Share:
Notifications
Clear all

Martinus og homoseksualitet  

Side 3 / 11

wrell
Indlæg: 122
(@wrell)
Medlem
Meldt ind: 13 år siden

Hei alle,

Jeg var på en forelesning en gang, og da ble chakraene sammenliknet med grunnenergiene. Nå husker jeg riktig nok ikke detaljene rundt forelesningen, så jeg husker ikke riktig hvilken chakra som kan sammenliknes med hvilken grunnenergi.

Svar
Pondus
Indlæg: 272
(@Pondus)
Medlem
Meldt ind: 14 år siden

Hej alle

Jeg oplever (lidt pludseligt) hvorfor vi har så travlt med, at tale forbi hinanden så snart Martinus egne ord ikke er i fokus og det er ok og ganske naturligt set derfra hvor jeg ser begrebet udvikling, herunder også problemet med at oversætte Martinus grundenergier fra et mentale teoretisk synspunkt til et praktisk arbejdsmæssigt synspunkt.

Jeg kan ikke gøre det kort men vil bruge lidt tid til, at formulere det lidt mere sammenhængende, da selve spørgsmålet igen og igen bliver og er aktuelt på flere tråde.

Kh.Pondus

Svar
Indlæg: 0
 Anonym
Meldt ind: 51 år siden

  Hej Pondus.

  Ja, jeg mener nu godt at jeg kan se sammenjhængen med Martinus, selvom du tale om chrakraer, for mig udgør de blot "antennerne" på Martinusses energilegemer, og selve balancen som opstår ved tilstrækkelig energi/sammensmeltning i hjertechrakraet, er jo heller ikke helt uforståelig, i sammenhæng med Martinusses polbalance, og tale om at energien vi har langs rygraden, er medbestemmendeMedvirkende for vor opnåelse af kosmik bevidsthed. :)

  Hvilket chrakra der så hører under det enkelte "energilegeme" det kan man jo sikkert undersøge nærmere, vi lever jo ikke kun i "et" legeme af gangen, men under en kombination af disse forskellige legemer, hvori "et" blot er mere fremtrædende end de "andre", i vore forskellige "bevidsthedstilstande", mener jeg.

  Tit er det nok det at nogle ikke har tilstrækkeligt med informationer omkring "symbolikkerne" i andre "formuleringer" , der er årsag til at man måske ikke kan se sammenhængene, men det kan man jo lære med tiden, hvis man blot tillader at der bruges andre ord for tingene, end Martinusses alene.

  Det er jo grundlæggende de samme ting vi alle taler om, Martinus med de store og overordnede perspektiver, og andre "retninger" med de "mindre" og mere detaljerede perspektiver, så lidt "åbenhed" oig overbærendehed syntes jeg da kunne virke udviklende for alle parter i en dialog, så fokus bevares på indholdet og ikke på selve sprogbrugen. :)

  At man ikke umiddelbart selv kan se en sammenhæng med Martinus, behøver jo ikke at betyde at andre ikke kan.
'
  Kærlige Hilsner fra Avatar.

Svar
Pondus
Indlæg: 272
(@Pondus)
Medlem
Meldt ind: 14 år siden

Hej Avatar

Jeg skal prøve, at gøre mine tanker så enkle som muligt ;) Jeg har manglet en indfaldsvinkel til en artikel og den kom pludseligt i går, sådan virker tingene lidt pudsigt engang imellem.
Egentligt er problematikken ret enkel så i stedet for at brede mig for meget ud vil jeg sammenligne med parterne i et parforhold, altså mand og kvinde (meget generelt), mænd virker gennem deres mentalbevidsthed, kvinder virker gennem deres astrallegeme, efterhånden er udviklingen af en ny form for parforhold og valg af partner er vi generelt (Meget generelt) nået dertil i udviklingen at kvinderne er ved at fundere sig i mentallegemet, hvilket kan ses i bl.a. arbejdsmarkedet, uddannelser, adminstrationer etc.

Mændene har udviklet og behersker til en vis grad mentallegemet, jeg skal understrege at det efterfølgende gælder for vor udviklingsproces på jorden som er mere komplex end den er de fleste andre steder i vort solsystem og de systemer vi arbejder/udvikler os tæt sammen med.
Her hvor jorden skal begynde sit kvantespring og de lavere tilstande skal transformeres er det nødvendigt at manden (det maskuline princip) behersker hele det følelsesmæssige aspekt og her ligger et stort problem for de fleste mænd, for at beherske og integrere dette princip er det nødvendigt at gå ned i følelserne og derigennem vil det virke som et tilbageskridt i personligheden og evolutionen og dette vil igen give mange følelses, holdnings og mentale forstyrrelser.

Dybest set oplever vi ofte som behandlere en meget stor angst og uvilje hos de fleste mænd over at skulle forholde sig til dette princip, dette kan jo også mærkes på disse tråde engang imellem. Der er ikke noget odiøst i dette set i flere andre sammenhænge herunder den måde en totalenergi som kundalinikraften virker på, udviklingsmæssigt set.

Her sker der det at vi når vi har belivet visse centre i hjerne, så vil de sidste blive de første og de første blive de sidste idet alle "knudepunkter" og blokeringer som sidder i kroppen og de nærmeste æteriske, astrale og mentale planer kun kan løses op via deres (hver enkelt punkt) i hjernen og dermed vilde laveste chakra blive de sidste til at blive renset og behersket, dette hænger sammen med begrebet som tærskelvogter da en for tidlig frigørelse og kontrol vil kunne skabe en mængde kaos hos enhver og deres omgivelser i forbindelse med begrebet "skabende magi".

Det samme princip gælder for resten af verden og på et tidspunkt var "man" nød til, at komme med en mere udviklet mentalt set udgave af de oprindelige religiøse principper og begreber for at hæve den mentale religiøse (læs venligst religiøs i denne sammenhæng som indre viden) forståelse og udvikling og det er en af grundene til at en mental kapasitet som Martinus blev "kaldt på banen".

Da vi stadig som menneskehed sidder i dette "vejkryds" vil princippet være det samme, de der arbejder og virker med fokus i astral-udviklingen har en anden begrebsverden og det vil derfor hvis man er med i dette udviklingsarbejde være nødvendigt at tale og virke gennem dette, det skal være sagt med det samme at disse verdener og tilstande gælder både for de der er i denne fase og ligeså de der er på vej fra mentalverdenen imod den afgørende beherskelse af alle legemer.

Har man sit fokus gennem mental-verdenen vil begreber og forståelse være anderledes og ligeså det der virker tiltrækkende og "logisk" og da mange endnu ikke er begyndt at gå ind i de følelsesmæssige beherskelser og forståelser vil der helt naturligt kunne forekomme en meget stærk vrede og afstandtagen overfor alt der er "farligt".

Her som i alle andre aspekter af tilværelsen på jorden vil en forståelse af virkemåder måske gøre en forståelse af hinanden og vore tilgange nemmere, men der er nogle "kameler der skal sluges, hvis vi tør!

Jeg vil stoppe her og ønske en god morgen/dag...

Kh.Pondus

Svar
Indlæg: 0
 Anonym
Meldt ind: 51 år siden

Kære Arne og Erik,

Hvem gavner det, at I er mere optaget af at skabe uklarhed om analyserne, end at studere dem ?,

Kærlig hilsen
Holger

Svar
Side 3 / 11

Skriv et svar

Author Name

Author Email

Titel *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Pin It on Pinterest

Share This