MartinusForumDk

Bekjennelse og bakg...
 
Share:
Notifications
Clear all

Bekjennelse og bakgrunnsinformasjon. - av convel.

26 Posts
1 Users
0 Likes
474 Views
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Scrooge prater med narkomane og alkoholikere.

Scrooge som jeg ble, alle-tolerant til raser, og dessuten til alle samfunnslag. Ja til og med, før jeg ble Scrooge, pratet jeg med narkomane og alkoholikere. Jeg tilbringer mye tid nede i byen. En del av tiden sitter jeg på et torg, på en parkbenk med kaffe og røyken. Hit kommer det ofte narkomane, og alkoholikere. Disse tigger ofte, som jeg nevner kort. Disse narkomane som kommer til meg, er tilsynelatende ikke beruset akkurat da. Men alkoholikere kan være beruset av alkohol, og ikke full. Disse alkoholikere og narkomane, som kommer til meg, pleier jeg å slå av en prat med, og gi en slant og en røyk, for å si det sånn. Dette skjer i Tromsø by.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 13/08/2022 15:39
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Sertifikat - Scrooge.

Jeg, Markus Gyltnes sier at folk kan kalle meg, Ebenezer Scrooge, eller Scrooge bare. Dette er etter den modningen, som fant sted i meg, i senere tid. Ebenezer Scrooge, eller Scrooge bare, farer ikke med store penger i vår verden, ikke personlig altså da. Likevel, Scrooge taler varmt om saker, som likhet, frihet, og menneskerettigheter osv., dette her "Internasjonalt". Dette taler jeg, Markus Gyltnes, Scrooge om utifra autoritet, etter skrivingen og spredningen av "mine, den siste tids, skriverier". Det er vunnet stor autoritet, i verden som et hele, etter skrivingen av "mine, den siste tids, skriverier". Og ut ifra denne, autoritet vunnet, taler jeg varmt om "Internasjonalt" saker som likhet mellom mennesker, frihet, menneskerettigheter osv. .

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 25/09/2022 16:21
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Markus Gyltnes, en av autoriteter.

Mitt navn er Markus Gyltnes, og med dette skal jeg gå ut i verden, som blant autoriteter. Jeg er Filantrop autoriteten i mange ting/lærer, og med dette er det som med, unge professorer. Jeg er når jeg skriver dette, 44 år. Og med dette går jeg ut i verden, og er blant autoriteter, i Norge og verden.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 25/09/2022 21:50
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Om Afrika, sjelden nevnt av meg.

Jeg følte press på meg, til å si noe om Afrika, og negere. Jeg har nevnt meg selv, som kosmisk bevisst, og jeg skal her ydmykt, forsøke å fortelle noe om Afrika, og negere, dette som jeg tror om Afrika, og negere.

Afrika er et av verdens største kontinenter, og er delt opp i flere eller mange, land. Negere befolker Afrika, i stort overtall. Og det gjelder herom, dette spørsmålet om Afrika og dets negere, trenger verdens hjelp. Vi tror gjerne at vi skal hjelpe negerene i Afrika. Men, jeg skal nevne det som kanskje er de fleste negerene i Afrika. De fleste, kanskje negerene i Afrika, lever for seg selv på landet, som fastboende og ofte som nomader, gjerne i stammer, som fastboende og nomade-stammer. Disse negerene, som lever i en tilsynelatende, naturmenneske-tilværelse på landet, disse skal vi ikke forstyrre. Å gripe inn med skolegang og alt sånt, til disse, vil være det samme som å kolonisere landet de bor i, eller til og med å ta med seg en del av negerene til sivilisasjonen for så og drepe resten. Det er min tro at vi ikke må forsøke å gripe inn, med verdens sivilisasjon til negerene ute på landet, fastboende og nomade-stammer, de som lever i sin tilværelse som likner på en naturmenneske-tilværelse. Jeg mener vi likevel, kan hjelpe disse negerene, uten sivilisasjonen, med skoler, pissoairer, medisiner, mat, og annen u-hjelp. Vi kan støtte disse negerene som bor på landet, og av og til rokkes ved av katastrofer, men å innføre sivilisasjonen til dem, vil være det samme som å kolonisere og å ta med seg noen av dem, disse negerene, til sivilisasjonen for så å drepe resten.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 15/11/2022 19:40
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Fra negerene i Afrika, til naturmennesker verden rundt.

Jeg begynte her med negerene i Afrika, og nå skal jeg fortsette med helheten, angående mennesker i tilværelser som likner naturmenneske-tilstanden. Jeg nevnte Afrika med sine negere, som er i tilsynelatende, naturmenneske-tilstander. Nå skal jeg fortelle, videre om denne tilstanden, verden over. Jeg husker forsåvidt, bare om sump-folket sør i Arabia. Men, som kosmisk-bevisst som jeg nevner meg som, kan jeg ydmykt, fortelle at jeg tror denne tilsynelatende, naturmenneske-tilstanden befinner seg verden over, i begrensede områder og ikke av så stort omfang som negerene i Afrika. Disse menneskene lever i tilsynelatende, naturmenneske-tilstand, og er heller ikke til å forstyrre med sivilisasjonen fra verden som et hele. De lever et stykke gjerne, eller langt unna sivilisasjonen, og som negerene jeg nevner lever de på enkle kår, har ikke så komplekse, eller avanserte samfunn. Disse små og store samfunn av mennesker levende i tilsynelatende, naturmenneske-tilstand, må heller ikke forstyrres. Videre, er det også her mulig å hjelpe med, former for u-hjelp. Jeg nevner til slutt at negerene disse, i Afrika er den største gruppen av disse, naturmenneskene skulle jeg til å si.

Markus Gyltnes, 2022.

Mer om naturmenneskene, de som ikke må forstyrres, i verden.

Vi ser klart og tydelig, at tilværelsene til disse, til å kalle, naturmenneskene, likner fortidige tilværelser i Verdenshistorien, som menneskene tidligere har hatt. Jeg mener, at, dette ikke bare likner på, men er en nedarvet gjentakelse av disse tiders, til å kalle, naturmennesker, de som vi finner i disse begrensede samfunn'er. Disse menneskene lever i fortiden, ja, og kanskje er de virkelig, direkte nedarvede, til å kalle, naturmennesker fra disse fortider.

Markus Gyltnes, 2022.

Jeg må beklage, naturmenneskene omkring.

Jeg følte meg presset til å, gå ut om negerene i Afrika, og jeg valgte å nevne de som lever i tilsynelatende, naturmenneske-tilstand. Jeg må være ydmyk her, til disse fortidige hellige stammer og folk, og deres store land og kontinenter, hvilket jeg forsøker så godt jeg kan, å være, ydmyk. Disse kommer fra, nedarvet, tror jeg altså da, fra fortidige store sivilisasjoner. Det er altså et hellig skjær, over disse, som kan nevnes som, natur-stammer og folk, og som jeg sier, de trenger, en stor grad av fred, fra sivilisasjonen.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 16/11/2022 16:06
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Jeg følte meg presset til, og noe pliktig for min omverden, å si noe mer om Afrika. Her er en side med gammel informasjon.

Tekst følger nedenfor.

En god gammel side av, Verdens Land og Folk.

Jeg beskrev tidligere, hvordan livet er på landet, i Afrika. Denne teksten gjelder negerene i Afrika, og jeg skal her ta opp spørsmålet om hvordan, det er i den siviliserte delen av negerenes Afrika, eller der hvor sivilisasjonen er til forskjell fra landet.

Afrika var en gang i tiden, et rikt kontinent, på gull og edelstener. Dette gravde kolonistene ut av fjellene, og fraktet ut av landet, i stor grad. Så Afrika, er idag fattig på det de hadde før der, gull og edelstener. Jeg nevner at det fortsatt idag, foregår graving etter edelstener og gull.

Afrika minner kanskje om et ukultivert land, med mangel på sivilisasjon. Men det finnes, de historier vi kjenner til, om gamle store Afrikanske neger-riker, som siden forsvant. Sivilisasjonen finnes i Afrika høyst, selv om man skulle tro noe annet. Det er snakk om sivilisasjonen, til noen store byer fordelt på hvert land i Afrika, og områdene utenfor de store byene. Landene i Afrika, der hvor negere bor, har kanskje neger-presidenter, til tider, men det er hovedsakelig hvit befolkning som styrer landene egentlig.

Det er vanlig at, negere kommer inn til sivilisasjonen, byer og områder rundt byer, og går skole der, for så å forsvinne inn i folkemengden. Såvidt jeg vet, må man ha en del skolegang for å få lov til å utvandre, fra Afrika. Det går såvidt jeg vet, ikke an å utvandre fra Afrika, rett fra landet, men kun fra byene eller områdene nært byene, hvor man har gått på skole.

Andre ting om Afrika og kontinentets negerbefolkning, er at de treffes ofte av naturkatastrofer og hungersnød, som gjelder områdene utenfor byene, og ute på landet. En annen ting Afrika sliter med, er at i områder nært byene, eller sivilisasjonen, sitter mannen og later seg og sover hele dagen, mens kvinnene må arbeide, dette til forskjell fra landet utenfor sivilisasjonen hvor, det er naturmenneskeliknende tilstander, og arbeidet er likt fordelt som i gamle dager.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 17/11/2022 23:56
Page 2 / 2
Share: