MartinusForumDk

Corona og USA. -CON...
 
Del:
Notifications
Clear all

Corona og USA. -CONVEL.

7 Indlæg
1 Brugere
0 Likes
259 Set ialt
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Corona og USA.

USA klarer kanskje ikke Corona så vel, på det kliniske planet. På det moralske, planet, er USA derimot langt fremme. Statene har en noe annen, løsning på Corona-problemet.

I Statene, er det sånn at man tar det positive, ut av Corona-epidemien. Når Corona-nedslaget inntreffer, tar man i USA, lærdommen av dette. Man tar det det positive, som man gjerne gjør når noe negativt har inntruffet, og det taes i Statene lærdommen når Corona treffer. Det positive utsynet på livet forbedres, og smile munnen kommer på. Etter man, eller man i en familie, har blitt truffet av Corona-epidemien, kommer den positive lærepengen som det medfører å fartes Corona. Mørke blir til lys, og ansiktet stråler av positivitet.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 04/12/2022 14:52
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Fortsettelse på, Corona og USA.

USA har løst Corona-problemet bl.a. på forannevnte vis. I USA er Corona faktisk et positivt innspill i samfunnets mangfold. Når mange går rundt og smiler, med sine positive livssyn og sånn. Da er disse personene, i samfunnet en form for positive batterier, som spreder positivitet til andre mennesker i samfunnet. Disse menneskene som har fått positivt livssyn, av Corona-epidemiens negative sider, disse er store mennesker, som virker som samfunns-batterier. Dette er den hovedsakelige, landet USA's løsning, på Corona-epidemien. Det er ikke i alle land, man er istand til å tenke på denne, positive måten, på Corona, man er i disse land motstandere av Corona-epidemien for å si det sånn. Det er bare et fåtall mennesker i disse landene, som klarer å tenke positivt på Corona-epidemien, som et tilslag i naturens rikdom. Disse landene er ikke istand til å trekke, eller dra, disse store menneskelige kreftene, ifra Corona-epidemien. Disse landende må overvinne, eller håndtere Corona-epidemien på annet vis, et alternativ er vanlig Corona-motkjempelse klinisk. En siste ting til slutt, er at USA sin individualisme, ikke tar skade av dette kollektive arbeidet eller kraftføringen, da dette er et frihetens land, hvor individualismen bor og sånn.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 04/12/2022 21:48
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Corona og USA, ordlyden.

Det være seg at, ordlyden til USA's løsning på Corona problemet, ikke nødvendigvis høres så positiv ut i almennhetens ører. Jeg nevner, fra sist, at USA's løsning på Corona problemet, er positive batterier osv., som nevnt. Det være seg at dette ikke høres så bra ut på trykk. Men, jeg forsikrer om at dette er en stor løsning, som er likeverdig med andre fullgode løsninger, på Corona problemet. Jeg kjenner ikke til, noen former for samfunn, som ikke er istand til å løse Corona problemet på tilfredsstillende vis, som USA gjør eller har gjort. Jeg nevner også at, det går noe automatikk i løsningene, forskjellige, på Corona problemet som følge av fysiske lover, og logikk. Det hører her med å nevne at USA, jo er, "The Big Apple" som vi tror på at det er.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 15/01/2023 03:04
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

USA's innsats, mot Corona epidemien.

Som jeg nevnte er USA et spesielt Hamburger land, som blant annet produserer ting og oppskrifter, til og for utland. Dette gjelder også kampen mot Corona. Selv om Corona-systemer kliniske, er Hamburger de også, forsåvidt. Selv om Corona-systemene er det, er USA et spesielt Hamburger land, som vanskelig kan endre sin eng. "way the country works", "innmontering" eng. "seamlessly" av Corona-system i USA er umulig. Det må likevel gjøres sitt beste, for å få "innmontert" en Corona-løsning som virker tilstrekkelig, sammen med landets eng. "battery way" å løse problemet på.

Litt mer omkring dette, er landet USA's økonomi på dette området. USA, husjes til å bruke penger og ressurser på Corona-systemer til eget bruk. Men dette er bortkastede penger i landets kretsløp, i eng. "how the country works", USA kan ikke dette uten at det blir bortkastet, og kan på dette området hvile godt på sin pengesekk.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 20/01/2023 00:50
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

USA stiler høyt, Corona.

USA taper ikke Corona, kappløpet.

USA har en sterk religiøs side Corona. Vi vet også hvordan USA har ekstreme Kristne sekter. Jeg selv er Corona guru, løst og fast, i Statene.

USA løser sitt Corona-problem, ved hjelp av sine batterier som nevnt. Corona guruer små, og store, de er ikke som meg altså da, Corona guruer i Statene, disse små som batteriet samlet består av, disse guruene er for å si det slik ikke i overtall, men mange av. USA er det Religøse landet-Corona, som klarer seg, blant annet, av sine Religøse krefter, Corona.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 03/03/2023 07:47
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Corona, USA, og begreper.

Ja, jeg har tenkt litt og kommet fram til dette. Martinus-babe begrepet som Martinus-kosmologene som jeg har oppfattet, ikke vil bruke, dette begrepet kan brukes til noe annet. Martinus-babe begrepet er godt tilpasset engelsk, og kan brukes av USA, England og land man snakker engelsk i. Tanken min er, at begrepet Martinus-babe kan brukes på, små eller noe lesere av Martinus-kosmologi som Martinus-kosmologer flest ikke regner for å være virkelige Martinus-kosmologer. Disse lesere av Martinus-kosmologi, leser Martinus-kosmologi mer som ABC som er et begrep jeg bruker og har nevnt annet sted, leser Martinus-kosmologi mer som klassisk lektyre enn Martinus-lektyre. Disse lesere av Martinus-kosmologi som ABC, er idag påvirket av Martinus' tale om den fremtidig kommende Corona-bølgen, da USA spesielt er bruker av Martinus-kosmologi som rettesnor i mange verdslige spørsmål blant annet i spørsmålet om Corona. Denne spredningen av Martinus-kosmologi til verdslige spørsmål, sprer seg videre til resten av Verden i stor eller noe grad. Altså da er lesere av Martinus-kosmologi i ABC form, her jenter i spørsmålet, aktuelle i spørsmålet om forskjønnelse av deres Corona-påvirkning i Martinus-kosmologien sin, forskjønnelse ved hjelp av begrepet Martinus-babe, om disse jentene eller voksne damene. Altså, jeg mener at begrepet Martinus-babe kan brukes til forskjønnelse av disse ABC-lesende av Martinus-kosmologi, som ikke er "små Martinus-kosmologer", men tilhører den øvrige befolkning eller vanlige befolkning i manges mening, forskjønnelse av disse jentene eller damene, Martinus-babe'er påvirket av Martinus-Corona lektyre spredt over hele Verden, og derfor har vært svertet, og med begrepet Martinus-babe forskjønnes her ifra.

Markus Gyltnes, 2023.

Dette indlæg blev ændret 1 år siden af convel2
 
Lagt op : 05/03/2023 14:21
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

USA er Verdens største Supermakt.

USA har UN, og flere store foretak på sin jord. USA produserer til hele verden, både store og små ting. SARS klarer USA på sitt vis som nevnt. Og til slutt, ingen i Verden har så store våpen som USA, inkludert atomvåpen.

USA er altså, Verdens største Supermakt.

Markus Gyltnes, 2024.

 
Lagt op : 18/01/2024 13:30
Del: