Det nu muligt at følge et online selvstudie i Martinus Kosmologi på den Kosmologiske IT-skole (tidligere www.kosmologisk-itskole.dk). Det er Ole Jensen og Steen Kofoed der står bag initiativet, og de skriver om kurset :

Dette kursus er skrevet af Per Bruus-Jensen for åndeligt interesserede og søgende mennesker, der uden særlige forkundskaber ønsker at påbegynde et selvstudium af Martinus kosmiske verdensbillede. Skildringen af et verdensbillede som det Martinus igennem sit hovedværk ”Livets bog” præsenterer for menneskeheden, kaldes en KOSMOLOGI, og dette kursus må betragtes som en systematisk indføring i Martinus kosmologi. Det rummer en fuldstændig, men elementær fremstilling af kosmologiens bærende tanker, ideer og principper og har først og fremmest til opgave at indføre den studerende i en begrebsverden, som Martinus med sit kosmiske verdensbillede introducerer. Ved kursets afslutning skulle læseren dels være fortrolig med hele denne begrebsverden og dels være i besiddelse af en dyb forståelse af hovedlinierne i det kosmiske verdensbillede.

 

Pin It on Pinterest

Share This