MartinusForumDk

Del:
Notifications
Clear all

Denne læren. -convel

convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, og takk for sist.

Jeg har kommet til å bruke betegnelsen, en lære, om verket som ligger her på forumet, og jeg skal her forklare nøyere.

God lesing.

Hvorfor jeg kaller verket "mine, den siste tids, skriverier", for en lære.

Verket som er uten navn, men som lettere går under betegnelsen "mine, den siste tids, skriverier". Dette verket utgjøres av en samling artikler og tekster. Jeg har kommet til å kalle dette en lære, ikke til å forveksle med et lære system, eller bare et system. Grunnen til at jeg kaller dette en lære, hvilket er i de senere år, etter skrivingen av samlingen artikler/tekster. Dette var ikke påtenkt under denne tittel, av meg da, denne tittel en lære.

Grunnen til at jeg kaller dette verket, en lære er som følger. Det kan hende at hver artikkel/tekst, de gjeldende, kan sees på som å følge hver sin innad konsistente logikk. Det er her tale om Martinus-logikk. Men jeg hevder at artiklene/tekstene innbyrdes, og tilsammen, utgjør én konsistent logikk, og derved logisk henger sammen med hverandre. Dette er grunnen til at jeg kaller dette en, delvis for leser blottet, og logisk sammenhengende lære, Martinus-logisk sådan.

Markus Gyltnes, 2020.

Vennlig hilsen "convel".

Citer
Topic starter Lagt op : 28/12/2020 20:55
convel2
(@convel2)
Medlem

Hei, her følger mere om læren.

God lesing.

Profesjonell stund, igjen.

Det var et spørsmål som jeg heftet meg ved, denne læreren. Som nevnt i en artikkel er "mine, den siste tids, skriverier" og andre senere skrifter, logisk konsistente. Dette betydde i denne artikkelen, at de begrensede artikler/tekster tilsammen utgjør en større mengde viten ved nærmere studium. Jeg forsikrer den logiske konsistens ved disse tekster, derved at "a human being is inherently consistent" eng. .
Det er profesjonell stund igjen, her i mine tekster, som én gang før. Hvor vi forsøker å finne fysisk eller praktisk viten, fra Martinus-logikken eller Martinus' verker. Som jeg nevnte heftet jeg meg ved denne læreren, læreren meg. Mitt konsistente sinn, som jeg anser det for å ha vært på daværende tid, da de viktigste tekstene ble skrevet. Sammen med dette sinn, tenkende Martinus-logikk, skrivende logisk konsistente artikler/tekster, skulle "criss-cross"'e over en rekke fag-områder, og et nærmere inngående studium av tekstene er anbefalt derfor. Videre, mere, antallet tekster er kanskje begrenset, men læreren skulle grunnet verkets logiske konsistens være tilstede, altså da læreren.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

SvarCiter
Topic starter Lagt op : 09/06/2021 20:16

Skriv et svar

Forfatter navn

Forfatter Email

Titel *

 
Forhåndsvis 0 Revisions Gemt
Del: