MartinusForumDk

Corona og Norge. -c...
 
Del:
Notifications
Clear all

Corona og Norge. -convel.

24 Indlæg
1 Brugere
0 Likes
507 Set ialt
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Norge er et Corona land.

Dessverre har Norge blitt et Corona-eksempel land. Inne her på forumet'et har jeg skrevet mange, kanskje utallige, tekster om Corona. Norge har her, først og fremst, blitt brukt som eksempel. Skriveriene mine om Corona, bygger først og fremst på min viten om gamle Norge, som er en stor vitens-kapital.

Nedenfor følger, etter planen noen tekster om Norge's kultur.

Markus Gyltnes, 2022.

Vennlig hilsen "convel".

 
Lagt op : 31/10/2022 11:40
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Først en ting.

Jeg er Norsk nasjonalist i videre forstand.

Jeg er oppe i årene, og har kommet til å elske mitt eget land Norge. Jeg er ikke nasjonalist, i den gamle forstand som vi kjenner til. Jeg er norsk nasjonalist i videre forstand. I et Norge av toleranse og internasjonalitet idag, er jeg blant nasjonalister. Jeg elsker mitt land, Norge, best og mest. Det er Norge jeg elsker mest av alle verdens land. Jeg forakter ikke USA. Jeg forakter ikke Russland. Men jeg elsker Norge over alle land i verden. Jeg er norsk, jeg er norsk statsborger med pass og alt. Jeg føler meg først og fremst Norsk, ikke bare norsk dog, det lar jeg være en annen ting, med de andre landene, her. Jeg er Norsk, så Norsk, atte (ord på dialekt), at jeg ikke lar Norge falle, inne i meg, for noe annet land i verden. Norge er norsk, Norge er best, og Norge er mitt land på sitt beste, alltid.

Markus Gyltnes, attesterer 2022.

 
Lagt op : 31/10/2022 14:53
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Mer om dette.

Jeg elsker mitt land Norge.

Fortsettelse på forrige tekst. Jeg er Norsk nasjonalist i videre forstand. Dette betyr ikke at jeg er nasjonalist, som vi vanligvis kjenner til fenomenet. Men det betyr likevel at jeg er, noe, i nasjonalistisk retning. Jeg har i senere alder, kommet til å elske Norge. Med dette mener jeg at, jeg har kommet til å elske mitt land Norge, høyere enn andre land i verden. Jeg elsker mitt land. Jeg elsker mitt eget land. Jeg elsker landet Norge. Jeg elsker, mitt eget land Norge.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 31/10/2022 22:14
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Mer om mitt forhold, til Norge.

Hvorfor jeg elsker Norge høyest.

Fortsettelse på forrige tekst. Jeg elsker Norge, mitt land. Jeg er nasjonalist i videre forstand, for Norge. Jeg sitter og står, og går på landet Norge. Jeg har sittet, gått og stått på landet mitt Norge, så lenge at jeg elsker landet. Når man har sittet og gått, og stått på sitt land, lenge så elsker man det til slutt. Jeg har sittet, gått og stått på landet Norge, så lenge at, jeg elsker landet Norge høyest. Jeg elsker landet mitt, Norge. Jeg elsker landet mitt Norge høyest av alle land i verden. Hvordan kan det ha seg, at man elsker et av landene i verden så høyt, at det er høyest over alle andre land, elsker det? Jo, man har sittet, gått og stått på sitt eget land, lenge nok, så man elsker det høyest. Jeg elsker mitt land Norge, høyest, over alle andre land i verden.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 03/11/2022 10:38
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Avsluttende om landet Norge.

Om mitt forhold til landet Norge.

Mer om mitt land Norge, følger her. Jeg har ikke uttrykt meg objektivt om landet, men mer subjektivt. Jeg har uttrykt landet indirekte, ved å tale om min kjærlighet til landet Norge. Jeg utøver landet mitt Norge, ser dere, og med dette uttrykker jeg landet. Jeg elsker Norge. Jeg elsker landet mitt Norge, over alle ting, skulle jeg til å si.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 03/11/2022 11:03
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Jeg utøver Norge litt til, viser frem landet indirekte.

Jeg elsker Norge.

Jeg skal her, fortsette talen om Norge. Jeg skal her utøve Norge, vise fram landet indirekte, mer av landet. Landet Norge er mitt land. Landet Norge er et fint, vakkert, og storartet land. Min mening er at landet Norge, er verdens beste land. Jeg føler at landet Norge, er verdens beste og fineste land. Jeg elsker Norge. Jeg elsker mitt land Norge. Jeg elsker mitt land Norge, høyest over alle verdens land. Jeg vet dog, at alle land i verden, er like verdifulle.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 06/11/2022 23:02
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Jeg tar og utøver landet litt til, viser frem landet norge indirekte.

Landet Norge synes jeg er verdens beste land.

Jeg fortsetter her, med utlegningen om landet Norge. Jeg skal her utøve landet Norge, ser dere, vise frem landet, mer av det. Jeg synes landet Norge er et fint land. Jeg synes landet Norge er finest, vakrest, og verdens største i ånden. Jeg synes landet Norge, er verdens beste land. Jeg elsker Norge, jeg elsker landet Norge. Og jeg elsker mitt eget land, Norge. Dog, alle verdens land har lik verdi.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 06/11/2022 23:55
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Jeg utøver landet Norge, mer.

Norget det land.

Jeg fortsetter her, å utøve landet Norge, det begynner å bli på slutten nå. Jeg er Markus Gyltnes, og jeg bor i Norge, jeg er også fra Norge. Jeg er nasjonalist for Norge, i videre forstand. Norge dét land. Norge dét land, elsker jeg. Jeg elsker Norge dét land, hvor den Virkelige Nordlending bor. Norge er mitt land. Norge er ikke mitt eget land alene. Her i Norge, bor det mest Nordmenn, og idag som alltid før, det fargerike fellesskap, som det var mindre av før. Jeg elsker Norge. Jeg elsker Norge, mitt land, som det alltid har vært gjennom tidenes gang. Jeg elsker Norge. Jeg elsker Norge mitt land.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 11/11/2022 09:17
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Hei, her er litt mer om Norge.

Liste over norske verdier/idealer:
"Norge er et frihetens land".
"Vi marsjerer stolt fram som nasjon".
"Hus og hjem til alle, i Norge".

Markus Gyltnes, 2022.

Dette indlæg blev ændret 2 år siden 2 gange af convel2
 
Lagt op : 18/11/2022 15:25
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Her er mer om Norge.

Norge det land av fjorder.

Norge er et nordlig-liggende land. Vi har kalde vintere, og milde sommere, her. Norge er et langstrakt land, langt og smalt. Norge er kjent for sine fjorder, øyer, skjærgård og landet lengere inne med sine fjell. Norge er et langstrakt land, bestående av fjorder og landet, vi har masse fjell. Hurtigruten, som er et stort skip som går fra nord til sør, og andre veien, går regelmessig og man kan få sett norges fjorder med denne.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 18/11/2022 16:27
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Mer om Norge, objektiv viten.

Oljelandet Norge.

Norge er et av de rike landende i verden. Dette er delvis, eller kommer av, at vi har Olje på norsk kontinentalsokkel. Norge er et oljeland, og er rikt derfor. Foruten Oljen som tappes jevnlig, ute på oljeplattformer, så er Norge et gammelt jordbruksland. Norges befolkning bor ikke bare i byer, men også utstrakt ute på landet, hvor det drives gårder. Norge forsøker så godt landet kan, å være selvforsynt med mat, det viktigste eller det meste av matvarer landet trenger.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 18/11/2022 16:48
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Enda mer om Norge.

Norges religion.

Norge har kristendom som religion, eller statskirke, her i landet. Det er prostetantismen som er statens religion, med statskirken. Norge har vært et kristent land, siden Olav Den Hellige, dro over landet på slutten av Vikinge-tiden, og kristnet landet.

En annen ting ved Norges humanitet, foruten kristendommen, er. Det antakes at Norge, sammen med resten av Scandinavia, herjet seg ferdig med sin inhumanitet, på Vikinge-tiden, og er derfor et meget humant land idag.

Markus Gyltnes, 2022.

Galla er i Norge.

Norge er et Galla-land. Vi har Galla'er, vi har ikke international-opens, men vi har gallaer. Vi liker å lage ting, og pynteting og kunst, i bjørk og lyst tre. Vi bruker også mørkt tre noe som ikke regnes som så norsk av noen, dette også.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 18/11/2022 17:11
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Her følger mer utøving av Norge.

Jeg elsker Norge, det landet.

Jeg skal fortsette, å utøve Norge her. Jeg informerer om at jeg er, nasjonalist for Norge, i videre forstand. Jeg elsker at Norge er et Oljeland, sånn er vi rike og kan delta i internasjonalt Diplomati. Jeg elsker at Norge hadde Olav Den Hellige til å kristne landet, så at Norge mitt land, siden kunne delta i internasjonalt Diplomati på en etisk måte. Jeg elsker at Norge hadde Vikinge-tiden, så Norges borgere kunne bli snille siden, så kunne vi delta aktivt i internasjonalt Diplomati. Jeg elsker at Norge har Galla, tilogmed fra Vikinge-tiden, lyst tre og sånne ting, så har vi i Norge en egen kultur, som vi jo må ha, når vi skal delta i internasjonalt Diplomati. Jeg elsker alt dette ved Norge, og at Norge med dette kan delta i internasjonalt Diplomati, på de godes side er dette det jeg elsker ved landet, jeg elsker at Norge står på de snilles side.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 19/11/2022 22:56
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Jeg utøver landet Norge, positivt litt til.

Jeg elsker landet Norges lover.

Jeg elsker landet Norges lover, og at Norge er et frihetens land. Jeg elsker landet Norges lover, opp gjennom årene, og at Norge er et frihetens land, så er Norge et land av stor ordentlighet og vi kan delta med et smil, i internasjonalt Diplomati. Jeg elsker at Norge kan bidra til verden stor, med sine Diplomatiske ferdigheter, og det klart stående land, som vi reparerer på om noe skulle gå i stykker, dette elsker jeg Norge for.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 19/11/2022 23:05
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Jeg utøver landet Norge, litt til.

Jeg elsker landbruks Norge.

Jeg skal her, utøve landet Norge, noe mere. Jeg er norsk nasjonalist, i videre forstand, som jeg er blitt senere i livet. Jeg fortsetter her, omkring Norge og dets land- eller jordbruk. Jeg elsker Norge, det land. Jeg elsker ikke bare byene, tettstedene osv. . Jeg elsker også Norge på landet. Jeg elsker Norges land, ute på landet. Jeg elsker også, Norges landbruk, gårder osv., som jeg elsker kjært. Jeg tenker som så, at Norge skulle vært selvforsynt med land- eller jordbruk, så mye eller så bra som mulig. Jeg elsker både by og land, jeg elsker Norge mitt land.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 20/11/2022 08:44
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Jeg er nasjonalist for Norge, i videre forstand, og jeg skal her utøve landet noe eller litt.

Jeg elsker mitt eget land Norge.

Jeg elsker mitt land, Norge. Jeg elsker mitt eget land Norge. Jeg elsker Norge mitt eget land. Norge er mitt land, mitt eget land. Jeg har ingen andre land enn Norge. Norge er mitt eneste land, som er mitt land. Jeg elsker Norge, som er mitt land. Jeg elsker Norge, som er mitt eget land, mitt eget land er Norge. Det er Norge, som er mitt eget land, i verden, mitt land er Norge, mitt eget land, Norge.

Markus Gyltnes, 2022.

Dette indlæg blev ændret 1 år siden af convel2
 
Lagt op : 22/11/2022 04:26
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Jeg utøver Norge, litt til.

Kvinnefrigjøring i Norge, i forhold til meg.

Jeg er norsk nasjonalist, i videre forstand, og jeg skal her utøve Norge, og jeg utøver den internasjonale verden også noe. Jeg elsker at Norge, har kvinnefrigjøring. Internasjonalen først, her går den. Internasjonalt er kvinnefrigjøring noe som går fram og tilbake, eller opp og ned over tid. Kvinnefrigjøring finnes internasjonalt hele tiden, og det elsker jeg. Kanskje en dag, vil vi få til likhet mellom kjønnene internasjonalt, men det må tas i et tak av kvinnefrigjøring-bevegelser hele tiden. I Norge år 2010, var kvinnefrigjøringen bra i Norge, men har falt ned noe siden. Norge har hele tiden, en kvinnefrigjøring-bevegelse. Jeg elsker at Norge har kvinnefrigjøring, og jeg elsker kvinnefrigjøring-bevegelsen i Norge. Jeg elsker kvinnefrigjøringen i Norge, og jeg elsker kvinnefrigjøring-bevegelsen i Norge.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 13/12/2022 23:03
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Beklager dette styret, jeg skal fortelle noe her som er av privat natur.

Problemet med ovenstående tekst, er at jeg, ja, jeg skal si det rett ut her. At jeg selv tror damer er bedre enn menn, sånn i enkelthet, visere, bedre og sterkere, men dette gjelder kosmisk-bevisste damer. Dette vet jeg ikke om er korrekt, men det er en gammel tro som jeg har, som jeg blant annet lever på. Tilbake til spørsmålet, om hvordan menn er bedre enn kvinner, så var det ifølge min hukommelse således, at menn står oppført, på et vis, i Verdensaltets tekster, som bedre enn kvinner, og dette er jo å nære en viss makt.

Skulle ønske jeg kunne forklare mer om dette, nå, men denne teksten blir kort sånn som dere ser her. Jeg minner om til slutt at damer og menn er like, når det gjelder det innerste Jeg, jeg'et.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 14/12/2022 04:43
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Fortsettelse på forrige innlegg.

Som jeg nevnte, er jeg av denne min gamle oppfatning av at kvinner er bedre enn menn. Dette er en oppfatning jeg lever av, og som jeg ikke kan få til å forsvinne. Martinus sa en gang, fra bøker eller samtaler har jeg dette, Martinus sa at "Det er bedre å være kvinnen, enn mannen". Det Martinus sier her, vet jeg ikke om er sant eller ikke, om det oppleves bedre å være kvinnen, enn livet som det oppleves av mannen. Jeg tenker som sådan, at kosmisk-bevisste og utviklede mennesker, er eslet til å arbeide, og at denne lykke-tilstand kvinnen formodentlig skulle ha, jamfør Martinus, at denne lykke-tilstand ikke er nødvendig i den grad som jeg oppfatter fra utsagnets klang. Jeg vet altså, ikke om jeg tror på Martinus her. Jeg kommer her, sist, til mannens og kvinnens Jeg eller jeg'er, som er like i alle.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 14/12/2022 07:03
(@convel2)
Indlæg: 1285
Medlem
Topic starter
 

Kommentar, til innleggene over.

Sann kvinnelighet.

Som vi skulle fram til, så er kvinnen lik av verdi med mannen. Kvinnen står for den rene femininitet, den ytterste femininitet. Kvinnen bærer fram barn, dette er det kvinnen som gjør. Og kvinnen kan arbeide med styrke, arbeide hardt eller sterkt, som mannen. Dette er den ypperste kvinnen, av ytterst femininitet. Den neste kvinnen, er den kraftige, eller sterke, mannlige kvinnen, hun symboliserer at kvinnen kan være som mannen i sin ytre væremåte. Den tredje kvinnen, er tynnere og spakere. Hun er sint, og fyrrig som kvinner kan være, sammen er disse tre kvinnetypene det fargelagte bildet av kvinnen som hun er, også idag. Kvinnen eller fargene kvinnen består av, viser oss at kvinnen er likbyrdig med mannen.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 15/12/2022 05:30
Side 1 / 2
Del: