MartinusForumDk

Corona og overlevel...
 
Del:
Notifications
Clear all

Corona og overlevelse. -convel

19 Indlæg
1 Brugere
0 Likes
430 Set ialt
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Om Corona og overlevelse.

Hvis vi skal overleve Corona, inn i neste århundre, må en samfunnsinnsats gjøres. Det er blant menneskehetens største prioriteter, å få gjort noe med Corona-epidemien. Det må gjøres omstruktureringer i samfunnet såvidt jeg forstår. Ellers må arbeidet, som gjøres i avmålte donter så vi får hvilt underveis, mot Corona-epidemien struktureres sånn at vi får ned epidemiens aktivitet.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 29/07/2022 22:18
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Om Corona og overlevelse - del 2.

Såvidt jeg forstår, må omstrukturering av samfunnet skje hvis vi skal få overvunnet Corona-epidemien. Det må ryddes plass, eller gjøres rom for tiltak mot Corona. Her må settes inn, i oppsamlet tomrom, nødvendige tiltak, mot Corona-epidemien. Tiltak mot Corona, har allerede satt sine spor i samfunnet, ved dette, rydding av plass eller gjøres rom for, og innsettelse av tiltak, mot Corona-epidemien.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 30/07/2022 16:02
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Om Corona og overlevelse - del 3.

Hva skal da ryddes plass til? Tiltak mot Corona-epidemien er hva som må ryddes plass til. Jeg går ut ifra at endringer i samfunnets struktur, nødvendigvis må begrenses. Eksempel på hva som skal ryddes plass til, er utstyring av sporveier og samlingspunkter med antibac, bruk av sykehusmasken, og mulighet for håndvask på toaletter, og så videre.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 30/07/2022 18:20
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Hvis vi skal overleve Corona, må et stort samfunnsarbeid gjøres.

Vennlig hilsen convel.

 
Lagt op : 30/07/2022 18:21
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Hei, igjen.

Dette er visst, såvidt jeg forstår "Mao's lille hvite". Den handler om SARS. Den er også uten "huller", som "Mao's lille røde" har. For ordens skyld, er "Mao's lille hvite" skrevet av Markus Gyltnes.

Vennlig hilsen "convel".

 
Lagt op : 31/07/2022 06:49
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Hei, igjen.

Det med "Mao's lille hvite", er litt gøy i alt alvoret.

Vennlig hilsen "convel".

Dette indlæg blev ændret 2 år siden af convel2
 
Lagt op : 31/07/2022 21:33
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Hei, her er noen nyttige slagord mot Corona.

Vi skal overleve Corona.

Bli med i kampen mot Corona.

Vi skal vinne kampen over Corona. ev. Vi skal vinne kampen mot Corona.

Vennlig hilsen "convel".

 
Lagt op : 26/08/2022 20:24
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Her er en, røffslig, oversikt over hva som må gjøres, for at vi skal overleve den vedvarende Corona-epidemien.

Hvordan overlever vi Corona?

Dette er en oversikt over hva som må gjøres, på en verdens stor nasjonal basis, for at vi skal overleve Corona. Samfunnet må gjennomgå nedstengninger og gjenåpninger, etter nedstengninger. Det må være grense-kontroll mellom landene. Det må gjennomføres vanlige tiltak, som vi kjenner til, som maskebruk, håndvask, hansker, og bruk av antibac. Det må gjennomføres publikums-kontroll, for å forhindre spredningen av Corona-viruset. Vaksine og medisin, hører selvfølgelig med. Og til sist den harde biten, vi må spise i oss er, saniterings-systemer som det som var da det fortsatt var tuberkulose i Norge. Dette er min opplyste mening, jamfør min Martinus-kosmologi forståelse, jeg nevner for sikkerhets skyld at internasjonale organer må finnes for landenes samarbeid om bekjempelse av Corona-viruset.

Markus Gyltnes, 2022.

Dette indlæg blev ændret 1 år siden af convel2
 
Lagt op : 09/12/2022 22:39
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Forklaring på hva som foregår, med Corona-systemet i Tromsø.

Tromsø-by er såkalt Nordens Paris, og jeg skal her forklare utifra eget øyesyn, hva som foregår med anti Corona-epidemi systemet i Tromsø.

I Tromsø, røffslig sett, går de fleste innbyggere uten maske de fleste steder, turister har dog maske på seg ofte eller relativt ofte, for å forhindre videre-smitte. Store antibac-automater er fjernet mange steder, jeg skulle nesten til å si de fleste steder er de fjernet. Hva har så skjedd i Tromsø, i dette tilfellet av Corona-epidemi tiltak? Tromsø er kjent for å være en Polar-by. Tromsø by ligger i Norge, nærmere bestemt Nord-Norge, så det er kaldt her. Tromsø er Nordens Paris og Polar-by, så byen er i verden projisert som en kald by, og er dermed kaldere enn resten av Nord-Norge, dette gjelder hele året. Vi har ekstra kalde vintere, og lune sommere, her stort sett eller jevnt over. Altså er det sånn at Corona-viruset fryser istykker eller sund, på bakken om vinteren, og i den lune sommervarmen, den vesle sommervarmen vi har her ute ved havet, går Corona-viruset's krystallinske struktur i oppløsning relativt raskt.

Som jeg forstår det, er det av ovennevnte grunner og andre grunner, grunner med i kretsløpet, bedømt av styresmaktene i Norge, at Tromsø skulle spares for en stor del eller porsjon av tiltakene som er vanlig andre steder i verden. Dette er til min forståelse, utifra observasjonene jeg har gjort, jeg har begrenset inside informasjon. Ellers er det å nevne, forøvrig, at Corona-nyheter eller Corona-viten åpent i dage, visst er kritisert ned av myndighetene i Norge for å forhindre panikk. Det er sparsomt med Corona-nyheter på forsiden av avisene.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 11/12/2022 00:24
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Tekst om Corona.

Corona's inntreden i Verden vår er Fundamental. Verdens utvikling-Martinus', endte ikke, det gjorde den aldri, og nå har vi på hendende Corona's fundamentale inntreden i Verden samlet. Min utvikling-Corona er utvikling-Martinus' for vår Verden.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 15/02/2023 06:03
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Tekst om Corona - Brain Novocaine.

Corona inntredet i verden vår. Martinus var verden. Corona er fundamental endring av Verden. Jeg, Markus Gyltnes er Martinus', og min Corona-verden er Martinus. Så, Corona er Martinus-Verden vår.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 15/02/2023 06:30
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Corona og overnaturlige krefter.

Et søkt tema er, vel dette. Corona-epidemien, en Verdensepidemi, har brakt med seg overnaturlige fenomener som tilskrives Corona-epidemien, disse overnaturlige fenomenene foregår såvidt jeg vet, over hele verden.

Det er snakk om at ting forsvinner, og også kan komme tilbake igjen, hvilket er i heldigste fall. Paranormalt er dette. Ting kan bli sittende fast i veggene, er hva jeg har oppfattet, og snø kan bli veldig tung å rydde bort, er også hva jeg hører. Som jeg forstår det, er dette historier om Corona-paranormalitet.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 19/05/2023 22:31
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Corona og strenge makthavende.

Corona-systemet er et frilynt klinisk, system for bekjempelse, eller overvinnelse, av Corona-epidemien, og ikke et maktbasert system, selv om det kan være seg midlertidige eller kortsiktige strenge makthavende i Corona-systemet.

Markus Gyltnes, 2023.

Dette indlæg blev ændret 11 måneder siden af convel2
 
Lagt op : 31/05/2023 18:18
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Angående Corona og makthavende.

En del av forklaringen på hvordan det ovenstående stemmer, er at i diktator-landene hvor makthavend'er foregår, i de fleste av disse landene er levealderen høyst en 40 år, såvidt jeg vet er det ennå slik i dag.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 02/06/2023 18:27
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Angående Corona og makthavere, del 2.

En del av forklaringet på ovenstående spørsmål, er at man lever ikke lenge om Corona skal være makt-spørsmål, overvinnelse eller bekjempelse av Corona-epidemien er et klinisk spørsmål, dette jamfør Martinus-kosmologi som jeg forstår Martinus-kosmologi.

Markus Gyltnes, 2023.

Dette indlæg blev ændret 11 måneder siden af convel2
 
Lagt op : 02/06/2023 19:38
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Angående Corona og makthavende.

Corona er en peste-epidemi, og er negativt ladet i så måte, sett i forhold til Martinus' "alt er såre godt"-taler om framtiden til vår planet. Men, selv om en peste-epidemi under vanlige omstendigheter, er noe negativt, er Corona i Martinus' sammenheng noe positivt, i framtiden ihvertfall. Det er sådan at pesten bringer med seg mye negativt, som vi ikke må la seg slå rot i samfunnet. Så, det er overhodet viktig at negativ tale, og negativ tenkning omkring, f.eks maktaspekter ved Corona, omkring Corona-systemet i praksis skyggesider. At disse skyggesidene omtales positivt ladet, og ikke negativt ladet slik at vi får framhevet det positive i Corona-situasjoner og kritisert ned det negative i Corona-situasjoner eller Corona-omstendigheter, ellers vil det negative slå rot i samfunnet.

Markus Gyltnes, 2023.

Dette indlæg blev ændret 11 måneder siden af convel2
 
Lagt op : 03/06/2023 02:29
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Hei, det har kommet meg noe for øre.

Corona og rasisme.

Det har kommet meg noe for øre, at, det skal være rasisme i Corona-systemet. Dette er helt feil, og samtidig helt feil ikke. Landene verden over flest, henner til ikke-rasisme som er den internasjonale filosofi, FN eller UN og sånn. Likevel, er det land som i Corona-sammenheng tenker på forskjellig nasjonalitet og ulike religioner, i forhold til "Social Distancing" som er et virkemiddel Corona-systemet har tatt i bruk. Dette er ikke meningen med "Social Distancing", meningen med dette elementet i Corona-systemet er for å forhindre spredning av smitte. Det har aldri vært meningen med "Social Distancing", å skille mellom hudfarger, raser og nasjonalitet, og heller ikke religioner, dette er jo rasisme. Som jeg sier, noen land i verden skiller mellom hudfarger, raser og nasjonalitet, og også religioner i Corona-systemet. Men, dette er ikke meningen med, "Social Distancing" og vi finner bak eller i, Corona-systemet fortsatt legitime utsagn eller slagord som "No racism!".

Bare se på TV, Corona-systemet handler, jo om, samarbeid mellom nasjonene og rasene, vi ser dem samlet på TV i samarbeid om kampen mot Corona-epidemien, "Bare se.".

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 23/11/2023 12:26
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Hei, systemoperatorer.

Det ble for mye for meg dette ovenstående innlegget. Jeg er Internet-avhengig og hadde et anfall av Internet-avhengighet, jeg unnskylder så mye, så mye jeg kan. Kan en av dere systemoperatorer ta ovenstående innlegg ned igjen?

Vennlig hilsen "convel".

 
Lagt op : 23/11/2023 17:18
(@convel2)
Indlæg: 1210
Medlem
Topic starter
 

Udgivet af: @convel2

Hei, det har kommet meg noe for øre.

Corona og rasisme.

Det har kommet meg noe for øre, at, det skal være rasisme i Corona-systemet. Dette er helt feil, og samtidig helt feil ikke. Landene verden over flest, henner til ikke-rasisme som er den internasjonale filosofi, FN eller UN og sånn. Likevel, er det land som i Corona-sammenheng tenker på forskjellig nasjonalitet og ulike religioner, i forhold til "Social Distancing" som er et virkemiddel Corona-systemet har tatt i bruk. Dette er ikke meningen med "Social Distancing", meningen med dette elementet i Corona-systemet er for å forhindre spredning av smitte. Det har aldri vært meningen med "Social Distancing", å skille mellom hudfarger, raser og nasjonalitet, og heller ikke religioner, dette er jo rasisme. Som jeg sier, noen land i verden skiller mellom hudfarger, raser og nasjonalitet, og også religioner i Corona-systemet. Men, dette er ikke meningen med, "Social Distancing" og vi finner bak eller i, Corona-systemet fortsatt legitime utsagn eller slagord som "No racism!".

Bare se på TV, Corona-systemet handler, jo om, samarbeid mellom nasjonene og rasene, vi ser dem samlet på TV i samarbeid om kampen mot Corona-epidemien, "Bare se.".

Markus Gyltnes, 2023.

Hei, det banker på min åndelige dør, så atte, jeg tar ned ovenstående artikkel-tekst. Jeg vet ikke hva jeg har vært uforsiktig med i artikkel-teksten, men det banker så på min åndelige dør, at jeg tar artikkel-teksten offisielt ned, med den makt jeg råder over. Jeg tar artikkel-teksten ovenfor offisielt ned med den makt jeg råder over.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 23/11/2023 17:41
Del: