MartinusForumDk

Del:
Notifications
Clear all

Takk for sist, og siste nyheter. Fra convel.

Side 1 / 2
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, og takk for sist.

Her er en tekst jeg tenkte kunne være av interesse for noen, og noen ikke så mye.

Hilsen "convel"

--- Tekst følger nedenfor. ---
"Fred og frihet i en tekstsamling".

Jeg, Markus Gyltnes, begynte i 2008 å skrive på en tekstsamling; "mine, den siste tids, skriverier". Den ble som jeg har fortalt (i tekstsamlingen) skrevet i "den nestekjærlige ånd". Men det ligger mer bak dette.
Jeg som person er tilhenger av blant annet Amnesty International, stiller interesse for den internasjonale domstol, og er tilhenger, eller dyrkende av sosialistiske foretak eller det som er i vinden for tiden, av sosialisme.
Jeg tenkte dette kunne være av interesse å vite.

Markus Gyltnes, 2018.

--- Tekst slutt. ---

Citer
Topic starter Lagt op : 06/05/2018 23:37
lasse
(@lasse)
Bruger Admin

Hej Markus,

Lang tid siden sidst - godt at høre fra dig 🙂

-Lasse

SvarCiter
Lagt op : 09/05/2018 23:34
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei Lasse.

Jeg var en tur innom forumet og la en liten lapp her. Jeg har ikke vært aktiv skribent på forumet på en del år. Men hukommelsen virker da, og denne lappen eller notisen skulle være med på å oppklare noe jeg sa på forumet for lenge siden - i forbindelse med skriveprosjektet den gang.

Når jeg nevner sosialisme i notisen på denne tråden, så mener jeg den formen for sosialisme som menes i et rundt 10 år gammelt "Newsweek". Overskriften på nyhetsmagasinet var "Socialism is in - in big government policy now", som jeg synes jeg kan huske overskriften.

Det er denne formen for sosialisme jeg i teksten over, eller teksten jeg postet på denne tråden, har ment.

Vennlig hilsen "convel".

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 28/05/2018 15:19
lasse syntes om
convel2
(@convel2)
Medlem

Igjen takk for sist.

Det er nå over 10 år siden, denne første artikkelen/teksten, ble lagt ut av meg, her på Martinusforum. Jeg skulle bare nå i den senere tid, informere eventuelle interesserte. Jeg har gjort en delvis avskrift, som jeg legger her. Det er en kopi eller avskrift gjort av meg, og som har gått gjennom forfatters hode en gang til, eller litt i hvert fall.

Originalen til artikkelen/teksten ligger inne på den gamle tråden: Om "Jeg" opplevelsen.

Tekst følger nedenfor.

"Jeg"-opplevelsen, om.

Forståelsen: Konklusjonen kan formuleres som følger. "Jeg er ingenting av hva jeg opplever".
Resonnementet: "Jeg"'et er individet, eller den delen av individet, som opplever noe, og det det opplever er noe det har og ikke er, altså er det "jeg"'et, ikke det, eller ingenting av det, det opplever.
"Jeg"'et er ikke sin egen opplevelse, den er noe det har, eller som tilhører det, og det det opplever, opplevelsen, eksisterer som noe "ytre" mens det uopplevelige "jeg"'et eksisterer som noe "indre" og som er uopplevelig ettersom, eller som henger sammen med at, "jeg"'et opplever noe, som det (opplevelsen) er noe det ("jeg"'et) er forbundet med og ikke identisk med, eller det samme som, men adskilt fra hverandre i "enhetsmessig" forstand, eller som to forskjellige eksisterende enheter.

Markus Gyltnes, 2008-2010, delvis avskrift 2019.

Tekst slutt.

God lesing av dette utdraget av tekst, og ha en hyggelig søkning gjennom forumets gamle tråder. Det er mye interessant der.

Vennlig hilsen "convel".

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 28/07/2019 10:50
convel2
(@convel2)
Medlem

Igjen takk for sist.

Jeg syntes det var litt synd, å dele skriftet i to deler. Så her er resten. Det er blitt behandlet på samme måte som det ovenstående. Forfatter har avskrevet det, og det har passert forfatters hode, litt ihvertfall.

Tekst følger nedenfor.

Begrepforklaringer/bruk:
"Jeg"'et (individet, personen, brukt om delen av indivt, som opplever, og ikke øvrige deler av indivets struktur, eller sammensetning).
Opplevelsen, opplever (å oppleve, det man opplever).
Forbundet (koblet sammen med hverandre).
"Enhets tenkning", adskilt (forskjellige deler, enheter).
Tilhører, har (eierskap (av et individ)).
"Ytre" (utenpå (nærmere bestemt; "jeg"'et)).
"Indre" ( noe som er innenfor opplevelsen, innhold ("innhold" i personen; "jeg"'et).

Forklaringer av betydninger brukt i teksten.

"Jeg"-opplevelsen: "Opplevelsen" av seg selv, bevissheten om seg selv, vitenen, eller erkjennelsen, om ens egen eksistens, som en "levende" oppfattelse, ikke bare som teori.

"Jeg er ingenting av hva jeg opplever": "Jeg er ingenting av "det" jeg opplever", hvor "det" innbefatter personer såvel som objekter.

"Jeg"'et er det levende vesen, eller, som i teksten brukt som benevnelse av, det levende vesens oppleve- og skape-"kjerne".

At det det opplever er noe det har, vil si at "jeg"'et ikke selv er sin egen opplevelse, men at det eller den er noe som tilhører det - "jeg"'et.

Markus Gyltnes, 2008-2010, delvis avskrift 2019.

Tekst slutt.

Og igjen, god lesning blant de gamle tråder. Ikke bare disse, mener jeg.

Vennlig hilsen "convel".

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 04/08/2019 18:45
lasse
(@lasse)
Bruger Admin

@convel2

Tak for indlægget 😀 

SvarCiter
Lagt op : 10/08/2019 18:11
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, her er jeg igjen, med noen linjer. Dette er ikke ment som en artikkel, men noen populariserte linjer, som er ment å belyse dette temaet litt.

God lesning:

"Convel"-scriptet, av Markus Gyltnes.

Vi lever på en jord, hvor fred og friheten en gang i fremtiden skal bo. Dette er hva vi håper på, i fremtiden. Menneskets ønske er frihet og rettferdighet, for alle på vår jord.
Mennesket har tatt en ny vending, det siste århundredet. Og i landenes styrer er det innført lover, om menneskerettigheter, fred og rettferdighet. Ikke alle land er like rike på ressurser, og eventuelt penger, som andre land er. Dette er et ekstra problem, som alle land på jorden, skulle bidratt til å bøte på, eller gjøre noe med.

Markus Gyltnes, 2019.

Unnskyld for formateringen, jeg vet ikke riktig hvordan jeg, skal formulere meg i forskjellige formater, så det ble nå, det gamle formatet dette da.

Vennlig hilsen "convel".

Dette indlæg blev ændret 2 år siden af convel2
SvarCiter
Topic starter Lagt op : 12/08/2019 20:57
lasse syntes om
lasse
(@lasse)
Bruger Admin

@convel2, tak, ikke noget problem med formateringen 🙂

 

SvarCiter
Lagt op : 12/08/2019 21:46
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, her er jeg igjen, med litt nyheter. Gamle sådanne.

Jeg mener, at teksten er selvforklarende.

Så, ha god lesning.

Tekst følger nedenfor.

Om min filosoferte plikt.

Som vi kjenner fra tidligere dokumenter, var denne plikten jeg hadde, til å dele med omverdenen, informasjon. Som ble gjort, deling av informasjon. Denne filosoferte plikt, av meg, var den gang grunnen til å skrive. Det er nå i senere tid, og jeg kan lette litt på sløret omkring denne plikten.
Det har seg, nå en gang slik, at jeg spurte min mor om dette, i min ungdom: Om man har plikt til å dele med verden informasjon, som man tror den skal ha. Svaret jeg fikk, var: Nei, du har ikke denne plikt.
Senere er dette, at jeg med min oppdragelse, likevel tenkte og filosoferte meg frem til denne plikten.

Markus Gyltnes, 2019.

Tekst slutt.

Vennlig hilsen "convel".

Dette indlæg blev ændret 2 år siden af convel2
SvarCiter
Topic starter Lagt op : 27/08/2019 20:53
lasse syntes om
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, og takk for sist.

Jeg skulle i dette innlegget, samle litt bakenforliggende "tråder" til, eller med henblikk på, "saken" og "sakspapirene" til "mine, den siste tids, skriverier"-skriveprosjektet.

--- Tekst følger nedenfor. ---

Amnesty og miljøvern.

Jeg forbinder Amnesty International, sammen med miljøvern. Jeg er mot nedhogging, av regnskogen. Jeg er for forsiktighet med og reduksjon av, utslipp av KFK-gasser, med hensyn til ozonlaget. Jeg er også for reduksjon av, utslipp av karbondioksid i atmosfæren. Og med dette, siste sagte, skulle alle store, viktige ting i forhold til "saken" sammen med meg, ligge på bordet, i dag.

Markus Gyltnes, 2019.

--- Tekst slutt. ---

God lesing.

Vennlig hilsen "convel".

Dette indlæg blev ændret 2 år siden af convel2
SvarCiter
Topic starter Lagt op : 02/10/2019 22:57
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, igjen.

Jeg nevner, eller bruker ordet "tråder", i forrige innlegg. Jeg skal her forklare hva jeg mener, når jeg her har brukt dette ordet. Det er snakk om tråder til fortiden, blant annet. Og den gjeldende tid, da skriveriene ble skrevet. Med trådene, mener jeg det som ledet fram og omkranset, denne plikten som er bakenforliggende "saksarbeidet". Disse store viktigste elementene, som jeg har nevnt. De kom inn gjennom min barndom, og oppvekst, og også noe av det i voksen alder. Dessuten var noe av dette, som jeg har nevnt som stort og viktig, i luften, i verden stor som den er, da skriveriene ble skrevet.

Vennlig hilsen convel.

Dette indlæg blev ændret 2 år siden af convel2
SvarCiter
Topic starter Lagt op : 06/10/2019 03:19
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei,

jeg tok frem en tekst til. Den ovenstående artikkelen/teksten på dette emnet, sammen med denne, er nesten av de eneste jeg leser, når jeg har artikkel-bunken med artiklene/tekstene, fremme for lesing, som jeg bare en sjelden gang iblant har.

Jeg har som med artikkelen over, gjort en avskrift av denne, for de letende og interesserte. Om ikke annet, har teksten passert forfatters hode, på ny en gang, da forfatter skrev den inn på pc'en, fra papiret sitt.

God lesing.

Tekst følger nedenfor.

Tilleggs "artikkel"/tekst til artikkelen/teksten ""Jeg"-opplevelsen, om" (artikkelen/teksten ""Jeg"-opplevelsen, om" som inneholder den andre artikkelen/teksten som heter ""Jeg"-opplevelsen, om") - bevisførsel for det jeg (forfatteren av artikkelen/teksten) mener som det mest sentrale utsagnet i artikkelen/teksten.

Dette er en egen "artikkel" (artikkel i anførselstegn da dette ikke er en så lang tekst) eller tekst, som er uavhengig av artikkelen/teksten ""Jeg"-opplevelsen, om", eller (som er) selvstendig (en selvstendig tekst).

Markus Gyltnes, forfatter av "artikkelen"/teksten, 2010, avskrift 2019.

Utelukkende bevis (logisk, teoretisk) på at "jeg ikke er noe av hva jeg opplever" eller det logisk identiske utsagnet "jeg er ingenting av hva jeg opplever".

Jeg skal her forsøke å gjennomføre et utelukkende eller negerende, logisk, eller teoretisk, bevis på utsagnet "jeg er ingenting av hva jeg opplever". Dette er et forsøk på et bevis som forsøker å utelukke muligheten for at utsagnet ikke kan være sant, det vil si utelukke alle andre muligheter enn det at utsagnet er sant (utelukke det at "jeg er noe av hva jeg opplever" framfor det at "jeg ikke er noe av hva jeg opplever", som sant).

Bevis: Dersom "jeg hadde vært noe av hva jeg opplevde" ville "jeg ha opplevd meg selv som noe objektivt hvilket tilsier eller er det samme som "noe ytre"". Dette er umulig ettersom noe "ytre" er absurd (eller i "rollen" som) "opplevelse av meg selv" da "noe ytre" er "utenpå", på "utsiden", hvilket vil si eller tilsier adskilt fra "meg".

Tekst slutt.

Vennlig Hilsen convel.

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 14/10/2019 22:26
convel2
(@convel2)
Medlem

Takk for sist, igjen.

Jeg ser at det her på emnet er blitt, litt som i gamle-tiden. Den gamle monologen, som her på forumet nevntes en gang, av noen. Den gamle monologen, er visst tilbake, synes jeg å se. Det var noe jeg hadde på hjertet, å fortelle om, da jeg åpnet dette emnet. Emnet er litt over ett år gammelt, og jeg har hatt liggende en del ting, i tanke- og følelsesliv, som jeg nå synes skulle endelig være, lagt inn på dette emnet.

Emnet har en del lesere har jeg sett, det har vært pratet eller samtalt litt her også. Og jeg er som jeg før har nevnt, fornøyd, selv, med denne min gamle monolog.

"Denne min monolog", nevnes inne på et av de gamle emnene, på forumet, av et av de andre medlemmene på forumet.

Vennlig hilsen convel.

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 15/10/2019 22:10
lasse
(@lasse)
Bruger Admin

@convel2

Tak for indlægget. Sig til, hvis der er noget, som jeg kan gøre.

SvarCiter
Lagt op : 18/10/2019 06:09
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, det var noe jeg skulle fortelle.

Det er noe, min omverden må minnes om.

Tekst angående dette følger nedenfor:

--- Tekst følger nedenfor. ---

Om mitt arbeid fram til nå - artiklene og tekstene skrevet i perioden 2008-2011.

Utdrag fra tekst/avsnitt:

Jeg har gjennom å gjøre tilgjengelig for allmennheten eller det offentlige, artikler og/eller tekster, gjort meg nødt til å bære en del oppmerksomhet alt ettersom de (artiklene og/eller tekstene) blir - enkelt sagt - lest. Gjennom å gjøre tilgjengelig artikler og/eller tekster for allmennheten eller det offentlige har jeg altså, ettersom jeg var klar over mulig og muligens mye allmenn eller offentlig, oppmerksomhet, valgt å bære denne børen som går ut over det vanlige, eller den før vanlige børen for meg.

Utdrag slutt.

--- Tekst slutt. ---

I teksten ovenfor, nevnes denne børen, jeg fortsatt bærer. Rundt 10 år er gått siden denne artikkelen/teksten ble skrevet. Og jeg nevner her, at det er sånn det den dag i dag er.

Børen bæres, man er kanskje vant til å bære børen, men den er likevel der.

Takk, for oppmerksomheten.

Vennlig hilsen convel.

Dette indlæg blev ændret 2 år siden af convel2
SvarCiter
Topic starter Lagt op : 06/12/2019 12:53
lasse
(@lasse)
Bruger Admin

Godt at høre fra dig 😀 

SvarCiter
Lagt op : 07/12/2019 08:58
convel2
(@convel2)
Medlem

Takk for din medfølgen, på innleggene her på denne tråden, Lasse.

Tråden er over 1 år gammel nå, såvidt jeg kan huske. Og jeg kan ikke huske, å ha takket deg for din deltakelse, på ordentlig vis, her på tråden.

Vennlig hilsen convel.

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 08/12/2019 09:53
lasse
(@lasse)
Bruger Admin

Tak og tak for indlæggene. 

Venlig hilsen,

Lasse

SvarCiter
Lagt op : 08/12/2019 12:11
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, og siste nytt fra convel.

Jeg skulle bare fortelle at, jeg har lagt, den gamle samlingen min. Samlingen Martinus-sangtekster fra år 2015, 2016, på dikt.org. Det er bare å gå dit, og søke på "Markus Gyltnes", så skulle samlingen, komme opp, men da sammen med andre dikt jeg har skrevet der. Det gjør den her hjemme, på min datamaskin, ihvertfall.

God lesning, og eventuelt synging av sanger.

Hilsen "convel".

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 13/01/2020 13:41
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, til oppdatering.

Ny alternativ forums-profil for meg "convel", ligger på markusgyltneshjemmeside.yolasite.com

Dette er min den gamle forumsprofilen, som har vært nede fra Internet en stund.

Vennlig hilsen convel.

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 31/01/2020 20:07
Side 1 / 2

Skriv et svar

Forfatter navn

Forfatter Email

Titel *

 
Forhåndsvis 0 Revisions Gemt
Del: