Martinus værk

Småbog 5 – Den ideelle føde

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Fødens betydning for sundhed og skæbnedannelse. Hvorfor den vegetariske føde er en fordel for det jordiske menneske. Kødspisningens negative konsekvenser for dyr. Menneskets udvikling og fødens forandring.

Småbog 6 – Blade af Guds billedbog

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Indeholder 2 bøger Blade af Guds billedbog. Verdensaltet er guddommens bevidsthed. Vor uafbrudte korrespondance med guddommen. Guddommens poetiske tale igennem døgnets forskellige tider. Hvorledes guddommen igennem sin billedbog indvier det levende væsen. Pinseglans over livet. Kristendommens højtiders tilknytning til årstiderne. Hvad pinsen betyder. Det store spørgsmål.”Hvorfra-hvorhen?”. Alle kendsgerninger i…

Småbog 10 – Kosmisk bevidsthed

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Indeholder to bøger Kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed og ”Hellig ånd”. årsagen til ”alles krig mod alle”? åndelig mindreårighed og modenhed. Næstekærlighed og Guds bevidsthed. Mental suverænitet. Kosmiske oplevelsesevne. Indvielse og førstehåndsviden om evigheden, uendeligheden og Gud. Næstekærlighedens velsignelse.

Småbog 12 – Vejen til indvielse

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Indeholder 3 bøger Vejen til indvielse. Det daglige jordiske liv et guddommeligt eventyr. Oplevelsen af døden istedet for livet. Hovmod og ydmyghed. Den sande rigdom. Primitiv forfængelighed. Tærsklen vogtere og indvielsens porte. Omkring mine kosmiske analyser. Følelsesmennesket, intelligensmennesket og det højintellektuelle menneske. åndsligevægt og den evige fred. De kosmiske…

Småbog 13 – Juleevengeliet

Martinusforum dråbe fra logo

Bogen kan købes i Instituttets webshop Juleevangeliet er en okkult foreteelse. Materialistiske analyser. Juleevangeliet som symbol for menneskets kosmiske skæbne. “De hellige tre konger” og de tre store verdensreligioner. Det jordiske menneskes forvandlig til et Kristusvæsen. Næstekærlighedsloven. Kunst. Forelskelse. Seksuelle vildfarelser