man møder mennesker, som man har levet med i tidligere liv (29m30)
– Dyr er urolige. Ser fjender i bevægelse.
– Brug af symbol 21 (?)
– Den guddommelige suggession, dvs. blindt at tro. Tro har ikke noget med materiel logik at gøre.
– Mennesker som ikke tror på noget som helst (35m). Om Gerner Larsson nabo. Professer Øjvind Winge. sagt til Gerner Larsson: “opgiv aldrig din verdensopfattelse for jeg har set den gøre dem glad. Det har min ikke.”
– Næste stadie er hvor mennesket er kommet til fuld kosmisk bevidsthed, som man taler til sin næste.
– Gennemgang af del af Symbol 21
– Anekdote fra Martinus Institut (38m40), som eksempel på at få hjælp.
– Bønnen er vigtig fordi vi ikke kan klare alt i vores liv selv (45m)
– Alt er guddommelig kærlighed. Alt hvad vi ikke er beskyttet imod har en mission i vores liv. Martinus mission er ikke at tage bønnen fra mennesket, men derimod at forstærke den.

Forbedringsforslag til beskrivelsen?

Links:
Flere foredrag af Erik Gerner Larsson
Stil spørgsmål om foredraget
Relaterede spørgsmål og svar (tag)
Forumemne om foredraget

ID: K160