MartinusForumDk

Urantia kosmologi
 
Del:
Notifications
Clear all

Urantia kosmologi

 Anonym

Vær hilset i ånden... findes der mellem forummets mange medlemmer nogle som kunne tænke sig at indgå i en kommende studie gruppe med nedenstående bog som hovedtema. ?

NB: :-) Efter min bedste erindring så findes bogen i Martinus bibliotek.

Med liv, lys og kærlighed.......

Urantia Bogen

Som læser af The URANTIA Book, URANTIA Bogen igennem 34 år og med den personlige åndelige udvikling, forståelse & bevidsthed dette har medført, ønsker jeg hermed at delagtiggøre en større kreds af mennesker i denne filosofi, kosmologi & åndelig inspiration.

Til enhver med interesse i viden og kundskab og kosmologi.
Urantia Bogen er den femte åbenbaring til vores planet, Urantia.
Den besvarer meget nøjagtigt de mest spurgte spørgsmål på jorden:
Hvem er Gud? Hvem er Jeg? Hvorfor er jeg her?
Hvad sker der med mig efter at jeg dør?
Hvorfor tillader Gud lidelser og ondskab? Hører og svarer Gud bønner?
Er der intelligent liv på andre planeter?

Urantia Bogen's mission

Næsten enhver nation på jorden er i dag i frygtelige vanskeligheder. Krige, revolutioner, terrorisme, strejker, fattigdom,
hungersnød, arbejdsløshed, kriminalitet, korruption, skilsmisse, nakotika misbrug, Aids epidemi, fortvivlelse, og meget mere.
Civilisationen - vores verden -er i krise.

Sådanne tilsyneladende uløselige problemer venter på lederskab og inspiration fra ånds-fødte sjæle som hurtigt er
i stand til at bringe de nødvendige forandringer for en bedre verden's orden.Den dag hvorbroderskab mellem mennesker,
og Guds faderskab, realiseres på Urantia.

Den åndelige forvandling af den nuværende menneskehed vil fremskynde den naturlige udviklings retning.
Realisationen af et sådan broderskab, kræver dog religiøs åbenbaring.

Urantia Bogen's mission, er derfor at fostre personlig religiøs erfaring og en forhøjet opmærksomhed på vores individuelle
forhold til vores Universelle Fader- og til hinanden. Dens mission er at harmonisere filosofi, kosmologi og religion så det
står i et rimeligt forhold til den intellektuelle og kulturelle udvikling i en tidsalder med hastige videnskabelige fremskridt.
Bogens mission er at bringe alle folk på jorden forhøjet kendskab til Jesus, og samtidig fortrænge den traditionelle
teologiske religion om Jesus med en ny dynamiske, levende fortolkning.

Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheden til de jordiske væsener på Urantia.

Om Urantia Bogen

DE TRE MEST LIVSVIGTIGE SPØRGSMÅL som de fleste mennesker på jorden spørger om i dag er disse:
"Hvem er Jeg? Hvad gør jeg her? Hvor går jeg hen?"

Det er indlysende at kun en intelligens ovenover vores, med kosmisk klogskab og perspektiv, kan tilvejebringe svarene.
Alligevel søger vi menneskelige svar, idet intellektuelle , filosofer, politikere, undervisere, og gejstlige spørger disse
spørgsmål igen og igen. De stiller allesammen hinanden de samme spørgsmål, mens de famler gennem en verdsliggjort tunnel, og undrer sig over hvorfor det uforståelige mørke ikke svarer.

Urantia Bogen tilvejebringer svarene, i dybde og med den højeste autoritet. Det er den sidste åbenbaring
til denne planet siden Jesus af Nazareth, der var den fjerde åbenbaring, siden vor planet blev skabt.

Urantia er det sande navn for denne planet i universet og på skabelses optegnelserne
Den er en af de yngste og mindst avanceret bland 619 beboende verdner i vores system.

De første to-tredie dele af Bogen beskriver det umådeligt store i alt det der hører til i kosmos, det kosmos i hvilken
vores lokale univers er en lillebitte periferisk enhed på kun 10 millioner beboende planeter blandt en total sum af 7 trillioner.

Og alligevel, i det himmelske hierarki, er vores nuværende tilbage stående lille planet Urantia, på trods af at den er i karantæne, alligevel den udvalgte favorit blandt de 10 millioner! For Michael af Nebadon, Paradis Skaber Søn af gud,
skaber af dette univers, har af egen fri vilje lade sig føde på Urantia, som et almindeligt jordisk barn.
Her levede Han et menneske/Gud liv som Jesus-Kristus- af Nazareth.

Den sidste tredie del af de 2097 sider af Urantia Bogen er en detaljeret beretning om Jesus liv, år for år,
næsten dag for dag, uden broderi eller udeladelser, og med alle hans himmelske instruktioner.
Jesus, vores lokale univers Skaber og Fader, er naturligvis det klogeste, mest medlidende, mest perfekte,
mest praktiske, og mest realistiske væsen der nogensinde har gået på denne jord.

Det vigtigste vi kan lære, uanset hvor i dette store univers vi befinder os, er at hvis den menneskelig civilisation ikke skal
ødelægge sigselv-må den lære af hvad Jesus vidste og hvad han underviste os i,forat ethvert samfund, primitivt eller avanceret, skal kunne trives og udvikle sig. Urantia Bogen er fuldstændig og storslået i sin præsentation af denne lære.

The URANTIA Book er endnu ikke færdig oversat til dansk, men jeg har oversat ca. 600 sider ud af 2100.
Den findes i en engelsk, fransk, spansk,finsk,Hollandsk, Koreansk, Tysk, Svensk, russisk, lettisk og italiensk oversættelse pnt.

Wikipedia:

The Urantia Book (sometimes called the Urantia Papers or The Fifth Epochal Revelation) is a spiritual and philosophical book that discusses God, Jesus, science, cosmology, religion, history and destiny.[1] It originated in Chicago sometime between 1924 and 1955. The authorship remains a matter of speculation.[2] The authors introduce the word "Urantia" as the name of the planet Earth and are self-described as superhuman personalities delivering the book as a revelation.[3]

The Urantia Foundation, a U.S.-based non-profit group, first published The Urantia Book in 1955.

Citer
Topic starter Lagt op : 08/01/2013 18:23
 Anonym

Skrev tidligere...
Vær hilset i ånden... findes der mellem forummets mange medlemmer nogle som kunne tænke sig at indgå i en kommende studie gruppe med nedenstående bog som hovedtema. ?

NB: :-) Efter min bedste erindring så findes bogen i Martinus bibliotek.

Hvad jeg gerne vil er at arbejde omkring en sammenligning melem de 2 kosmologier.

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 12/01/2013 14:43
Del: