MartinusForumDk

Bekjennelse og bakg...
 
Share:
Notifications
Clear all

Bekjennelse og bakgrunnsinformasjon. - av convel.

convel2
(@convel2)
Member

Hei, det er meg convel.

Her er en tekst som jeg poster her, som verdifull bakgrunnsinformasjon til verket som ligger her på forumet. Husk på at alle stykkene/avsnittene må leses for at det skal bli forståelig.

Antirasistisk verk, av Markus Gyltnes.

Markus Gyltnes, bekjennelse.

Jeg har ikke sagt dette før. Jeg begynner å dra på årene, jeg føler meg gammel, og er dessuten storrøyker. Jeg føler på meg, at det kanskje ikke er lenge til jeg dør. Og i denne ordensrekkefølge, skal jeg gjøre følgende bekjennelse.
Jeg er Markus Gyltnes - "convel" på Martinusforum - og jeg har forfattet tekster. Jeg skulle fortelle, eller bekjenne, at jeg tror, eller tilogmed vet, at alle folkeslag på Jorden er likeverdige og altså like mye verdt. Jeg mener alle hudfarger, og jeg skal på Nord-Norsk her si at "Glem dette neger" - det er for mye neger-likestillingsprat i denne verden - "glem dette neger" og husk at likestilling eller likeverdt, gjelder alle nasjoner og etnisiteter i verden. En gang til, alle folkeslag, og hudfarger, er likeverdt på Jorden.
Det er 12 år siden "convel kom ut på Internet", jeg begynner å bli gammel på dekaden, jeg er 42 år gammel, og det er i orden, alldeles, om verden tenker på meg som gamle Ebenezer Scrooge.

Markus Gyltnes, 2020.

Markus Gyltnes, bekjennelse - andre del.

Jeg fortsetter denne teksten, det må jeg jo få lov til. Jeg vet at kampen for likestilling mellom rasene, på Jorden, foregår på et grunnplan. Dette grunnplanet er kampen mot rasisme mot negerrasen.
På dette grunnplanet foregår den viktigste kampen, mot rasisme. Jeg er selv mot alle former for rasisme.

Markus Gyltnes, 2020.

Markus Gyltnes, bekjennelse - tredje del.

Jeg er som jeg sier i denne teksten, antirasist. Jeg må til slutt informere om at kampen mot rasisme. Den foregår på grunnplanet også. Dette grunnplanet er innvandrernaboen som nabohusets familie, diskuterer og har samtaler om.

Markus Gyltnes, 2020.

Bekjennelse, av Markus Gyltnes - antirasistisk verk, fjerde del.

Dette var min bekjennelse, som utspringer fra min mavefølelse. "Alle i Verden er like mener jeg". Dette var ikke av utseende, men inne i seg. Jeg er Markus Gyltnes, forfatteren av "mine, den siste tids, skriverier". Dette er et Martinus- eller Martinus logisk-verk. Og i denne samlingen av tre tekster i det antirasistiske navn, har vi fløyet Martinus'-høyere - høyere åndelig tenkt. Martinus'-høyere betyr her, når guru'en går ut, senere i livet, med utvidete sannheter, ikke til å forveksle med systemer, men læren. "Markus Gyltnes'-høyere" er visst hva jeg har nedtegnet, i dette antirasistiske skriftet.

Markus Gyltnes, 2020. Skrevet i tiden etter de 3 antirasistiske tekstene ble forfattet.

Bekjennelse, av Markus Gyltnes - antirasistisk verk, femte del.

Hva har jeg sagt nå? Mitt navn er Markus Gyltnes, og jeg er ikke blitt en rendyrket antirasist.
Jeg prater personlig fra meg selv i denne samlingen av skrifter, som er antirasistiske tilsammen. Men jeg er ikke rendyrket antirasist. Jeg er her, personlig, mitt fysiske lokale selv, tilstede og for alle svakere stilte i samfunnet. Jeg tenker som sådan, at alle Verdens raser, er like inne i hverandre. Men det er så mange negere idag, riktignok svakere stilt i samfunnet, men det er blitt en forskjell, negerene har idag Obama som støtte over hele verden, som gir dem sterkere likestilling, enn resten av Verden. Da Obama kom til makten i USA, fikk alle verdens folkeslag positivitet i sin likestilling, men det er bare snakk om noe, for negrene ble de sterkeste i denne sammenheng. Jeg ser fortsatt flere svake raser, stilte i samfunnet.
Videre, dette er en personlig tale, og jeg forteller at jeg, jeg er her for de som er små og svake i samfunnet. Jeg har ikke tid eller krefter til å hjelpe alle, spesielt ikke de som er sterkere stilt. Dette er også en av tankene mine, eller i tråd med verket "mine, den siste tids, skriverier". Og denne samlingen tekster under det antirasistiske navn, danner tilsammen bakgrunns-informasjon om dette verket som påbegyntes i 2008.

Markus Gyltnes, 2020.

Vennlig hilsen "convel".

This topic was modified 9 måneder ago by convel2
Quote
Topic starter Posted : 11/12/2020 14:08
convel2
(@convel2)
Member

Her er litt bakgrunnsinformasjon, om Markus Gyltnes', min slekt og etnisitet, akkurat som Martinus hadde en jødisk bestefar. Jeg ser lite informasjon om dette på Internet, og legger dette her, såfremt det er i orden.

God lesing.

Gammel påtenkt artikkel:

Om Kvener, og Nordmenn.

Du kjenner kanskje til begrepet Kvener. Kvener regnes for å være en norsk minoritet, som samer vil det si. Men, jeg har hørt at Kvener egentlig bor over hele, eller spredt over Norge.
Mitt navn er Markus Gyltnes og jeg er Kven. Mange har vel hatt en bestemor eller bestefar, som pratet Finsk. Dette kan være Kvener. Jeg hadde selv en bestefar som snakket finsk, på morssiden.
Dette er Norge, og jeg snakker om norske Kvener. Kvener kommer opprinnelig fra Karelen i Nord-Finland, og vi finner Kvener også i Finland og Sverige idag. Dette ifølge oppdaterte leksika. Kvener bodde ofte ute på landet, og drev med jordbruk og fiske. Til de senere flyttet inn til byene. Det skjedde tidlig på 1900-tallet, en fornorskning av Kvenene, det ble kalt "den finske fare".
Norske Kvener er idag å regne for nordmenn, i manntallet. Og mange Kvener har mistet sin kontakt, med fortiden, og arven fra Finland.

Markus Gyltnes, 2021.

Omskrevet artikkel:

About ethnicity, and minorities.

In this occation, I will tell you this. I am an anti-racist inside of me. Now, something about ethnicity.
How does the ethnicity-word, change from the word minority? Someone uses the words, about one another. But here is a truth, from me, about this use.
Nations are countries, but a country can have one or more ethnicities. This is where the minority-word comes into picture. We often say, a country can have one or more minorities. But this is from me, not the same meaning. Ethnicities are bigger groups of people, than minorities. But a minority can be, in change of ethnicities, it can be what we call, white people. A minority of white people, minority in own nation or nationality, or a minority abroad borders.
This was the little hidden truth.

Markus Gyltnes, 2020, 2021.

Til slutt, nevner jeg at jeg er av den mening, eller oppfatning av at Kvener, hvis man skulle være i tvil; er "white people" som i teksten over nevnes.

Vennlig hilsen Markus, nickname convel.

This post was modified 3 måneder ago by convel2
ReplyQuote
Topic starter Posted : 19/06/2021 20:30
convel2
(@convel2)
Member

Kort tekst inn her, i tilfelle noe galt skulle hende.

God lesing.

"Konspirasjons nyheter", Kvenene.

En gammel såkalt nyhet, om Kvenene i Norge, "konspirasjons nyhet". Den går således; at alle Kvenene i Norges stat, med norsk statsborgerskap, de er nordmenn de. Det sies i min verden, ofte, dette. Men til min egen informasjon, er Kvenene verden over, et eget gammelt folk. Men altså, da, vi Kvenene er "uptodate" her i Verdens-helhelheten, som "white people" eller "den hvite mann".

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 23/06/2021 20:18
convel2
(@convel2)
Member

Hei, jeg skal forsøke å rydde opp litt i rotet som oppstod i forhold til uttalelsene mine om Norske-Kvener.

Her er en tekst som utdyper, det jeg kan om Kvenene.

God lesing.

Norske-Kvener.

Jeg skal fortelle litt mer om Norske-Kvener, i denne teksten. Her nord i Nord-Norge, bor det opprinnelig, i denne oppdeling av folkeslag. Her bor det Norske, Urnorske, Kvener, og Samer, folkeslagene her. Jeg nevner, at stedet Gyltnes på Tjeldøya, hvor navnet Gyltnes kommer fra, folket som bor på stedet er av Urnorsk avstamning. Av Norske-Kvener ble de siste Finske Kvener, avfinsket eller fornorsket for 100 år siden. Norske-Kvener er altså Nordmenn, i dag.

Av Norske, Urnorske, Kvenske, og Samiske folkeslag, antar jeg selv denne utgaven, at av Nord-Norske folk, helt opp til Troms fylke, var Kvener i flertall. Dette gjelder ikke Finnmark fylke, da det er for kaldt på innlandet, Kvenene bor eller bodde ute ved havet hvor vi finner Golfstrømmen. Jeg antar ofte, når jeg hører om Sjøsamer, at dette var Norske-Kvener.

Jeg skal "snakke fritt ut", hvis den virkelige Nordlending ikke kom fra Nord-Norge, hvor kom han så fra? Jeg tenker selv på hele Scandinavia som Nordlendinger, selv Danmark nært Tysklands-grensen. Jeg oppsummerer til slutt, at Norske-Kvener, er vanlige Nordmenn idag.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel

This post was modified 2 måneder ago by convel2
ReplyQuote
Topic starter Posted : 13/07/2021 14:39
convel2
(@convel2)
Member

La meg få si dette på god engelsk.

Confession of freedom.

My name is Markus Oliver Gyltnes, and I am here, to confess a question of World freedom between races.
We are here today, on this planet. Freedom is here, in question, and the answere is as following. The world may not be free, in practical question. But I must admit, or tell you the audience, this. We may live on the top of the world, some does not. And, today all individuals are thought to be of the same nature. This is real freedom, of the human conscious mind.

End of speach.
Note.: This was separate lines, concerning freedom of races.

Markus Gyltnes, 2021.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 14/07/2021 23:46
convel2
(@convel2)
Member

La meg få si det en gang til, denne gangen på norsk.

De mange menneske raser.

Jeg skal uttale meg her, sammen med noen gamle kjære kjente, kjære av meg.
Mange mennesker i verden tenker på rase-spørsmålet, om lik verdi mellom rasene, de tenker eller rettere sagt mener at de forskjellige rasene i verden har lik verdi som menneskene de er. Jeg sier det en gang til, mange mennesker internasjonalt, mener at alle raser i verden har samme verdi, rasene er av lik verdi.
Denne oppfatning var Martinus også av, han likestiller i sine bøker alle mennesketyper og raser, med hverandre.
Det skulle her være lett å oppfatte, det som var Martinus' mening om dette spørsmålet. Jeg skal uttale meg her, i mannsrollen som Markus Gyltnes, om min mening omkring dette spørsmålet, som er den jeg vederholder idag. Dere husker sikkert Ebenezer Scrooge, og min mening om lik verdi mellom rasene. Alle menneske raser er av lik verdi, sier jeg.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 17/07/2021 20:14
convel2
(@convel2)
Member

La meg si dette, på Godt Engelsk, tusen takk

Tekst følger nedenfor.

Answer to injustice, letter.

My dear readers, I have an answer to an old question, here today. The old injustice, of racism, is still here, with us, this day. An answer, though, exists today fortunately. The Philosophy of Martinus Cosmology, teaches us today, the learning of equalness between races. This is amazingly, an answer for the searching person, to gain inner silence into this question.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 29/07/2021 20:02
Share: