evner der ikke må bruges  

  RSS

steen2
(@steen2)
Registered
Joined: 14 years ago
Posts: 717
31/03/2006 13:41  

Martinus anbefaler (siger) at clairvoyant skal man holde sig fra da det er en ringere energi.
Hvad om der er en person som har de evner til det er det så forkert at benytte det ? (Marion Damper Jeans fx)
Derimod siger han fx ikke noget dårligt om det at helbrede andre ? hvis man
har de evner ? er det ikke samme energi ? (kraft)


ReplyQuote
Jane
 Jane
(@Jane)
Registered
Joined: 14 years ago
Posts: 0
31/03/2006 15:09  

Hvor siger han det? Ikke fordi jeg ikke tror på det, men som clairvoyant er jeg lidt interesseret i at læse hvad det er  ;)

steen2 wrote:
Martinus anbefaler (siger) at clairvoyant skal man holde sig fra da det er en ringere energi.

Healingsenergien er en anden energi end den man bruger til at lave clairvoyance med!  :D

steen2 wrote:
Derimod siger han fx ikke noget dårligt om det at helbrede andre ? hvis man
har de evner ? er det ikke samme energi ? (kraft)


ReplyQuote
cai
 cai
(@cai)
Registered
Joined: 15 years ago
Posts: 766
31/03/2006 22:08  

Hej Jane

Her er hvad jeg fandt om clairvoyance på Søgning i Martinus: Det Tredje Testamente.
Måske findes der andre steder i Livets bog der nævner clairvoyance.

3 sætninger indeholder søgeordet "clairv".

Quote:
Denne stråleglans er kun tilgængelig for de mest fremragende okkulte sanser og kan kun iagttages fra det tilværelsesplan, som her i Livets Bog har fået navnet "den guddommelige verden", og må derfor ikke forveksles med den for det almindelige clairvoyante syn tilgængelige "astrale aura", som også omgiver de levende væsener, men som i virkeligheden udgør det dække, bag hvilket "den kosmiske stråleglans" er skjult.
Livets Bog 1, stk. 47

De vil gerne tilegne sig clairvoyante og andre psykiske evner, evner som i virkeligheden hører fortiden og det primitive udviklingstrin til, og som derfor nu hos almenheden forlængst er blevet til intetsigende rudimenter.
Livets Bog 6, stk. 2005.

Frembringelsen af psykiske eksperimenter, clairvoyance, mediumisme, pendulsvingninger etc. er ikke produkter af en udviklet moral.
Livets Bog 6, stk. 2008.

Kærlig hilsen Cai


ReplyQuote
steen2
(@steen2)
Registered
Joined: 14 years ago
Posts: 717
02/04/2006 14:51  

så som man kan se af Chi er det en lavere energi at lave  clairvoyance.
Jane må altså tænke over om det er det hun vil.
Martinus anbefaler det ikke !
Også Slipsesymbolet har en del om det. Der ses det også at den evne vil
blive dårligere og dårligere. Men forsat være med, men på lave omdregninger
helt ind i det rigtige menneskerige.
Problemet er måske at nogle mennesker som fx Steen Kofod mf som også har læst Martinus
er kommet til at tjene store penge på det. (og så op i røven med moralen ? og alt det andet )
Om "Healing?"  siger Martinus i en film "at  mennesker kan helbrede  hinanden".
Det nøgagtige ordvalg kan jeg ikke huske man han bruger ikke ordet Healing.


ReplyQuote
steen2
(@steen2)
Registered
Joined: 14 years ago
Posts: 717
02/04/2006 16:39  

Martinus: Livets Bog 6.

2008. Det ier altså udelukkende forvandlingen af sin væremåde fra enhver form for selviskhed til enhver form for uselviskhed, der er vejen til lyset, vejen til indvielsen. Atigå i kloster, at forlade menneskene for permanent at leve i ensomheden og kun passe og pleje sig selv åndeligt såvel som materielt eller fysisk kan ikke i noget som helst tilfælde være udtryk for ren uselviskhed. Og nogen træning eller udvikling i uselviskhed kan denne eneboer- eller eremittilværelse ikke blive, idet manida er flygtet fra dem, man skulle vænne sig til at tjene eller leve for. Man kan her kun blive trænet iiat passe og pleje sig selv. Frembringelseniaf psykiske eksperimenter, clairvoyance, mediumisme, pendulsvingninger etc. er ikke produkter af en udviklet moral. Tværtimod, disse psykiske evner tilhørerien udviklingsepoke, de nuværende kulturmennesker forlængst er vokset fra og derfor kun besidder som energiløse rudimenter. At træne sådanne evner fremier i virkeligheden en tilbagegang og kan kun lade sig gøre i et meget lille omfang og på bekostning af andre og for væsenets nuværende udviklingstrin nødvendige evner og anlæg. Hos virkeligt moralsk meget fremskredne mennesker forekommer den slags begæriså at sige aldrig. Man kan således godt have disse evneriog dog være i højeste grad umoralsk eller i human retning meget primitiv. I modsat fald var der ikke noget, der hed "sort magi". Man kan ligeså godt overtræde næstekærlighedsloven medide psykiske som med de rent fysiske evner. De nævnte psykiske evner har således ikke noget særligt med moraliat gøre og kan derfor ikke være stimulerende eller befordrende af de realiteter eller foreteelser, der udgør væsenernes direkte passage eller vandring af vejen mod lyset, tværtimod, de er i større eller mindre grad stene på nævnte vej mod lyset.


ReplyQuote
Jane
 Jane
(@Jane)
Registered
Joined: 14 years ago
Posts: 0
02/04/2006 18:13  

Bare lige for god ordens skyld, så har jeg ikke valgt at blive clairvoyant (i hvert fald ikke i dette liv :D)!!

Jeg har accepteret det som en del af den jeg er og har ikke på noget tidspunkt arbejdet med det.

Men derfor er jeg stadig clairvoyant og det gør mig jo ikke til et ringere menneske  :'(

Men med stor klarhed over clairvoyancens bagsider (som man nok er nød til at have prøvet for at vide), så undrer det mig at så mange mennesker ønsker at fremelske psykiske evner..  :-*

Steen, har du overvejet at de mennesker du nævner rent faktisk også hjælper andre mennesker med deres evner, på trods af at de er fortidige rester.. Der er jo ikke noget der sker tilfældigt  ;) Og der er jo forskel på om man tjener det gode og det mindre gode..


ReplyQuote
Esben Filtenborg
(@Esben_Filtenborg)
Registered
Joined: 16 years ago
Posts: 0
02/04/2006 20:57  

Det er en gammel okkult sandhed at psykiske evner automatisk kommer med udviklingen. På stadierne umiddelbart før kosmisk bevidsthed vil bevidstheden være så sensitiv og diciplineret, at der normalt i et eller andet omfang vil være tale om visse evner uden dog at det er noget der gøres særligt brug- eller noget særligt nummer ud af. Martinus havde oversensoriske evner samt evner for healing før den store fødsel, som der gives eksempler på i biografierne - sågar et eksempel på materialisation i "martinus som vi husker ham"

På "slipsesymbolet" symbol 33 viser figur 17 - indikatoren for højpsykisk magi - de psykiske evners udviklingsbane. Fra dyrets medfødte clairvoyance til at blive taget i egeninteressens tjeneste til igen senere hen at blive brugt uselvisk(til gavn for andre). Henholdsvis sort og hvid magi. Evnerne kulminerer lige omkring eller i de sidste stadier før den store fødsels indtræden, hvor efter de gradvist aftager. Den førhen latente intuition er nu indtrådt i dagsbevidstheden og kommer under viljens kontrol. Det er fraværet af intuitionen der hidtil har gjort væsenet kosmisk blindt så at sige, eller afskåret det fra resten af universet eller Guds primære bevidsthed.

Som bekendt er det langt fra alle der tager de psykiske evner i brug og med intelligensens indtog er det absolut ikke relevant. Vigtigt at bemærke er hvilke bevidsthedsenergier der har båret eller befordret de psykiske evner. De "rudimentære" evner som menneskeheden længe har bevæget sig bort fra, var båret af instinkt- og følelsesenergien(al sansning er følelse). Når intelligensen udvikles sker det altid på bekostning af instinktet. Med med intuitionens indtræden bliver det omsonst at tale om psykiske evner, da intuitionen som sanseevne er grænseløs, deraf kosmisk bevidsthed. Der findes mange medier i dag der gør gavn, det er bare ikke den normale udvikling. At der i kosmisk sammenhæng altid vil være tale om tilfælde af væsner, hvis udviklingsbaner afviger fra det normale er jo kun normalt og ikke nødvendigvis forkert

:) ;)

Kh Esben


ReplyQuote
steen2
(@steen2)
Registered
Joined: 14 years ago
Posts: 717
03/04/2006 00:41  

Steen, har du overvejet at de mennesker du nævner rent faktisk også hjælper andre mennesker med deres evner
***

Ja det har jeg overvejet , meget, meget grundigt og undersøgt.
Jeg tror der er lige så mange de forvirre som der er dem de "hjælper ?"
Fx var jeg til en "gratis"  Platforms clairvoyant og jeg overdriver ikke hvis jeg
siger at over halvdelen var fejl skud.
Det er altså ment at få en forkert "besked".
Har du tænkt over det ?
Har du tænkt over hvad det evt kan betyde for et menneske ?


ReplyQuote
Jane
 Jane
(@Jane)
Registered
Joined: 14 years ago
Posts: 0
03/04/2006 02:01  

Men det er vel ikke ensbetydende med at alle er sådan, eller ???

Der findes sorte får inden for alle kategorier af mennesker, men fordi der er nogle der ikke er gode skal det så gå ud over alle andre.. Hvis du høre om en tandlæge der ikke gør sit job ordentlig, er det så ensbetydende med at alle tandlæger er dårlige??

???

Beklager din uheldige oplevelse, men vi er ikke alle onde   ;) Men dette var ikke ment som en kampagne for eller imod clairvoyante.. Blot en erindring om at der er mange sider af den menneskelige natur som vi stadig har men som ikke hører til i det rigtige menneskerige - som fx. kødsspisning, clairvoyance osv.


ReplyQuote
Ragnar
(@Ragnar)
Registered
Joined: 15 years ago
Posts: 0
03/04/2006 10:29  

Ok, jeg leser og reflekterer og kænder meget til dette med clairvoyance, og undrer meg lidt over en ting, nemlig den at hvad er det mennesker søger ved at opsøge en clairvoyant, er det ikke for at treffe bessemor, en gammel kærlighed, usynlige hjælpere, eller få orden på sit eget følelsesliv...
Vil ikke dette for mange blive det samme som at fraskrive seg eget ansvar for sin egen udvikling, med adskillelsestanker til Gudommen om at man er forladt og derfor må få følelsesmessig tryghed via andre og måske mennesker som ikke til fulde innehaver den samme frekvens eller tænking som vedkommende spørsmålsstiller innehar, og at det på denne bagrund er meget stor fare for at dette bliver en salig suppe af vrangforestillinger og fantasier og følelser som ikke gavner men giver rom for større og nye spørsmål og som bliver en anelse fjernt fra dagliglivets problemstillinger hvor man selv må udvikle sine talenter.

Dette bliver det samme som med pendulering, at nogen falder i det hele med at avskrive sine egne beslutninger og overlater helt til pendulens "kraft" at tage beslutninger om alle ens val i livet.

Vil vi tygge vores børns mad, tørke deres skid, og leje dem til de er 50 år, eller vil vi snarest give dem mulighed til selv at tage beslutninger og ansvar for eget velvære,på samme måde som vi altså bør gøre med vores eget liv.


ReplyQuote
Britt wilken
(@Britt_wilken)
Registered
Joined: 15 years ago
Posts: 0
08/04/2006 23:20  

Hej alle.

Jeg er nødt til lige at kommentere dette emne.

Jeg er clairvoyant rådgiver og arbejder professionelt med det. Jeg læser også Martinus og har ikke de store problemer med at læse, forstå eller være enig i hans livs syn. Jeg er ikke fuldblods vegetar, kun næsten, hvilket piner mig meget når jeg vågner op efter at have spist en stor bøf. Det er næsten ligesom da man var 18, og havde det elendigt dagen efter en fest, i vished om hvem jeg havde kysset. 

Jeg laver clairvoyance udelukkende af en eneste årsag. For at hjælpe andre mennesker.

Jeg laver også akupunktur. Her hjælper jeg mennesker der fysisk ikke har det godt. Clairvoyancen bruger jeg hvis folk har det mentalt dårligt eller gerne vil have et overblik over hvor de står i livet. Jeg kan ikke se at vi ikke skal bruge dette hjælpemiddel når det nu er der. En clairvoyant SKAL ramme rigtigt i 90 % af tilfældende, og gør de også hvis de er trænede og skolede. Jeg kan ikke se, at det er at læne sig op at åndelige væsener og ikke tage ansvar for sit eget liv, at modtage clairvoyant rådgivning. Det er jo heller ikke mangel på ansvar at modtage akupunktur eller tage panodiler fordi man har hovedpine.

Kommer en person til clairvoyance 2 gange inden for et halvt år, også selvom det er hos en anden clairvoyant, vil vedkommende få nogenlunde samme besked. Man kan derfor ikke læne sig op af noget som helst.
Jeg ved at clairvoyancen hører til fortiden og der venter os en klart bedre kanal som vi så ikke har brug for, men hvis etikken er høj og den clairvoyante er trænet og kan sit kram, hvorfor så ikke hjælpe folk til at komme videre eller give dem vished og ro, ved at lade dem få kontakt til deres afdøde, som de elsker.

Når jeg læser Martinus, forstår jeg det sådan at han mener, at man ikke skal tro at bare fordi man har direkte åndelig kontakt, kan man springe trin over i sin åndelige udvikling, og komme foran i køen. Og hvis man er clairvoyant rådgiver for at føle sig speciel og at andre skal se op til en, ja så går man naturligvis lige ind i en blindgyde i labyrinten. Og jeg forstår det sådan at clairvoyance hører til instinkt energien, altså plante og lavere dyrerige som vi jo gerne skulle bevæge os væk fra, ikke hen imod.

At dyrke clairvoyance for sit eget ego og vildfare mennesker i nød, ved at være en elendig rådgiver bare for at være NOGET og tjene fede penge, det er meget grimt, og jeg ved at den slags mennesker findes der, men ikke at bruge dette fantastiske hjælpemiddel i uselvisk interesse hvor der er behov og det kan gøre gavn, det er meget ulogisk for mig. Og spild af gode evner.

Jeg elsker at lave platform, jeg er ikke til at skyde igennem dagene efter, det er det bedste jeg ved.
Men ok, er det stene på min vej, må jeg så bare tage de tæv der kommer. Jeg kan bare ikke se hvorfor tævene skulle komme. Jeg hjælper jo bare folk. Manipulere vil nogle sikkert sige, men det mener jeg ikke at jeg gør. Jeg kunne ikke drømme om at fortælle folk hvad de skal gøre, jeg viser dem mulighederne. Jeg fortæller aldrig meget negative ting som død og ulykke. Hvem skulle det gavne. Jeg stiller aldrig ind på nogle der ikke har bedt mig om det, ligesom jeg ikke læser min mands breve eller mails, og jeg kan ikke fremtrylle en afdød der ikke er der, klienten vil først være overbevist om at vi har fat i den rigtige, når detaljerne er helt skarpe. Det er klienten der afgør om den afdøde er der eller ej, ved genkendelse, ikke mig. 

Bortset fra det er det ikke noget specielt at have clairvoyante evner. 75% af befolkningen har evnerne og kan træne dem op. Billy Cook siger at alle har dem. Nogle kan så blive rigtigt dygtige andre ikke, ligesom at nogle kan spille mozart på klaver, andre Tante toben.

Og det der med at tjene gode penge (Steen Kofoed), jamen penge er jo bare en universel energi, og iøvrigt er Steen Kofoed så vidt jeg er orienteret først og fremmest underviser og healer. At tjene gode penge på at hjælpe folk er der vel ikke noget galt i. Det er vel kun hvis man udnytter svage sjæle, at man kan dadles for det og det tror jeg altså bestemt ikke at han gør.

Bortset fra alt det, så elsker jeg at læse alle jeres indlæg. Bliv ved med det.

Knus Britt Wilken
 


ReplyQuote
Casper
(@Casper)
Registered
Joined: 15 years ago
Posts: 86
09/04/2006 20:59  

Man skal naurligvis bruge de evner man har til best muligt at hjælpe sin næste, på den mest kærlige måde. Som jeg læser Martinus passager angående clairvoyance, er det en lav psykisk evne og det er ikke noget man arbejde mod at tilegne sig. Der står dog ingen steder i LB at man skal undlade at bruge evnen til det gode hvis man har den.

Jeg vil lave en analogi, som man dog lige skal se skævt ind på fra den rigtige retning før den giver mening :-) :
Evnen til at tro hører fortiden til, så hvis du ikke har evnen til at tro, og dermed være religiøs er det ikke noget du skal frem elske. Der er dog intet i vegn med at "bruge" sin evne til "at tro" til gode formål hvis man har den, du skal bare ikke tro det er vejen frem i udviklingen.

Hvis jeg havde brug for det, og kunne finde en clairvoyant jeg havde tillid til ville jeg da uden tvivl benytte mig af det, jeg kan bare ikke lige forestille mig at jeg kunne bruge noget yderligere information om mig selv.


ReplyQuote
(@storebaelt)
Registered
Joined: 3 months ago
Posts: 1
25/01/2019 12:10  

Når man taler om evner der ikke må bruges er det vigtigt at man tænker over hvordan de her evner bliver brugt. Mange søger efter mennesker med de her evner, netop for at få hjælp. Med tanke på hvor mange der rent faktisk får hjælp fra clairvoyante her til lands skal man ikke se bort fra at det faktisk er gode evner der tjener det gode. 

Når enkelte her taler om at det å opsøge en clairvoyant er det samme som at fraskrive sig sit ansvar, er det her vrøvl, for at sige det mildt. Et hvert menneske er selv ansvarlig for at bruge den viden man får på en ansvarlig måde. Det gælder all viden, om den så kommer fra en clairvoyant der har formidlet kontakt fra en der er afdød, eller om det er viden en har fået fra andre. 

Mennesker er givet selvstendig tanke, og vi er forventet at bruge denne. Viden fra clairvoyante er kun en del af all den vide vi har.

This post was modified 3 months ago by Storebælt
This post was modified 3 months ago by anylv

ReplyQuote

Leave a reply


  
 
Share: