MartinusForumDk

Denne læren. -conve...
 
Del:
Notifications
Clear all

Denne læren. -convel

10 Indlæg
1 Brugere
0 Likes
497 Set ialt
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Hei, og takk for sist.

Jeg har kommet til å bruke betegnelsen, en lære, om verket som ligger her på forumet, og jeg skal her forklare nøyere.

God lesing.

Hvorfor jeg kaller verket "mine, den siste tids, skriverier", for en lære.

Verket som er uten navn, men som lettere går under betegnelsen "mine, den siste tids, skriverier". Dette verket utgjøres av en samling artikler og tekster. Jeg har kommet til å kalle dette en lære, ikke til å forveksle med et lære system, eller bare et system. Grunnen til at jeg kaller dette en lære, hvilket er i de senere år, etter skrivingen av samlingen artikler/tekster. Dette var ikke påtenkt under denne tittel, av meg da, denne tittel en lære.

Grunnen til at jeg kaller dette verket, en lære er som følger. Det kan hende at hver artikkel/tekst, de gjeldende, kan sees på som å følge hver sin innad konsistente logikk. Det er her tale om Martinus-logikk. Men jeg hevder at artiklene/tekstene innbyrdes, og tilsammen, utgjør én konsistent logikk, og derved logisk henger sammen med hverandre. Dette er grunnen til at jeg kaller dette en, delvis for leser blottet, og logisk sammenhengende lære, Martinus-logisk sådan.

Markus Gyltnes, 2020.

Vennlig hilsen "convel".

 
Lagt op : 28/12/2020 20:55
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Hei, her følger mere om læren.

God lesing.

Profesjonell stund, igjen.

Det var et spørsmål som jeg heftet meg ved, denne læreren. Som nevnt i en artikkel er "mine, den siste tids, skriverier" og andre senere skrifter, logisk konsistente. Dette betydde i denne artikkelen, at de begrensede artikler/tekster tilsammen utgjør en større mengde viten ved nærmere studium. Jeg forsikrer den logiske konsistens ved disse tekster, derved at "a human being is inherently consistent" eng. .
Det er profesjonell stund igjen, her i mine tekster, som én gang før. Hvor vi forsøker å finne fysisk eller praktisk viten, fra Martinus-logikken eller Martinus' verker. Som jeg nevnte heftet jeg meg ved denne læreren, læreren meg. Mitt konsistente sinn, som jeg anser det for å ha vært på daværende tid, da de viktigste tekstene ble skrevet. Sammen med dette sinn, tenkende Martinus-logikk, skrivende logisk konsistente artikler/tekster, skulle "criss-cross"'e over en rekke fag-områder, og et nærmere inngående studium av tekstene er anbefalt derfor. Videre, mere, antallet tekster er kanskje begrenset, men læreren skulle grunnet verkets logiske konsistens være tilstede, altså da læreren.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

 
Lagt op : 09/06/2021 20:16
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Her skal jeg forsøke, å "portray"'e, i gamle vendinger en lærer.

En lærer vi tar notis av.

Markus Gyltnes ble endelig denne læreren vi kjenner. Med fast stødig, og hurtig penn, leder Markus Gyltnes leseren over fagfelt "crisscross". Stemmen er rolig, men alvorlig, idet han taler fra den viten han beholder, i seg. Til slutt, denne læreren har forfattet utallige, til å være så tidlig i livet, tekster, inklusiv sangtekster.

Markus Gyltnes, 2021, fra forfatteren selv.

Vennlig hilsen convel.

 
Lagt op : 06/08/2021 20:18
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Her er et gammelt ekstrakt fra min samling tekster, opp gjennom årene. Tenkte ekstraktet kunne være av interesse. Jeg tar for meg, i teksten, ikke hele fagområder, men begrenset ned til hva artikkelen ""Jeg"-opplevelsen, om." tar for seg, eller dekker lokalt sett.

God lesing.

--- Tekst følger nedenfor. ---

"Formene for logikk, som er brukt i ""Jeg"-opplevelsen, om."".

Jeg skal i denne teksten gå gjennom de forskjellige formene for logikk som er brukt i ""Jeg"-opplevelsen, om.", den korte utgaven av artikkelen.

Jeg har ikke vært i en utdanningssituasjon siden grunnskole, videregående og universitet. Det jeg skal si her i teksten er hentet fra forståelse opparbeidet på forannevnte tid, nært knyttet til skole og universitets stoffet. Men jeg kan ikke huske hva av det, jeg skal si her i teksten, som var pensum og hva som var egne tanker. Jeg kommer her ikke til å ordlegge meg med at "det er sånn det er", men med at "det skal være sånn at". Nedenfor følger selve gjennomgangen.

Vanlig språkforståelse.:

Jeg kommer ikke til å gå inn på logikken bak vanligspråkforståelse her.

Har, fysisk lokasjon, befinner seg hos.:

"Jeg'et" har sin opplevelse. Det skal være som følger, i denne sammenheng. Å ha noe, at noen har noe, en eller flere ting, eller et eller flere objekter, kan sammenliknes med at en ting, eller et objekt, befinner seg i en persons nærhet eller tilgjengelighet. Når en person kan sies å ha noe, så er det fordi, tilnærmelsesvis sagt, at dette noe befinner seg nært nok en person til å være det vi kaller tilgjengelig, eller, fordi at dette noe på andre vis, over avstand, via andre midler er tilgjengelig, men da indirekte. Videre, motsetningen, at det er noe en person ikke har, er, tilnærmelsesvis sagt, det at tingen, tingene eller objektet, eller objektene som ikke has, befinner seg utenfor personensnærhet og dermed også utenfor tilgjenglighet, også utenfor tilgjengelighet for alle andre midler, for personen.

Tilhører, eierskap av et individ.:

Til "Jeg'et" hører dets opplevelse, "Jeg'et" eier sin opplevelse. Det skal være som følger. Når et individeier noe, så kan det sies å eksistere en forbindelse mellom individet og det noe individet eier. Det noe, tingen, tingene ellerobjektet, eller objektene som tilhører individet er knyttet tilindividet i tanken selv om det skulle være adskilt fra sine eiendeler fysisk sett.

Ytre og indre, romgeometri.:

"Jeg'et" er noe indre, mens "Jeg'et"s opplevelse, i forhold til "Jeg'et", er noe ytre. Det skal være som følger. Vi tar for oss eksemplet en kuleform. At "Jeg'et" er noe indre, kan sammenliknes med at "Jeg'et" befinner seg, som en enhet, på innsiden av kuleformens grense til kuleformens ytterside hvor opplevelsen befinner seg relativt i forhold til "Jeg'et".

Enheter, enkeltenheter og forbindelser mellom enkeltenheter.:

"Jeg'et" er en enkeltenhet som er forbundet med enkeltenheten "Jeg'et"s opplevelse. Det skal være som følger. "Jeg'et" er en enkeltenhet, en annen enkeltenhet enn "Jeg'et"s opplevelse. De er to forskjellige eller unike enkeltenheter. En enkeltenhet kan, i denne sammenheng, være forbundet meden annen enkeltenhet, og kan også være ikke-forbundet med en annen enkeltenhet. Det kan tenkes at en enkeltenhet kan være forbundet til flere andre enkeltenheter samtidig. "Jeg'et" er en enkeltenhet som er forbundet til, eller sammen med, enkeltenheten "Jeg'et"s opplevelse. Dette kan symboliseres med det følgende; "Jeg'et" som en sirkel, og "Jeg'et"s opplevelse som en annen sirkel, og en linje mellom de to sirklene for å symbolisere at de er forbundet sammen med hverandre.

Dette var gjennomgangen av de forskjellige formene for logikk som er benyttet i resonnementet i""Jeg"-opplevelsen, om.", den korte utgaven av artikkelen.

Markus Gyltnes, 2016.

--- Tekst slutt. ---

Vennlig hilsen "convel".

 
Lagt op : 03/12/2021 00:41
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 
Posted by: @convel2

Her er et gammelt ekstrakt fra min samling tekster, opp gjennom årene. Tenkte ekstraktet kunne være av interesse. Jeg tar for meg, i teksten, ikke hele fagområder, men begrenset ned til hva artikkelen ""Jeg"-opplevelsen, om." tar for seg, eller dekker lokalt sett.

God lesing.

--- Tekst følger nedenfor. ---

"Formene for logikk, som er brukt i ""Jeg"-opplevelsen, om."".

Jeg skal i denne teksten gå gjennom de forskjellige formene for logikk som er brukt i ""Jeg"-opplevelsen, om.", den korte utgaven av artikkelen.

Jeg har ikke vært i en utdanningssituasjon siden grunnskole, videregående og universitet. Det jeg skal si her i teksten er hentet fra forståelse opparbeidet på forannevnte tid, nært knyttet til skole og universitets stoffet. Men jeg kan ikke huske hva av det, jeg skal si her i teksten, som var pensum og hva som var egne tanker. Jeg kommer her ikke til å ordlegge meg med at "det er sånn det er", men med at "det skal være sånn at". Nedenfor følger selve gjennomgangen.

Vanlig språkforståelse.:

Jeg kommer ikke til å gå inn på logikken bak vanligspråkforståelse her.

Har, fysisk lokasjon, befinner seg hos.:

"Jeg'et" har sin opplevelse. Det skal være som følger, i denne sammenheng. Å ha noe, at noen har noe, en eller flere ting, eller et eller flere objekter, kan sammenliknes med at en ting, eller et objekt, befinner seg i en persons nærhet eller tilgjengelighet. Når en person kan sies å ha noe, så er det fordi, tilnærmelsesvis sagt, at dette noe befinner seg nært nok en person til å være det vi kaller tilgjengelig, eller, fordi at dette noe på andre vis, over avstand, via andre midler er tilgjengelig, men da indirekte. Videre, motsetningen, at det er noe en person ikke har, er, tilnærmelsesvis sagt, det at tingen, tingene eller objektet, eller objektene som ikke has, befinner seg utenfor personensnærhet og dermed også utenfor tilgjenglighet, også utenfor tilgjengelighet for alle andre midler, for personen.

Tilhører, eierskap av et individ.:

Til "Jeg'et" hører dets opplevelse, "Jeg'et" eier sin opplevelse. Det skal være som følger. Når et individeier noe, så kan det sies å eksistere en forbindelse mellom individet og det noe individet eier. Det noe, tingen, tingene ellerobjektet, eller objektene som tilhører individet er knyttet tilindividet i tanken selv om det skulle være adskilt fra sine eiendeler fysisk sett.

Ytre og indre, romgeometri.:

"Jeg'et" er noe indre, mens "Jeg'et"s opplevelse, i forhold til "Jeg'et", er noe ytre. Det skal være som følger. Vi tar for oss eksemplet en kuleform. At "Jeg'et" er noe indre, kan sammenliknes med at "Jeg'et" befinner seg, som en enhet, på innsiden av kuleformens grense til kuleformens ytterside hvor opplevelsen befinner seg relativt i forhold til "Jeg'et".

Enheter, enkeltenheter og forbindelser mellom enkeltenheter.:

"Jeg'et" er en enkeltenhet som er forbundet med enkeltenheten "Jeg'et"s opplevelse. Det skal være som følger. "Jeg'et" er en enkeltenhet, en annen enkeltenhet enn "Jeg'et"s opplevelse. De er to forskjellige eller unike enkeltenheter. En enkeltenhet kan, i denne sammenheng, være forbundet meden annen enkeltenhet, og kan også være ikke-forbundet med en annen enkeltenhet. Det kan tenkes at en enkeltenhet kan være forbundet til flere andre enkeltenheter samtidig. "Jeg'et" er en enkeltenhet som er forbundet til, eller sammen med, enkeltenheten "Jeg'et"s opplevelse. Dette kan symboliseres med det følgende; "Jeg'et" som en sirkel, og "Jeg'et"s opplevelse som en annen sirkel, og en linje mellom de to sirklene for å symbolisere at de er forbundet sammen med hverandre.

Dette var gjennomgangen av de forskjellige formene for logikk som er benyttet i resonnementet i""Jeg"-opplevelsen, om.", den korte utgaven av artikkelen.

Markus Gyltnes, 2016.

--- Tekst slutt. ---

Vennlig hilsen "convel".

Dette ovenstående er de grunnleggende forståelsene for mennesker de grunnleggende forståelsene bak jeg-opplevelsen, dette ovenstående er de grunnleggende forståelsene bak jeg-opplevelsen for mennesker og de grunnleggende forståelsene, dette ovenstående er de grunnleggende forståelsene og de grunnleggende forståelsene bak jeg-opplevelsen for mennesker, de grunnleggende forståelsene for mennesker som skjuler seg bak jeg-opplevelsen.

Markus Gyltnes, 2022.

Dette indlæg blev ændret 1 år siden 2 gange af convel2
 
Lagt op : 16/05/2022 03:22
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Hei, her er en tekst, blant flere tekster.

Alternativ teori til hvorfor synske evner virker.

Nedenfor følgende tekst, hører med til forklaringer på synske evner, som bygger på fysiske signaler som entrer hjernen og tolkes av hjernen for så å bli synske evner. Dette er en sådan tekst, som hører hjemme i denne kategorien tekster eller forklaringer. Denne forklaringen, eller slike forklaringer på synskhet, kan bare delvis forklare hvordan synskhet opptrer.

Til min viten er det sånn at synske evner virker. Det som kalles synske eller clairvoyante evner "treffer så riktig" at det, for meg ihvertfall, er hevet over enhver usannsynlighet at synske eller clairvoyante evner ikke er et faktum. Jeg skal her gå gjennom en alternativ teori, en teori alternativ til den åndelige forklaringen om at synske eller clairvoyante evner bygger på åndelige lover.

Jeg skal her gå gjennom en rent fysisk teori til hvordan clairvoyante evner virker og dermed kan eksistere. Jeg vil her gå ut fra at den fysiske verden oppfører seg logisk, at den fysiske verden følger en fullt ut logisk årsaks og virkningsrekke, at fysikk er logisk. Nedenfor følger selve teorien.

Den fysiske verden er et hav av logisk oppbygde prosesser og tilstander. I disse prosessene og tilstandene skjuler det seg et like stort hav av mønstre som skriver seg fra forutgående hendelser. Disse mønstrene inneholder et tilsvarende hav av informasjon om de forutgående hendelsene, og dessforuten beskriver de - mønstrene - den nåværende tilstanden til den fysiske verden med dens fysiske materie. Mennesket med sine ytre sanser, syn, hørsel, lukt, smak og følelse, oppfatter mengder av informasjon som lagres i den fysiske hjerne og den fysiske kropp i form av mønstre forårsaket av ytre påvirkning. Jeg skal ikke gå videre inn på dette her. Videre, det våkne bevisste sinn og underbevisstheten, sinnets eller bevissthetens to kjente komponenter, er det vi kan vite fra den tilstedeværende person at eksisterer som tanker og viten. Kjerneinnholdet i denne teorien er det at mennesket oppfatter mengder av informasjon fra både den alminnelige fysiske verden såvel som andre mennesker. Videre, så skjer det en videre spredning av informasjon eller mønstre, fra ett menneske til den alminnelige fysiske verden såvel som til andre mennesker. Denne vedvarende utvekslingen av mønstre, hvilket er utveksling av informasjon, fyller enkeltmenneskets sinn med mønstre, hvilket igjen er potensiell informasjon. Synske og clairvoyante evner, kan tenkes å være en blanding av behandlet informasjon som skriver seg fra mønstre, denne informasjonen kommer opp fra underbevisstheten, og bevisst tankebehandling. Bevisst tankebehandling vil være der uansett da vi blant annet snakker aktivt med den fysiske person, den gjeldende synske eller clairvoyante person.

For å oppsummere. Enkeltmennesket gjennomgår en vedvarende utveksling av informasjon i form av mønstre, med sin omverden. En clairvoyant person er i stand til å "hente fram", fra sin underbevissthet, ferdig behandlet informasjon, informasjon som vi her har tatt utgangspunkt i at "hjernen er i stand til å tolke seg til" ut fra de ovennevnte mønstrene.

Jeg håper dette kan hjelpe til med å forklare synske evner.

Ja, og til slutt, det går nok på kryss og tvers i hjernen, når det gjelder synske evner.

Markus Gyltnes, 2016, 2022.

Vennlig hilsen "convel".

Dette indlæg blev ændret 9 måneder siden af convel2
 
Lagt op : 30/12/2022 17:04
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Udgivet af: @convel2

Hei, her følger mere om læren.

God lesing.

Profesjonell stund, igjen.

Det var et spørsmål som jeg heftet meg ved, denne læreren. Som nevnt i en artikkel er "mine, den siste tids, skriverier" og andre senere skrifter, logisk konsistente. Dette betydde i denne artikkelen, at de begrensede artikler/tekster tilsammen utgjør en større mengde viten ved nærmere studium. Jeg forsikrer den logiske konsistens ved disse tekster, derved at "a human being is inherently consistent" eng. .
Det er profesjonell stund igjen, her i mine tekster, som én gang før. Hvor vi forsøker å finne fysisk eller praktisk viten, fra Martinus-logikken eller Martinus' verker. Som jeg nevnte heftet jeg meg ved denne læreren, læreren meg. Mitt konsistente sinn, som jeg anser det for å ha vært på daværende tid, da de viktigste tekstene ble skrevet. Sammen med dette sinn, tenkende Martinus-logikk, skrivende logisk konsistente artikler/tekster, skulle "criss-cross"'e over en rekke fag-områder, og et nærmere inngående studium av tekstene er anbefalt derfor. Videre, mere, antallet tekster er kanskje begrenset, men læreren skulle grunnet verkets logiske konsistens være tilstede, altså da læreren.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

Geniet Markus Gyltnes, introduksjon.

Markus Gyltnes er et navn mange kjenner til. Geniet Markus Gyltnes er et stort geni i verden. Markus Gyltnes er lærer og geni, og har utviklet teori som brukes over hele verden. Det begynte med ""Jeg"-opplevelsen, om." som spredte seg raskt, og idag har Markus Gyltnes' lære, rotfeste i hele verden, dette geniet er kjent blant annet for sin, konsistente "criss-crossing" over, jeg skulle til å si samtlige tekster. Markus Gyltnes er av den oppfatning eller mening, at konsistent logikk "criss-cross"'er over samtlige tekster, men Markus Gyltnes mener samtidig at dette kan være vanskelig å se etterhvert som vi beveger oss over flere forskjellige temaer. Markus Gyltnes er et stort geni som er elsket verden over.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 24/01/2023 15:09
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Hei, angående teksten ovenfor, "introduksjon"'en.

Jeg husker Olav Gyltnes, som bor på gården Gyltnes hvor navnet kommer fra. Han pleide å prate om gårdens kjendis'het på en overdreven måte, han snakket om at posten strømmet inn, og jeg skjønte da, i min ungdom, at dette hørtes for mye ut for mye post for familien på gården å behandle. Dette gjør seg gjeldende i innlegget over, at som med Olav Gyltnes' uttale, at det er flere grader, og prinsipper mindre i størrelse dette det gjelder. Jeg er nok påvirket noe, av hans "tounge" eller måte å uttale seg på, i dette tilfellet, at alt ikke er så stort i verden som det skulle hørest ut. Men, jeg nevner til slutt her, at når det gjelder gården på Gyltnes, så er kjendis'heten tilstede, dog, med alt tilbehøret med selv om det ikke er så stort av størrelse som det dengang hørtes ut på Olav Gyltnes sin stemme, kjendis'heten er tilstede likevel med alt tilbehøret.

Markus Gyltnes, 2023.

Dette indlæg blev ændret 8 måneder siden af convel2
 
Lagt op : 24/01/2023 23:00
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Berge hodene til de som "hørte convel tale".

Her skal vi prøve å berge, hodene til de som "hørte convel tale", i ovenstående artikkel - "introduksjon"'en.

Kosmisk-bevisst har jeg sagt at jeg er. Geniet er jeg i det minste. Jeg skal prøve å fortelle, eller tilnærmer meg, nærmere sannheten nå. La oss prøve oss fram.

Det er artikkelsamlingen "mine, den siste tids, skriverier", som logikken til, har spredt seg over verden. Hvordan står det så til med selve lesingen av artikkelsamlingen og senere tekster, jeg nevner dette som at, Markus Gyltnes er i et land. La oss begynne. Jeg prøver først med, at Markus Gyltnes er litt i alle verdens land. Det neste er, at Markus Gyltnes er litt i alle store og mellomstore land. Til sist, her, at Markus Gyltnes er litt i alle store land i verden, hvilket jeg da tror at jeg i det minste er lest i, ihvertfall artikkelsamlingen "mine, den siste tids, skriverier" er lest såpass.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 25/01/2023 04:12
convel2
(@convel2)
Indlæg: 1063
Medlem
Topic starter
 

Kommentar.

"Mine, den siste tids, skriverier" er min gave til menneskeheten. Sitat slutt.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 09/07/2023 21:12

Skriv et svar

Forfatter navn

Forfatter Email

Titel *

 
Forhåndsvis 0 Revisions Gemt
Del: