MartinusForumDk

Ny bog opsat
 
Del:
Notifications
Clear all

Ny bog opsat

 Anonym

Upprop: Hög tid för ett nytt ekonomiskt samhällssystem!

Kära Martinusvänner!

Vi är fem Martinusintresserade som har undertecknat detta ”upprop” för att på detta sätt med stort allvar uppmärksamma alla Martinusvänner på ett, enligt vår uppfattning, unikt, nu publikt, författarskap i linje med den nya världsimpulsen.

Samhällsforskaren och matematikern Per Lundgren (bror till Göran, en av undertecknarna), bosatt i Stockholm, har i dagarna publicerat de två första delarna i den trilogi - Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen - ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri – som är frukten av ett nästan 50-årigt forskningsarbete, som alla Martinusvänner bör ha stort intresse att ta del av, och som vi av den anledningen önskar uppmärksamma er på.

Trilogins innehåll i korthet: Alla vet att världsekonomin och tillgången till livets goda i helt dominerande utsträckning, på gott för ett fåtal, på ont för desto fler, styrs av det som kallas ”kapitalism”, mestadels enligt djurrikets principer. Mindre känt är när och hur denna kapitalism en gång i tiden uppstod, och att den i själva verket grundar sig på ett synnerligen sofistikerat och svårgenomskådat bedrägeri, som sedan århundraden har byggts upp och alltjämt orkestreras av en dold makt i samhället. För att kunna avslöja den saken måste man ha en speciell matematisk begåvning, och helst också en smula - intuition. Man måste vara duktig på det som kallas ”konstitutionell logik”, vilket är en av Per Lundgrens styrkor. Vi lever sålunda alla idag i - och är offer för - ”en bedragarekonomi”. Om den saken handlar trilogins första två delar, som sålunda är ett sensationellt avslöjande, skulle vi vilja påstå. Nå, som vi vet går utvecklingen bara i en riktning - framåt.

Martinus förutspår, som vi vet, ett framtida världsrike på jorden om ett antal hundra år, som kommer att präglas av en betydligt rättvisare, mera människovänlig, samhällsekonomi än dagens, där arbetad tid kommer att vara grunden, inte som idag ojämnt fördelade pengar. Men den visionen kommer inte att kunna realiseras utan ett eller flera mellansteg. Och det är här Per Lundgrens forskning och förslag i trilogins tredje del kommer in i bilden. Faktum är att lokala jordiska samhällen under ledning av framsynta historiska personer redan har gjort experiment med alternativa samhällsekonomier. Vi tänker då inte i första hand på ”kommunistisk planekonomi”, utan på betydligt smartare och effektivare experiment, som i något fall varit i bruk och till stort gagn för människor under flera hundra år. Så var till exempel fallet med kung Henry I:s tallysystem i England. Vidare ledde Benjamin Franklin ett mycket framgångsrikt samhällsexperiment i flera amerikanska kolonier på 1700-talet. Och Abraham Lincoln dristade sig också att använda det som kallas ”monetärt finansierad ekonomi” för att bekosta nordsidans utgifter under amerikanska inbördeskriget (vilket förmodligen kostade honom livet). Mest sensationellt är dock kanske sättet på vilket Tyskland, till omvärldens stora häpnad, reste sig ur 30-talsdepressionen och den föregående Weimarrepublikens moras, vilket skedde i mitten av 1930-talet under ledning av Hitlers dåvarande riksbankschef Hjalmar Schacht. Historiska belägg för ett betydligt effektivare samhällsekonomiskt system än ”kapitalism” saknas sålunda inte. Vad Per Lundgren gör i trilogins del III, är att utifrån sina matematiska kunskaper vidareutveckla nämnda historiska experiment med mycket konkreta förslag. Men innan något nytt kan genomföras, måste roten till det nuvarande onda - bedrägeriet – undanröjas. Och för det krävs förståelse av problemet, vilket Per Lundgrens trilogi bidrar med.

Slutligen ska nämnas, vilket torde intressera oss Martinusvänner, att Per Lundgren i stor utsträckning bygger sin trilogi på intuitiv förmåga. Martinus berättar ju att intuition är en ny sinnesförmåga, som nu är under utveckling hos jordmänniskan i takt med att hennes moral och nästakärlek utvecklas, en förmåga som så småningom ska föra oss fram till kosmiskt medvetande. Per Lundgren besitter en gryende intuitiv förmåga, att kunna ”se facit i sammanhang”, som han har kunnat utnyttja vid trilogins tillkomst.

Vi vill varmt rekommendera läsning av Per Lundgrens Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen - ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri, som återfinns på hemsidan

www.nyaekonomiskasystemet.se

Anders Carrington
Stefan Frankel
Pia Hellertz
Göran Lundgren
Christine Stafström

Citer
Topic starter Lagt op : 14/07/2013 20:43
 Anonym

Alla som vill debattera Per Lundgrens bok hänvisas till nya öppna facebook-gruppen "NYA EKONOMISKA SYSTEMET – Per Lundgrens bok".

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 14/07/2013 23:31
Del: