Martinus værk

Småbog 25 – Vejen til paradis

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Hvorfor jordmenneskene lever i et skæbnemæssigt mørke. Skæbne er ikke en straf. Hvorfor menneskene tror at døden er et totalt ophør af liv og tilværelse. Hvorfor de levende væsner må inkarnere i fysisk materie. Lidelser er kosmiske visdomskilder. Den åndelige verden er glædens og lykkens land. Døden er porten…

Småbog 26 – Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Indeholder 4 bøger Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed. Dyrerigets livsprincip. Menneskets forstærkede intelligens og djævlebevidstheden. ”Det falske forretningsprincip”. Meningen med lidelserne. Vejen mod lyset. Udødelighed. At dyrke materien er at dyrke det døde. Det evigt levende er immaterielt. Guds skabelse af mennesket. Gud udvikler menneskets bevidsthed gennem faser, A- B- og…

Småbog 27 – Verdensfredens skabelse

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Indeholder 2 bøger. Verdensfredens skabelse. Planter, dyr og mennesker er midlertidige udviklingstrin. Kærlighedsbudskabet og de humane religioner. Hvorfor fortsætter krigene? Religionernes affolkning. ”Krigsgruppen”, ”fredsgruppen” og verdensfredens organiske realisering. Jeg’et og evigheden. Vores ”jeg” er ikke identisk med organismen. At forstå ”jeg’et” er at forstå vores dybeste kosmiske identitet og…

Småbog 28 – To slags kærlighed

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Ægteskabsprincippets mission. Den højeste ild eller Guds ånd i dyreriget. Guds plan med det ufærdige menneske. Hvorfor menneskene ikke er blevet alkærlige for længe siden. Det evige livs spiralkredsløb og tilværelsesplaner. Biblens “Adam”. Guddommens og de levende væsners X-analyser. Guddommens primære og sekundære bevidsthed. Hvorfor man skal tilgive menneskenes…

Foredrag på CD

Martinusforum dråbe fra logo

CD’erne kan købes i Instituttets webshop CD 1″Bevidsthedens giftsstoffer”: Ligesom vi har lært at undgå de giftstoffer som findes på det fysiske plan, skal vi også lære at beherske og undgå mentale giftstoffer. Med mentale giftstoffer mener Martinus egoisme, skinsyge, jalousi, misundelse, intolerance, bagtalelse, uærlighed osv. CD 2 “Intellektualiseret Kristendom: “Martinus giver her et overblik…

Samarbejdsstrukturen

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Bogen beskriver den humane samarbejdskultur og lyse atmosfære, som Martinus ønskede skulle kendetegne arbejdet og undervisningen omkring hans værker. Den indeholder et stort antal citater om emnet, hentet dels fra hans skriftlige værker, dels fra hans udtalelser på møder, i foredrag mv. Bogen er ikke forfattet af Martinus, men…

Symboler

Martinusforum dråbe fra logo

Symbolerne kan købes i Instituttets webshop Symbol 1 "Guds ånd over vandene" Symbol 6 "Det levende væsen 1" Symbol 11 "Det Evige verdensbillede" Symbol 12 "Grundenergiernes kombination" Symbol 14 "Det kosmiske spiralkredsløb" Symbol 15 "Loven for bevægelse" Symbol 16 "Evighedslegemet" Symbol 22 "Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn" Symbol 23 "Det færdige…