MartinusForumDk

Bekjennelse og bakg...
 
Del:
Notifications
Clear all

Bekjennelse og bakgrunnsinformasjon. - av convel.

convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, det er meg convel.

Her er en tekst som jeg poster her, som verdifull bakgrunnsinformasjon til verket som ligger her på forumet. Husk på at alle stykkene/avsnittene må leses for at det skal bli forståelig.

Antirasistisk verk, av Markus Gyltnes.

Markus Gyltnes, bekjennelse.

Jeg har ikke sagt dette før. Jeg begynner å dra på årene, jeg føler meg gammel, og er dessuten storrøyker. Jeg føler på meg, at det kanskje ikke er lenge til jeg dør. Og i denne ordensrekkefølge, skal jeg gjøre følgende bekjennelse.
Jeg er Markus Gyltnes - "convel" på Martinusforum - og jeg har forfattet tekster. Jeg skulle fortelle, eller bekjenne, at jeg tror, eller tilogmed vet, at alle folkeslag på Jorden er likeverdige og altså like mye verdt. Jeg mener alle hudfarger, og jeg skal på Nord-Norsk her si at "Glem dette neger" - det er for mye neger-likestillingsprat i denne verden - "glem dette neger" og husk at likestilling eller likeverdt, gjelder alle nasjoner og etnisiteter i verden. En gang til, alle folkeslag, og hudfarger, er likeverdt på Jorden.
Det er 12 år siden "convel kom ut på Internet", jeg begynner å bli gammel på dekaden, jeg er 42 år gammel, og det er i orden, alldeles, om verden tenker på meg som gamle Ebenezer Scrooge.

Markus Gyltnes, 2020.

Markus Gyltnes, bekjennelse - andre del.

Jeg fortsetter denne teksten, det må jeg jo få lov til. Jeg vet at kampen for likestilling mellom rasene, på Jorden, foregår på et grunnplan. Dette grunnplanet er kampen mot rasisme mot negerrasen.
På dette grunnplanet foregår den viktigste kampen, mot rasisme. Jeg er selv mot alle former for rasisme.

Markus Gyltnes, 2020.

Markus Gyltnes, bekjennelse - tredje del.

Jeg er som jeg sier i denne teksten, antirasist. Jeg må til slutt informere om at kampen mot rasisme. Den foregår på grunnplanet også. Dette grunnplanet er innvandrernaboen som nabohusets familie, diskuterer og har samtaler om.

Markus Gyltnes, 2020.

Bekjennelse, av Markus Gyltnes - antirasistisk verk, fjerde del.

Dette var min bekjennelse, som utspringer fra min mavefølelse. "Alle i Verden er like mener jeg". Dette var ikke av utseende, men inne i seg. Jeg er Markus Gyltnes, forfatteren av "mine, den siste tids, skriverier". Dette er et Martinus- eller Martinus logisk-verk. Og i denne samlingen av tre tekster i det antirasistiske navn, har vi fløyet Martinus'-høyere - høyere åndelig tenkt. Martinus'-høyere betyr her, når guru'en går ut, senere i livet, med utvidete sannheter, ikke til å forveksle med systemer, men læren. "Markus Gyltnes'-høyere" er visst hva jeg har nedtegnet, i dette antirasistiske skriftet.

Markus Gyltnes, 2020. Skrevet i tiden etter de 3 antirasistiske tekstene ble forfattet.

Bekjennelse, av Markus Gyltnes - antirasistisk verk, femte del.

Hva har jeg sagt nå? Mitt navn er Markus Gyltnes, og jeg er ikke blitt en rendyrket antirasist.
Jeg prater personlig fra meg selv i denne samlingen av skrifter, som er antirasistiske tilsammen. Men jeg er ikke rendyrket antirasist. Jeg er her, personlig, mitt fysiske lokale selv, tilstede og for alle svakere stilte i samfunnet. Jeg tenker som sådan, at alle Verdens raser, er like inne i hverandre. Men det er så mange negere idag, riktignok svakere stilt i samfunnet, men det er blitt en forskjell, negerene har idag Obama som støtte over hele verden, som gir dem sterkere likestilling, enn resten av Verden. Da Obama kom til makten i USA, fikk alle verdens folkeslag positivitet i sin likestilling, men det er bare snakk om noe, for negrene ble de sterkeste i denne sammenheng. Jeg ser fortsatt flere svake raser, stilte i samfunnet.
Videre, dette er en personlig tale, og jeg forteller at jeg, jeg er her for de som er små og svake i samfunnet. Jeg har ikke tid eller krefter til å hjelpe alle, spesielt ikke de som er sterkere stilt. Dette er også en av tankene mine, eller i tråd med verket "mine, den siste tids, skriverier". Og denne samlingen tekster under det antirasistiske navn, danner tilsammen bakgrunns-informasjon om dette verket som påbegyntes i 2008.

Markus Gyltnes, 2020.

Vennlig hilsen "convel".

Dette emne blev ændret 3 måneder siden af convel2
Citer
Topic starter Lagt op : 11/12/2020 14:08
Del: