MartinusForumDk

Bekjennelse og bakg...
 
Del:
Notifications
Clear all

Bekjennelse og bakgrunnsinformasjon. - av convel.

34 Indlæg
1 Brugere
0 Likes
708 Set ialt
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Scrooge prater med narkomane og alkoholikere.

Scrooge som jeg ble, alle-tolerant til raser, og dessuten til alle samfunnslag. Ja til og med, før jeg ble Scrooge, pratet jeg med narkomane og alkoholikere. Jeg tilbringer mye tid nede i byen. En del av tiden sitter jeg på et torg, på en parkbenk med kaffe og røyken. Hit kommer det ofte narkomane, og alkoholikere. Disse tigger ofte, som jeg nevner kort. Disse narkomane som kommer til meg, er tilsynelatende ikke beruset akkurat da. Men alkoholikere kan være beruset av alkohol, og ikke full. Disse alkoholikere og narkomane, som kommer til meg, pleier jeg å slå av en prat med, og gi en slant og en røyk, for å si det sånn. Dette skjer i Tromsø by.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 13/08/2022 15:39
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Sertifikat - Scrooge.

Jeg, Markus Gyltnes sier at folk kan kalle meg, Ebenezer Scrooge, eller Scrooge bare. Dette er etter den modningen, som fant sted i meg, i senere tid. Ebenezer Scrooge, eller Scrooge bare, farer ikke med store penger i vår verden, ikke personlig altså da. Likevel, Scrooge taler varmt om saker, som likhet, frihet, og menneskerettigheter osv., dette her "Internasjonalt". Dette taler jeg, Markus Gyltnes, Scrooge om utifra autoritet, etter skrivingen og spredningen av "mine, den siste tids, skriverier". Det er vunnet stor autoritet, i verden som et hele, etter skrivingen av "mine, den siste tids, skriverier". Og ut ifra denne, autoritet vunnet, taler jeg varmt om "Internasjonalt" saker som likhet mellom mennesker, frihet, menneskerettigheter osv. .

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 25/09/2022 16:21
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Markus Gyltnes, en av autoriteter.

Mitt navn er Markus Gyltnes, og med dette skal jeg gå ut i verden, som blant autoriteter. Jeg er Filantrop autoriteten i mange ting/lærer, og med dette er det som med, unge professorer. Jeg er når jeg skriver dette, 44 år. Og med dette går jeg ut i verden, og er blant autoriteter, i Norge og verden.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 25/09/2022 21:50
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Om Afrika, sjelden nevnt av meg.

Jeg følte press på meg, til å si noe om Afrika, og negere. Jeg har nevnt meg selv, som kosmisk bevisst, og jeg skal her ydmykt, forsøke å fortelle noe om Afrika, og negere, dette som jeg tror om Afrika, og negere.

Afrika er et av verdens største kontinenter, og er delt opp i flere eller mange, land. Negere befolker Afrika, i stort overtall. Og det gjelder herom, dette spørsmålet om Afrika og dets negere, trenger verdens hjelp. Vi tror gjerne at vi skal hjelpe negerene i Afrika. Men, jeg skal nevne det som kanskje er de fleste negerene i Afrika. De fleste, kanskje negerene i Afrika, lever for seg selv på landet, som fastboende og ofte som nomader, gjerne i stammer, som fastboende og nomade-stammer. Disse negerene, som lever i en tilsynelatende, naturmenneske-tilværelse på landet, disse skal vi ikke forstyrre. Å gripe inn med skolegang og alt sånt, til disse, vil være det samme som å kolonisere landet de bor i, eller til og med å ta med seg en del av negerene til sivilisasjonen for så og drepe resten. Det er min tro at vi ikke må forsøke å gripe inn, med verdens sivilisasjon til negerene ute på landet, fastboende og nomade-stammer, de som lever i sin tilværelse som likner på en naturmenneske-tilværelse. Jeg mener vi likevel, kan hjelpe disse negerene, uten sivilisasjonen, med skoler, pissoairer, medisiner, mat, og annen u-hjelp. Vi kan støtte disse negerene som bor på landet, og av og til rokkes ved av katastrofer, men å innføre sivilisasjonen til dem, vil være det samme som å kolonisere og å ta med seg noen av dem, disse negerene, til sivilisasjonen for så å drepe resten.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 15/11/2022 19:40
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Fra negerene i Afrika, til naturmennesker verden rundt.

Jeg begynte her med negerene i Afrika, og nå skal jeg fortsette med helheten, angående mennesker i tilværelser som likner naturmenneske-tilstanden. Jeg nevnte Afrika med sine negere, som er i tilsynelatende, naturmenneske-tilstander. Nå skal jeg fortelle, videre om denne tilstanden, verden over. Jeg husker forsåvidt, bare om sump-folket sør i Arabia. Men, som kosmisk-bevisst som jeg nevner meg som, kan jeg ydmykt, fortelle at jeg tror denne tilsynelatende, naturmenneske-tilstanden befinner seg verden over, i begrensede områder og ikke av så stort omfang som negerene i Afrika. Disse menneskene lever i tilsynelatende, naturmenneske-tilstand, og er heller ikke til å forstyrre med sivilisasjonen fra verden som et hele. De lever et stykke gjerne, eller langt unna sivilisasjonen, og som negerene jeg nevner lever de på enkle kår, har ikke så komplekse, eller avanserte samfunn. Disse små og store samfunn av mennesker levende i tilsynelatende, naturmenneske-tilstand, må heller ikke forstyrres. Videre, er det også her mulig å hjelpe med, former for u-hjelp. Jeg nevner til slutt at negerene disse, i Afrika er den største gruppen av disse, naturmenneskene skulle jeg til å si.

Markus Gyltnes, 2022.

Mer om naturmenneskene, de som ikke må forstyrres, i verden.

Vi ser klart og tydelig, at tilværelsene til disse, til å kalle, naturmenneskene, likner fortidige tilværelser i Verdenshistorien, som menneskene tidligere har hatt. Jeg mener, at, dette ikke bare likner på, men er en nedarvet gjentakelse av disse tiders, til å kalle, naturmennesker, de som vi finner i disse begrensede samfunn'er. Disse menneskene lever i fortiden, ja, og kanskje er de virkelig, direkte nedarvede, til å kalle, naturmennesker fra disse fortider.

Markus Gyltnes, 2022.

Jeg må beklage, naturmenneskene omkring.

Jeg følte meg presset til å, gå ut om negerene i Afrika, og jeg valgte å nevne de som lever i tilsynelatende, naturmenneske-tilstand. Jeg må være ydmyk her, til disse fortidige hellige stammer og folk, og deres store land og kontinenter, hvilket jeg forsøker så godt jeg kan, å være, ydmyk. Disse kommer fra, nedarvet, tror jeg altså da, fra fortidige store sivilisasjoner. Det er altså et hellig skjær, over disse, som kan nevnes som, natur-stammer og folk, og som jeg sier, de trenger, en stor grad av fred, fra sivilisasjonen.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 16/11/2022 16:06
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Jeg følte meg presset til, og noe pliktig for min omverden, å si noe mer om Afrika. Her er en side med gammel informasjon.

Tekst følger nedenfor.

En god gammel side av, Verdens Land og Folk.

Jeg beskrev tidligere, hvordan livet er på landet, i Afrika. Denne teksten gjelder negerene i Afrika, og jeg skal her ta opp spørsmålet om hvordan, det er i den siviliserte delen av negerenes Afrika, eller der hvor sivilisasjonen er til forskjell fra landet.

Afrika var en gang i tiden, et rikt kontinent, på gull og edelstener. Dette gravde kolonistene ut av fjellene, og fraktet ut av landet, i stor grad. Så Afrika, er idag fattig på det de hadde før der, gull og edelstener. Jeg nevner at det fortsatt idag, foregår graving etter edelstener og gull.

Afrika minner kanskje om et ukultivert land, med mangel på sivilisasjon. Men det finnes, de historier vi kjenner til, om gamle store Afrikanske neger-riker, som siden forsvant. Sivilisasjonen finnes i Afrika høyst, selv om man skulle tro noe annet. Det er snakk om sivilisasjonen, til noen store byer fordelt på hvert land i Afrika, og områdene utenfor de store byene. Landene i Afrika, der hvor negere bor, har kanskje neger-presidenter, til tider, men det er hovedsakelig hvit befolkning som styrer landene egentlig.

Det er vanlig at, negere kommer inn til sivilisasjonen, byer og områder rundt byer, og går skole der, for så å forsvinne inn i folkemengden. Såvidt jeg vet, må man ha en del skolegang for å få lov til å utvandre, fra Afrika. Det går såvidt jeg vet, ikke an å utvandre fra Afrika, rett fra landet, men kun fra byene eller områdene nært byene, hvor man har gått på skole.

Andre ting om Afrika og kontinentets negerbefolkning, er at de treffes ofte av naturkatastrofer og hungersnød, som gjelder områdene utenfor byene, og ute på landet. En annen ting Afrika sliter med, er at i områder nært byene, eller sivilisasjonen, sitter mannen og later seg og sover hele dagen, mens kvinnene må arbeide, dette til forskjell fra landet utenfor sivilisasjonen hvor, det er naturmenneskeliknende tilstander, og arbeidet er likt fordelt som i gamle dager.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 17/11/2022 23:56
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Scrooge's tale til folket.

La oss, ta i hendene, våre brødre og søstre på Jorden, som er av mange farger. La oss ta i hendende, og gi en Ruschi-klem til, alle raser, etnisiteter og minoriteter, i verden. Jeg, formodentlig far til ånde-barna, gir en klem, til alle sine mangefarvede barn.

Takk for denne, mangefargede anledning.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 06/12/2022 06:52
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Problemer med projeksjon.

Jeg skriver visst ut om neger til publikums gunst, for og mot neger fra humørstund til humørstund. Dette skriver jeg ut på andre web-steder enn dette. Det er klart at dette er en kampsak, en fortsatt kamp mot rasisme. Jeg tror jeg er projisert til å gjøre dette.

Markus Gyltnes, 2023.

NB! Dette er for tiden.

Dette indlæg blev ændret 7 måneder siden af convel2
 
Lagt op : 06/03/2023 14:25
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Et alvorsord, hvit-rasisme.

Som barn var jeg helt hvit i huden, jeg var norsk. Jeg stilte meg over de fattige, og de svake. Jeg mislikte også utlendinger som var annerledes, eller hadde annen hudfarge. Dette er at jeg var Hvit-rasist. Med Norsk oppdragelse, og siden annet, ble jeg Scrooge.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 02/06/2023 20:17
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Om Norge, og Hvit rasisme.

Mitt navn er Markus Gyltnes, og som jeg nevnte var jeg som barn Hvit rasist. Dette så samfunnet den gangen, og andre hendelser senere i livet, til å endre meg til internasjonalisme.

Hvit rasisme er i Norge, den naturlige tilstanden, man kommer i fra naturen. Jeg nevner at man også kan fødes eller vokse opp som internasjonalist, dette er også vanlig, eller naturlig for mange. Jeg sier for sikkerhets skyld, her, at jeg er offentlige personer som prater i offentlig sammenheng, og er hermed, med dette likhetstenkende og internasjonalist. Hvit rasisme er i Norge, godkjent i den senere tid, etter et halvt århundre med internasjonalisme. Norges stat er blitt "lat" med hensyn til dette spørsmålet, og man ser gjennom hendene med, Hvit rasisme idag.

Nok om dette spørsmålet, for nå.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 03/06/2023 12:13
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Før jeg fortsetter med, Verden og Hvit rasisme.

Selv om Hvit rasisme, kanskje, er det mest aktverdige i Norge idag. Så minner jeg om noe viktig. Offentlige personer, som kvinner og menn, sports-atleter og vakre modeller, er opplært eller opptrent til å være likhetstenkende og internasjonale, hvordan skal man få disse som partner, sammen med seg, uten å akseptere denne tankegangen. Disse kvinner, og menn minner jeg om, sports-atleter og vakre modeller er, jo premie prisene eller eng. Premium prize, å være sammen med. Hvordan skal man ha disse, som partner, eller være sammen med, uten å akseptere at de tenker slik? Jeg snakker om Offentlige Personer.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 03/06/2023 12:39
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Til Norge, og Scandinavia.

Hvit rasisme, handler blant annet, om at hvit hudfarge er best å ha. Man synes også at mennesker med lys hvit hud, er vakrest. Men, jeg Scrooge, må minne på om at den hvite rase, eller de hvite rasene med sine minoriteter, har sine brune mennesker, som også er Den Hvite Mann. Mennesker blant den hvite rase, har også forskjellig fargede mennesker, ihvertfall har de de ulike brune hudfargene, ulike brune fargetoner. Disse må også aksepteres for sin hvite rase, også de er Den Hvite Mann, selv om de muligvis ikke er like elsket blant Hvite rasister.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 03/06/2023 20:51
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Om Hvit rasisme i Norge, idag.

Jeg skal nå fortelle om Norge, av idag. Hvit rasisme er den naturlige og opprinnelige tilstanden, vi kommer ifra. Internasjonalisme er også naturlig, men er den annen pol, som mange henger ved fra fødselen av. Skal man så skifte pol, til internasjonalisme og likhetstenkning? Et svar på dette er å bli Offentlige Personer, men Norge har jo blitt "lat", eller mer til å se gjennom hendende, med Hvit rasisme. Hvit rasisme, lever idag, 50 år siden sist gang et halvt århundre, igjen i flertall i Norge, og skal man nå altså skifte pol? Nei, det mener jeg ikke, så lenge man klarer å følge samfunnets regler og lover, selv om den synesen at fattige, og svake er av den lavere rang.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 04/06/2023 03:04
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Advarsel, Hvit rasisme i Vesten og i Østen.

Man er kanskje trygg som Hvit rasist, i Vesten. Men i Østen finnes det kontrære, nemlig Asiatisk rasist som synes at folk fra Vesten, er av den lavere rang. Dette er vice versa, verden over med Verdens rasister. Man kan selv som likhetstenkenden og internasjonalist, ikke garantere for sin trygghet ved reiser Verden over.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 04/06/2023 03:32
Side 2 / 2
Del: