MartinusForumDk

Information om foredraget
Foredragsholder: Erik Gerner Larsson
Dato: 8. juli 1971
Sted: Martinus Center Klint
Lydkvalitet: Svinger lidt ved gennemgang af symboler (der kigges væk fra mikrofonen). Bånd vendes omkring 31m30s

Brug af symboler/billeder i foredraget:
Symbol 1 – guds ånd over vandende (ca. 10m00 )
symbol 33 – De dyriske og menneskelige tankeklimaer (ca. 13m30)
symbol 3 – Intolerance (ca. 37m00)
Er det de rigtige symboler?

Indhold i foredraget:
– Kosmiske impulser ligger til grund for al tankeliv
– Bevidstheder kan opdeles i kategorier.
– Alle ønsker at blive forstået og opnå kontakt. Højeste leveform er at forstå alle. Der må være en vej til forståelsen.
– Indenfor nærhorisonten kan vi lære at forstå mange af de sjælelige mekanismer og specielt hovedmekanismerne.
– Om at få en kosmisk opdragelse. Eksempel på foredrag i gymnasie.
– Symbol 1 (10m00)
– Der opstår behov for alibi for drab
– “Længere oppe” er alibiet overstået fordi man ikke kan nå dette område med alibier
– jeg’et kamp mod automatikken, man vil ikke men gør det alligevel,
– Om atmosfæren hvor man ikke kan træde ind med undskyldninger for handlinger som er imod lovene
– nyt symbol. Kan være symbol 33. (13m30)
– Vi er et overgangsvæsen, alle sfinkser
– “Vi er alle fødte løgnhalse” (14m47)
– Vi kan smile mens vi væsser kniven
– Det dræbende princip kulminerer hos det jorddiske menneske
– Dårlig samvittighed findes ikke hos det rene dyr – kun hos jordmennesket
– Polerne i jordmennesket, det er mennesket i manden og kvinden som gør at de kan forstå hinanden
– Repetition blandt de unge, arme og ben lige lange når vi fødes som tegn på repetition (20m30)
– Væsener som har betrådt højere verden repeterer anderledes og har en ensomhedsfølelse, udviklede mennesker behøver ensomhed, kun i ensomhed kan gud svare (22m30)
– om polforvandlingen
– Martinus anektdote med svar til en mand (23m55)
– Om system til at vurdere mennesker (24m40)
– om forpligtigelse til at sige sandheden versus at såre andre
– Når man er sammen med sig selv er man ikke nødvendigvis sammen med ens bedste ven (29m00)
– Drab og løgn er nødvendige faktorer og det er derfor vores tilværelse er et helvede (30m30)
– Der skal meget stor indsigt til at skabe en lys tilværelse i vor verden, vi kan indstille vores bevidsthed på den del af guds bevidsthed som nu skal sejre, næstekærlighed, (31m47)
– Mange er blevet eksperter i at bære deres byrder på andres skuldre, vi skal bære vores skæbne på vores egne skuldre (32m40)
– Alle kulturer som er båret på magt er dømt til undergang (37m20)
– Om samtale med Martinus om at le ad sig selv (42m20)

Forbedringsforslag til beskrivelsen?

Links:
Flere foredrag af Erik Gerner Larsson
Stil spørgsmål om foredraget
Relaterede spørgsmål og svar (tag)
Forumemne om foredraget

ID: K156