MartinusForumDk

Share:
Notifications
Clear all

Takk for sist, og siste nyheter. Fra convel.

Page 2 / 2
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er en tekst. Den oppsummerer litt av hva jeg har nevnt på dette emnet/tråden.

God lesing:

Amnesty international og sånn.

Jeg skal i denne teksten forsøke å forklare hva som ligger i "Amnesty international og sånn", når jeg sier det.
Amnesty International, vet vel de fleste hva er, og hva de gjør i verden. Et nøkkelbegrep her er, hjelp over landegrensene.
Men, hva er amnesty international og sånn? Det betyr, her fra meg, også sånne ting som miljøvern, her mer bestemt arbeid for å forhindre utryddelse av regnskogen i verden.
Og til slutt, det skulle funnes i verden, en hippie-bevegelse, og "jesus-fyrer" som ikke bruker avhengighetsskapende midler.

Markus Gyltnes, 2020.

Håper det var fornøyelig lesing.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 28/02/2020 13:27
convel2
(@convel2)
Member

Hei igjen.

Jeg skulle bare kommentere siste innlegg fra meg.

Jeg nevner i siste innlegg, noen av de ovennevnte tingene. Meningen var, å på et vis liste opp alt, i et konsentrat. Men jeg ser at den internasjonale domstol, for eksempel mangler her. Den internasjonale domstol er internasjonalt politisk, eller verdenspolitisk, understøttet mens det jeg nevner i forrige innlegg, er luftigere og mer, som jeg vet av, understøttet av frivillighet.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 11/03/2020 15:00
lasse
(@lasse)
Bruger Admin

@convel2, tak 👍 

 

ReplyQuote
Posted : 19/03/2020 05:10
convel2
(@convel2)
Member
Udgivet af: @convel2

Hei, og takk for sist.

Her er en informerende tekst jeg tenkte kunne være av interesse for noen, og noen ikke så mye.

Hilsen "convel"

--- Tekst følger nedenfor. ---
"Attestasjon" for "mine, den siste tids, skriverier".

Denne teksten er ment å skulle tjene som en elektronisk, nærmere bestemt en Internett, så nært jeg kan komme en, attestasjon på at det er jeg som har skrevet en bestemt samling tekster eller tekstsamling.

Her følger kjennetegn ved min person som jeg håper er tilstrekkelig til å skille min person ut fra mengden: Mitt dåpsnavn er Markus Oliver Gyltnes, jeg er født 18. juli 1978 i byen Tromsø i landet Norge. Jeg har vokst opp i Tromsø bortsett fra å ha bodd tilsammen 2 1/2 år i Harstad før barneskolen, jeg gikk første og halve andre år på barneskolen i Harstad (den gangen var det barneskole fra det året man fylte 7 år) før jeg kom til Tromsø igjen og siden har hatt oppveksten min her. Jeg er for tiden bosatt i Tromsø, Norge, og har bodd i denne byen det meste av tiden etter oppvekstperioden. Mine foreldre er norske, og med dette og det ovenstående mener jeg det skulle være å forstå at jeg er norsk, hvilket jeg er. Angående det jeg mener med oppvekstperioden; dette er omtrent frem til jeg ble 19 år gammel, hvis jeg regner med videregående skole. Jeg har fullført vanlig skolegang med videregående skole, videregående skole allmennfaglig retning, med realfag; med matematikk, fysikk og kjemi som valgfag. Mitt valg av fag, etter videregående skole, er informatikk ved universitetet, hvor jeg har studert. Jeg studerte ved, det som dengang het Institutt for informatikk, ved Universitetet i Tromsø.

Her følger et forsøk på å identifisere samlingen tekster eller tekstsamlingen ved kjennetegn. Samlingen tekster som jeg ovenfor nevner, som denne teksten gjelder, nevnes i en av de gjeldende tekstene - en av tekstene i samlingen tekster eller tekstsamlingen. I teksten med tittel "Hva mine den siste tids skriverier er" - denne teksten er inkludert i den samlingen tekster som vi her prater om - nevnes tekstsamlingen eller samlingen tekster som "mine, den siste tids, skriverier", noe annet, eller et ordentlig, offisielt navn for det samlede verk eksisterer ikke. Jeg bruker her ordet verk, og har i teksten "Om mitt arbeid fram til nå - artiklene og tekstene skrevet i perioden 2008-2011." - denne teksten er også inkludert i tekstsamlingen - definert samlingen tekster, eller tekstsamlingen, som et verk. En sentral artikkel eller tekst i tekstsamlingen har som tittel ""Jeg"-opplevelsen, om.". Denne artikkelen eller teksten inneholder en selvstendig artikkel eller tekst som også har navnet ""Jeg"-opplevelsen, om.". Denne artikkelen/teksten kan sies å være sentral i verket, som jeg her nevner som, "mine, den siste tids, skriverier".

Jeg sier - sier, ikke attesterer, da dette ikke kan fungere som en ordentlig formell attestasjon da den, som sagt, er laget for Internett-bruk - herved at jeg Markus Gyltnes er den som har skrevet tekstsamlingen som jeg ovenfor nevner som "mine, den siste tids, skriverier" og som ikke har noe offisielt navn.

Første utgave av denne teksten ble forfattet 06.07.2014, i Tromsø. Teksten er siden endret.

Markus Gyltnes, 2014-2016, 2020.

--- Tekst slutt. ---

ReplyQuote
Topic starter Posted : 22/06/2021 20:45
convel2
(@convel2)
Member

Hei, igjen.

Her er den gamle forums-profilen min:

Hei, jeg heter Markus Gyltnes, er født 18.07.1978 i Tromsø, har vokst opp i Tromsø bortsett fra å ha bodd tilsammen 2 1/2 år i Harstad før barneskolen, gikk første og halve andre år på barneskolen i Harstad (da barneskole fra 7 år gammel) før jeg kom til Tromsø igjen og siden har hatt oppveksten min her, er bosatt i Tromsø, Norge, og har bodd i denne byen det meste av tiden etter oppvekstperioden (oppvekstperioden - fram til 19 år gammel omtrent, hvis jeg regner med videregående skole (har fullført vanlig skolegang med videregående skole allmennfaglig retning)).

Dette (det ovennevnte) blir livet mitt sett fra en fødsels-, skolegangs- og yrkes-, og bosteds-vinkel (den typen vinkel), og hvor jeg velger å si bare dette om det, her.

Bilde av meg, finnes på: markusgyltneshjemmeside.yolasite.com

Dette er den gamle forums-informasjonen, om meg, som har ligget på Internet i årevis.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 29/06/2021 12:11
convel2
(@convel2)
Member

Her er flere tanker, som følger min tråd bakover i tiden til Amnesty International.

God lesing.

Regnskogen i Brazil - hvordan WWF tenker.

Denne teksten er ment å representere, hva blant annet WWF tenker, om sparing av regnskogen i verden.
I Brazil i Sør-Amerika, er det mye urskog, regnskog. Denne regnskogen er blant verdens lunger, som vi vet. Dessverre er denne regnskogen, i Brazil truet av nedhogst. Det heter seg at sakte forsvinner verdens regnskoger, som er verdens lunger.
Når det skal lages ny jord, til landbruk etc. blir gjerne regnskogen tatt i bruk. Skog hogges ned med maskiner og for hånd. Noen ganger, bare brennes den, til gjødsel for ny jord som kommer fram. Etterpå stiftes det gårder, og jordbruk settes i gang på den nye jorden hvor det før stod regnskog.
Et annet tilfelle av nedhogst av regnskog er, ikke til jordbruk bare, men behov for nye trær, til trevirke, som planker, og papir etc. .
Gårder som står på gammel regnskogs områder, dyrker mat, og brensel og papir fra trærne etc. sendes til de store byer i Brazil, for å fóre dem. Dette er hvordan det er, med mange av landende med regnskog. Regnskogen er den dag i dag, på jorden truet.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel"

ReplyQuote
Topic starter Posted : 26/12/2021 04:50
convel2
(@convel2)
Member
Posted by: @convel2

Hei, her er en tekst. Den oppsummerer litt av hva jeg har nevnt på dette emnet/tråden.

God lesing:

Amnesty international og sånn.

Jeg skal i denne teksten forsøke å forklare hva som ligger i "Amnesty international og sånn", når jeg sier det.
Amnesty International, vet vel de fleste hva er, og hva de gjør i verden. Et nøkkelbegrep her er, hjelp over landegrensene.
Men, hva er amnesty international og sånn? Det betyr, her fra meg, også sånne ting som miljøvern, her mer bestemt arbeid for å forhindre utryddelse av regnskogen i verden.
Og til slutt, det skulle funnes i verden, en hippie-bevegelse, og "jesus-fyrer" som ikke bruker avhengighetsskapende midler.

Markus Gyltnes, 2020.

Håper det var fornøyelig lesing.

Vennlig hilsen convel.

Her er en gammel tekst, som jeg ønsket å ta opp tråden til.

Jeg sier ofte at jeg er, Amnesty International, men det er mer til ved dette. Det er vel mer, riktig å si at jeg er Amnesty, Sea Shepherd og Green Peace, og WWF.

Vennlig hilsen "convel".

ReplyQuote
Topic starter Posted : 09/01/2022 01:58
Page 2 / 2

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share: