MartinusForumDk

sek_oleingolfjensen_farvernesmetafysik_0
Bogen kan købes hos Gads Forlag
Farvernes metafysik analyserer begrebet farve og præsenterer en syntese af naturvidenskabens, den humanistiske videnskabs og åndsvidenskabens syn på farver. Sidstnævnte er især baseret på Martinus kosmiske analyser sat i relation til blandt andet teosofiens og antroposofiens farvesyn.Både hverdagens, kulturens, malerkunstens, naturens, tankernes, drømmenes, auraens og sjælens farver beskrives.

Hovedtesen i bogen er, at farverne ikke har nogen farve i sig selv og derfor ikke eksisterer uden for os, men er en del af vores bevidsthed.

Farverne opstår, når lysets energi reagerer med vores bevidsthedsenergi. Den enkeltes oplevelse af farver afhænger derfor af vedkommendes bevidsthed og sindsstemning og er relateret til føleleser, intellekt og intuition.

Undertitlen, Kosmisk Farvelære, henviser til, at farverne i spektret ikke kun afspejler vores åndelige struktur, men hele verdensaltets kosmiske struktur.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x