MartinusForumDk

Share:
Notifications
Clear all

Hva hender Russland?

Page 8 / 8
convel2
(@convel2)
Member

Hvor rublene blir av, Russland.

Mer om hvor rublene blir av, er det denne artikkelen skal handle om. Et til sannsynlig sted, rublene blir av, som gjør det Russiske folk fattig på rubler. Dette er snakk om hjelp som staten gir til Kina. Russland føler et spesielt ansvar overfor Kina, som de spredte Kommunismen til i sin tid. Tid, krefter, varer og penger, går sannsynligvis med i større mengder, til å hjelpe Kina avsted i sin Kommunisme. Kina har ikke Glasnost, til tross for landets størrelse, og intelligens. Dermed er det åpent for Russland eller gamle Sovjetunionen, å hjelpe Kina gjennom landets, bumper og perioder, gi bistand, hvilket går ut over det Russiske folkets pengesekk.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/06/2022 04:44
convel2
(@convel2)
Member

Hvor blir rublene av, avslutning.

Jeg har listet opp noen grunner til, hvor rublene til det Russiske folk blir av. Statstyrets ansatte får høye lønninger, og utarmer folket for rubler. En stor del av rublene, blir med til hjelp til gamle Kommunistiske land, overtatt av Sovjetunionen. Folket selv, handler dyrt utenlandske varer, importen. Og til slutt, så får Kina en hel stor hjelp fra Russland, et av de gamle landende Sovjetunionen Kommuniserte. Dette tilsammen mener jeg, utgjør den største delen av det Russiske folks, utarming av rubler.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/06/2022 05:17
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det ble litt mye for meg å bære de 4 siste innlegg på denne tråden. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta de 4 innleggene ned igjen.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/06/2022 17:22
convel2
(@convel2)
Member

Jeg skal fortelle noe, om det Russiske folk.

Det Russiske folk, eller folkeferd, er ikke bare et hvilket som helst folk, som folkene i verden. Det Russiske folk er et folk, som har vært her lenge, lenge har levd på jorden. Vi finner folket, øst for Vesten, et utviklet folk som Vesten har folk. Russerene er kanskje ikke kommet like langt, som Vesten i utvikling av teknologi. Men Russere er ærverdige, og behandler likeså det ærverdige som ærverdig. Kommunismen var ved dens innføring, et ærverdig system, men skulle før århundreskiftet var ferdig, gå ut på dato i verden. Den gikk ut på dato, altså da den ikke lengere stod til det Russiske folks ærverdighet, og utvikling som i Vesten, den teknologiske utviklingen osv. . Så forsøkes det da videre, med Glasnost som vi fikk se en tilbakegang av fra årtusenskiftet og frem til 2022 idag, og det er på tide å prøve med en Glasnost til. Håper Russlands Demokratiske fornyelse, en 2. gang, vil vare lenge denne gangen også, før vi finner tilbakefall til Kommunismen igjen.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/06/2022 20:42
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det ble litt mye for meg, med innlegget over. Så jeg spør dere systemoperatorer om dere kan ta innlegget mitt ned igjen.

Hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 08/06/2022 22:48
convel2
(@convel2)
Member

Russerenes ærverdighet.

Russere er et ærverdig folk. Før Sovjetunionen kom til, var det sånn at folket behandlet det ærverdige, på ærverdig vis. Idag er det annerledes, det Russiske folk er et gammelt folk, og ærverdigheten med det. Sovjetunionen er ny av dato, og idag er det sånn at Kommunismen er det ærverdige, i gamle Sovjetunionen. Kommunismen er fremdeles Russlands ryggrad, bakerst i systemet det sitter, og alt hva gamle Sovjetunionen foretar seg er det ærverdige for folket. Intet mindre enn hele nasjonen, må være med når Glasnost skal hende.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 11/06/2022 03:11
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det ble litt mye for meg, det siste innlegget mitt. Så jeg spør dere systemoperatorer om dere kan ta innlegget ned igjen.

convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 11/06/2022 03:13
convel2
(@convel2)
Member

Misbruk av propaganda-apparatet, Russland.

Jeg har fulgt med Russland, i avisen i masse herrens år. Det har stått en notis av og til, om misbruk av propaganda-apparatet i Russland, til å la den regjerende Presidenten få sitte. Anklagen går ut på at President Putin, skal ha misbrukt propaganda-apparatet i Russland til å bli sittende som president. Det må være å forstå at da Putin er en nikkedukke i dette spillet, så er det å forstå at det Demokratiske og det Kommunistiske maktapparatet, altså styresmaktene forøvrig, er de som står bak dette hovedsakelig. Jeg sitter her på mitt eldre og synes det er sannsynligvis misbruk av propaganda-apparatet som har skjedd i over 20 år. Mine spekulasjoner er dette at, Presidenten av Russland ikke har løyet om innenlands saker til den Demokratiske delen av befolkningen, men at det har vært løyet om utenlands saker og presentert et forskjønnet bilde som forsåvidt ikke har vært så farlig, da Russland har vært i fred med Vesten og USA inntil nylig. Et poeng ved denne informasjonen, er at det Russiske folk er uskyldig, i dette at Presidenten ble sittende ved makten.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 11/06/2022 23:12
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det ble litt mye for meg, med forrige innlegg på denne tråden. Så jeg spør dere systemoperatorer om dere kan ta innlegget ned igjen.

Vennlig hilsen convel.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 11/06/2022 23:14
convel2
(@convel2)
Member

Hei, her er informasjons-notis.

Jeg skrev en artikkel om misbruk av propaganda-apparatet i Russland. Artikkelen ble postet et annet sted på Internet, og er etterpå tatt ned igjen.

Markus Gyltnes, 2022.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 14/06/2022 12:07
convel2
(@convel2)
Member

Hei systemoperatorer.

Det forrige innlegget mitt på denne tråden, det ble litt mye for meg å bære. Så jeg spør dere systemoperatorer om dere kan ta ned innlegget.

hilsen convel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 14/06/2022 12:09
Page 8 / 8

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share: