scan-dk-Smaabog14
Bogen kan købes i Instituttets webshop
Indeholder 3 bøger

Bevidsthedens skabelse. “Talsmanden den hellige ånd” som ny videnskab. Den kosmiske videnskab og dens mission. Plantevæsenets bevidsthed. Dyrets bevidsthed. Dyrets forvandling. Den humane evnes udvikling. Hvad det ufærdige menneske bør iagttage.

Tanker omkring påske. Hvorfor der blev mystik om jesu korsfæstelse. Kristus- eller påskemysteriet kan løses. Kristi væremåde. Korsfæstelsen nødvendighed. Verdensgenløseren som modelvæsen for Guds skabelse af “mennesket i sit billede”. Hvad verdensgenløseren forudså.

Julelysene. Julen som et symbol på lysets fødsel i mørkets kulmination og julelysene som symbol på menneskets og Jordens skæbne.

Pin It on Pinterest

Share This