Den 18. juni 2015 skal danskerne til folketingsvalg, og der er mange spørgsmål, vi som vælgere skal tage stilling, såsom:

 • højere eller lavere skatteniveau?
 • asyl til flere eller færre indvandrere?
 • styrket eller reduceret offentlig sektor?
 • Vigtige spørgsmål som vil afgøre valget og dermed præge indretningen af vores samfund i den nære fremtid.

  På den lidt længere bane (mellem 200-500 år) vil vi som menneskehed, fortæller Martinus, efterhånden være kommet frem til den nødvendige erfaring der skal til for at skabe det fuldkomne samfund: Et samfund der bygger på næstekærlighed og internationale love. Han skitserer fundamentet for dette fremtidige samfund i tolv punkter :

  Livets bog bind 1, stk. 117:

  1. Alle former for uselviskhedens sejr over selviskheden. (Fællesinteressens sejr over privatinteressen).

  2. Skabelsen af en international demokratisk verdensstyrelse.

  3. Alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af et internationalt upartisk verdenspoliti.

  4. Udvikling af et internationalt åbenlyst – ikke hemmeligt – højeste lov- og retsvæsen, der repræsenterende videnskabens ypperste væsener på åndelige såvel som materielle områder, kan være kvalificerede til at kende forskel på “abnorme handlinger” og “forbrydelser”, – kender udviklingens gang og tilværelsens evige love og dermed være en garanti for absolut ret og retfærdighed for alt og alle.

  5. Afskaffelse af private individers besiddelse af værdierne til fordel for verdensstatens tilegnelse af disse.

  6. Afskaffelse af penge til fordel for indførelse af et individs personligt ydede arbejde som eneste betalingsværdi og kvitteringen herfor som eneste betalingsmiddel for samme person.

  7. Oprettelse af et for hele verdensstaten fælles barndoms-, alderdoms- og sygdomsfond på basis af afdrag fra arbejdskvitteringerne.

  8. Udnyttelse af maskinerne til forkortning af den materielle arbejdstid til fordel for studiedage og åndsforskning.

  9. Afskaffelse af al voldspolitik og blodsudgydelser.

  10. Afskaffelse af tortur-, prygle- og dødsstraffe til fordel for kyndige internerings- og opdragelsesforanstaltninger.

  11. Udvikling af vegetariske næringsmidler, sundhed og legemspleje, sunde og lyse boligforhold.

  12. Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener, til mennesker og dyr, til planter og mineraler.

  Disse tolv punkter vil altså være at udtrykke som identiske med de realiteter, omkring hvilke hele den jordmenneskelige udviklingsenergi koncentrerer sig, og under hvilke opfyldelsen af tilværelsens højeste kærlighedsbud “elsker hverandre” på basis af den ny kosmiske verdensimpuls nu indenfor jordmenneskets daglige tilværelse vil søge hen imod sin fuldkomne udløsning. De nævnte punkter er således ikke en udviklet hjernespekulation eller opsat hypotese, men er derimod udtryk for en virkelig kendsgernings analyse, der kun er kommet til udtryk i tankelivet på basis af forudgående realistiske oplevelser. Intet jordmenneske vil derfor kunne eksistere uden at være i berøring med disse realiteter eller omgivet af disse energier.

  Pin It on Pinterest

  Share This