Share:
Notifications
Clear all

Takk for sist, og siste nyheter. Fra convel.  

Side 1 / 4

convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Hei, og takk for sist.

Her er en tekst jeg tenkte kunne være av interesse for noen, og noen ikke så mye.

Hilsen "convel"

--- Tekst følger nedenfor. ---
"Fred og frihet i en tekstsamling".

Jeg, Markus Gyltnes, begynte i 2008 å skrive på en tekstsamling; "mine, den siste tids, skriverier". Den ble som jeg har fortalt (i tekstsamlingen) skrevet i "den nestekjærlige ånd". Men det ligger mer bak dette.
Jeg som person er tilhenger av blant annet Amnesty International, stiller interesse for den internasjonale domstol, og er tilhenger, eller dyrkende av sosialistiske foretak eller det som er i vinden for tiden, av sosialisme.
Jeg tenkte dette kunne være av interesse å vite.

Markus Gyltnes, 2018.

--- Tekst slutt. ---

22 Replies
Indlæg: 7599
Admin
(@lasse)
Bruger
Meldt ind: 17 år siden

Hej Markus,

Lang tid siden sidst - godt at høre fra dig 🙂

-Lasse

Svar
1 Svar
convel2
(@convel2)
Meldt ind: 12 år siden

Medlem
Indlæg: 206

Hei Lasse.

Jeg var en tur innom forumet og la en liten lapp her. Jeg har ikke vært aktiv skribent på forumet på en del år. Men hukommelsen virker da, og denne lappen eller notisen skulle være med på å oppklare noe jeg sa på forumet for lenge siden - i forbindelse med skriveprosjektet den gang.

Når jeg nevner sosialisme i notisen på denne tråden, så mener jeg den formen for sosialisme som menes i et rundt 10 år gammelt "Newsweek". Overskriften på nyhetsmagasinet var "Socialism is in - in big government policy now", som jeg synes jeg kan huske overskriften.

Det er denne formen for sosialisme jeg i teksten over, eller teksten jeg postet på denne tråden, har ment.

Vennlig hilsen "convel".

Svar
convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Igjen takk for sist.

Det er nå over 10 år siden, denne første artikkelen/teksten, ble lagt ut av meg, her på Martinusforum. Jeg skulle bare nå i den senere tid, informere eventuelle interesserte. Jeg har gjort en delvis avskrift, som jeg legger her. Det er en kopi eller avskrift gjort av meg, og som har gått gjennom forfatters hode en gang til, eller litt i hvert fall.

Originalen til artikkelen/teksten ligger inne på den gamle tråden: Om "Jeg" opplevelsen.

Tekst følger nedenfor.

"Jeg"-opplevelsen, om.

Forståelsen: Konklusjonen kan formuleres som følger. "Jeg er ingenting av hva jeg opplever".
Resonnementet: "Jeg"'et er individet, eller den delen av individet, som opplever noe, og det det opplever er noe det har og ikke er, altså er det "jeg"'et, ikke det, eller ingenting av det, det opplever.
"Jeg"'et er ikke sin egen opplevelse, den er noe det har, eller som tilhører det, og det det opplever, opplevelsen, eksisterer som noe "ytre" mens det uopplevelige "jeg"'et eksisterer som noe "indre" og som er uopplevelig ettersom, eller som henger sammen med at, "jeg"'et opplever noe, som det (opplevelsen) er noe det ("jeg"'et) er forbundet med og ikke identisk med, eller det samme som, men adskilt fra hverandre i "enhetsmessig" forstand, eller som to forskjellige eksisterende enheter.

Markus Gyltnes, 2008-2010, delvis avskrift 2019.

Tekst slutt.

God lesing av dette utdraget av tekst, og ha en hyggelig søkning gjennom forumets gamle tråder. Det er mye interessant der.

Vennlig hilsen "convel".

Svar
1 Svar
Admin
(@lasse)
Meldt ind: 17 år siden

Bruger
Indlæg: 7599

@convel2

Tak for indlægget 😀 

Svar
convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Igjen takk for sist.

Jeg syntes det var litt synd, å dele skriftet i to deler. Så her er resten. Det er blitt behandlet på samme måte som det ovenstående. Forfatter har avskrevet det, og det har passert forfatters hode, litt ihvertfall.

Tekst følger nedenfor.

Begrepforklaringer/bruk:
"Jeg"'et (individet, personen, brukt om delen av indivt, som opplever, og ikke øvrige deler av indivets struktur, eller sammensetning).
Opplevelsen, opplever (å oppleve, det man opplever).
Forbundet (koblet sammen med hverandre).
"Enhets tenkning", adskilt (forskjellige deler, enheter).
Tilhører, har (eierskap (av et individ)).
"Ytre" (utenpå (nærmere bestemt; "jeg"'et)).
"Indre" ( noe som er innenfor opplevelsen, innhold ("innhold" i personen; "jeg"'et).

Forklaringer av betydninger brukt i teksten.

"Jeg"-opplevelsen: "Opplevelsen" av seg selv, bevissheten om seg selv, vitenen, eller erkjennelsen, om ens egen eksistens, som en "levende" oppfattelse, ikke bare som teori.

"Jeg er ingenting av hva jeg opplever": "Jeg er ingenting av "det" jeg opplever", hvor "det" innbefatter personer såvel som objekter.

"Jeg"'et er det levende vesen, eller, som i teksten brukt som benevnelse av, det levende vesens oppleve- og skape-"kjerne".

At det det opplever er noe det har, vil si at "jeg"'et ikke selv er sin egen opplevelse, men at det eller den er noe som tilhører det - "jeg"'et.

Markus Gyltnes, 2008-2010, delvis avskrift 2019.

Tekst slutt.

Og igjen, god lesning blant de gamle tråder. Ikke bare disse, mener jeg.

Vennlig hilsen "convel".

Svar
convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Hei, her er jeg igjen, med noen linjer. Dette er ikke ment som en artikkel, men noen populariserte linjer, som er ment å belyse dette temaet litt.

God lesning:

"Convel"-scriptet, av Markus Gyltnes.

Vi lever på en jord, hvor fred og friheten en gang i fremtiden skal bo. Dette er hva vi håper på, i fremtiden. Menneskets ønske er frihet og rettferdighet, for alle på vår jord.
Mennesket har tatt en ny vending, det siste århundredet. Og i landenes styrer er det innført lover, om menneskerettigheter, fred og rettferdighet. Ikke alle land er like rike på ressurser, og eventuelt penger, som andre land er. Dette er et ekstra problem, som alle land på jorden, skulle bidratt til å bøte på, eller gjøre noe med.

Markus Gyltnes, 2019.

Unnskyld for formateringen, jeg vet ikke riktig hvordan jeg, skal formulere meg i forskjellige formater, så det ble nå, det gamle formatet dette da.

Vennlig hilsen "convel".

Svar
1 Svar
Admin
(@lasse)
Meldt ind: 17 år siden

Bruger
Indlæg: 7599

@convel2, tak, ikke noget problem med formateringen 🙂

 

Svar
Side 1 / 4

Skriv et svar


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Pin It on Pinterest

Share This