Share:
Notifications
Clear all

Dyrs karma og udvikling  

Side 1 / 2

Indlæg: 0
 Anonym
Meldt ind: 51 år siden

"Karmas åbenbaringsformer" er titlen på en samling foredrag af Rudolf Steiner (Hamburg 1910). Et af foredragene handler om karma og dyreriget. I dette foredrag forklarer Steiner, hvordan menneskene på et tidspunkt har udskilt sig fra dyrene. Dyrene er blevet tilbage og kan - i modsætning til vi mennesker - ikke udvikle sig gennem smerte. For de har ingen individualitet, siger Steiner. Det vi kender for os "jordmennesker": At vi gennem karmaloven møder den lidelse, vi selv har sået og hvorved vi udvikler os til højere trin, gælder altså kun for os. Ikke for dyrene.
Et citat fra foredraget (bogen): "Derved er dyrene meget, meget mere ilde farne end vi. Vi må udholde smerterne; men hver smerte er for os et middel til fuldkommengørelse; idet vi overvinder den, stiger vi højere. Dyrene har vi ladet blive tilbage som væsener der ganske vist allerede havde mulighed for at føle smerte, men endnu ikke den evne, som kunne hæve dem over smerten og lade dem overvinde den. Det er dyrenes skæbne. ................... Således har vi i jordudviklingens løb givet dyrene vor dårligere part, og de lever om os som tegn på, at vi nåede en højere grad af fuldkommenhed. Vi kunne ikke have befriet os fra bundfaldet, hvis vi ikke havde ladet dyrene tilbage."
Senere i foredraget kommer Steiner ind på, at vi mennesker - når vi bliver bevidste om disse ting - skal bruge det til at forstå, at vi skylder dyrene at behandle dem med respekt og ikke påføre dem lidelse. For dyrene kan altså ikke "bruge" lidelsen til udvikling, som vi kan.
Så vidt jeg forstår er denne beskrivelse af dyrenes skæbne ikke i overensstemmelse med det, Martinus forklarer i sine analyser. I følge Martinus udvikler ALLE levende væsener sig - fra noget lavere til noget højere. Det må således også gælde dyrene. Men hvordan kommer de videre? Når et menneske dør, lever det videre "som individualitet" i den åndelige verden, hvor det bl.a. gennemlever det liv, det har forladt for senere at få et ønske om at komme tilbage i en ny inkarnation for at møde det, det har brug for at møde og derigennem få den udvikling, der kun kan finde sted i en fysisk tilværelse. Dyrene har ikke den bevidsthed, som vi mennesker har, og det samme forløb kan vel derfor ikke gælde for dyrene. Er der nogen, der ved, hvor Martinus siger noget konkret om dyrenes (altså de dyr, der nu lever på Jordkloden) videre udvikling, herunder om individualitet/gruppesjæl, karma og reinkarnation?

9 Replies
Kenneth Ibsen
Indlæg: 2065
Admin
(@kenneth_ibsen)
Medlem
Meldt ind: 10 år siden

Hej Nilaus

Jeg har tidligere læst meget Steiner, og synes godt om det. Jeg har dog måtte erkende, at en direkte en-til-en oversættelse fra Steiner til Martinus er meget vanskelig. Alene de forskellige åndelige legemer hos Steiner er svær at genkende hos Martinus. Jeg er dog ikke i tvivl om, at de begge har haft adgang til de åndelige verdener, men måske bare på forskelligt niveau ?

Jeg mindes ikke Martinus skriver noget om gruppesjæle, men det kan være andre har stødt på noget her ? Men Martinus er meget klar i beskrivelse af, at dyr er yngre sjæle end mennesker og følger den samme udviklingvej - bare på et lavere "klassetrin".

Forskellen mellem dyr og mennesker baseres på hvilke grundenergier de anvender i deres livsoplevelse. Det nuværende menneske kalder Martinus for det jordiske menneske.

Det jordiske menneske er i princippet også et dyr, men har samtidig nogle menneskelige sider. Disse menneskelige sider gør, at det jordiske menneske har adgang til mere følelses- og intelligensenergi end dyrene har. Det betyder samtidig, at det jordiske menneske er i stand til at erkende sig selv, hvad dyrene ikke er.

kh.
Kenneth

Svar
Indlæg: 0
 Anonym
Meldt ind: 51 år siden

Hej Kenneth
Også jeg finder det interessant at studere både Steiners antroposofi og Martinus' kosmologi. Og jeg tror heller ikke, det er muligt at "oversætte" direkte mellem de to. I mange tilfælde tror jeg faktsik, de er enige, selv om de udtrykker sig på vidt forskellig måde.
Det jeg hæfter mig ved her er, at Steiner - sådan som jeg forstår det - siger, at dyrene ikke kommer videre i deres udvikling. Og det er da i hvert fald ikke, hvad Martinus siger. I følge Martinus udvikler alle levende væsener sig til noget højere. Også dyrene.
I følge Steiner har dyrenes skæbne (at de må blive tilbage som dyr) noget med de luciferiske kræfter at gøre. Noget Steiner vender tilbage til i mange sammenhænge.
Nilaus

Svar
Svend
Indlæg: 1448
(@Svend)
Medlem
Meldt ind: 14 år siden

Hej Nilaus.

Interessante betragtninger du kommer med.

Jeg kender næsten intet til Steiner. Du nævner, at mennesket på et tidspunkt, ifølge Steiner, har udviklet sig fra dyrene, mens dyrene så at sige står i stampe og aldrig kommer videre.

Ifølge Martinus, så kan intet stå i stampe. Alting udvikler sig hele tiden, og alt hvad vi sanser, er netop denne udvikling. Det vil altså sige, at hvis der fandtes noget, der aldrig udviklede sig, så kunne vi ikke sanse det. Ifølge Martinus findes der imidlertid noget som aldrig forandres, nemlig "jeget". "Jeget" forandrer sig aldrig, men det må eksistere, for det er "jeget" der oplever forandringerne. Kun forandringer kan sanses, men der skal noget uforanderligt til for at sanse forandringerne.

Vi mennesker har opfundet et begreb vi kalder "døden", og de fleste tænker sig nok døden som værende evig "ikke-væren", eller noget evigt "sort". Ifølge Martinus er "døden" kun en tænkt modsætning til livet - døden som værende evig "ikke-væren" eksisterer ikke.

Martinus forklarer, at de dyr der findes på jordkloden i dag, også skal blive til "mennesker" på et tidspunkt. Når jeg sætter det i anførselstegn så er det fordi, dyrene på jorden ikke skal være mennesker på jordkloden, men på andre planeter. Begrebet "menneskeriget" hos Martinus er en epoke, og den organisme, som vi jordmennesker har, er specielt tilpasset jordklodens livsbetingelser. De nuværende "jorddyr" vil derfor sikkert få en helt anden menneskeorganisme, som er specielt tilpasset de planeter, de engang skal være mennesker på.

Dyrene har, i sammenligning med jordmennesket, en meget svag bevidsthed på det fysiske plan. Dette skyldes blandt andet, at det er længere siden vi jordmennesker har forladt planteriget, hvor den fysiske verden kun er det Martinus kalder "natbevidstheden". Jordmennesket har derfor en mere udviklet bevidsthed på det fysiske plan, simpelt hen fordi vi har været i den fysiske verden i længere tid i denne spiral. Denne forskel på dyrene og jordmennesket bevirker også, at dyrene reagerer mere ved hjælp af det Martinus kalder "instintkenergien" end jordmennesket gør. Jordmennesket har til gengæld en højere "intelligensenergi" end dyrene har. Hvis vi tager skridtet fuldt ud, og går tilbage til planterne, så reagerer de endnu mere instinktivt i den fysiske verden end dyrene gør.

Det faktum, at dyrene mere baserer deres gøren og laden på instinktenergien gør, at de kommer til at reagere mindre individuelt end jordmennesket gør, mens jordmennesket til gengæld, primært via intelligensen, mere bliver i stand til at reagere som et individ på enhver påvirkning. Men dette er altså kun midlertidigt, for dyrene udvikler sig hele tiden, og dette medfører ganske langsomt, at instinktet afløses af intelligensen, bevidstheden udvikles, og individualiteten bliver fremtrædende.

Til slut vil jeg lige nævne, at de forskellige dyrearter også står på forskellige trin i udviklingen. Chimpansen er for eksempel et meget højt udviklet dyr. Ja, i sidste instans kan man endda sige, at ethvert levende væsen udgør sit eget trin i udviklingen. Vi er alle på vej frem i udviklingen, men ingen af os er på det samme trin udviklingen. Netop derfor er hvert eneste levende væsen unikt og på sin rette plads i den evige tilværelse.

Svar
Indlæg: 0
 Anonym
Meldt ind: 51 år siden

Steiner er også lidt til det buddhiske, han har nævnt aura og udvikling (bare mqed andre ord)
Jeg tror på Guds energi i alting, jeg tror på at alting har startet i det små og udviklet sig og vil stadig gøre det.
Synes Stuert Wilde har fat i den lange ende (lige som Martinus)

-Og så vil jeg bare lige sige: Skønt at finde et sted, hvor folk forstår hvad man taler om, om det så er pluds eller minus.
Det er ikke givet i almindelighed:)

Svar
Side 1 / 2

Skriv et svar

Author Name

Author Email

Titel *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Pin It on Pinterest

Share This