Bogen kan købes hos [url=http://www.saxo.com/search/search.aspx?keyword=H.C.+Andersen%2c+H.C.+%u00d8rsted+og+Martinus]Saxo[/url]

Harry Rasmussen, f. 1929, har gennem mange år studeret såvel H.C. Andersen og H.C. Ørsted som Martinus. Han har skrevet en del artikler om H.C. Andersen publiceret i tidsskrifterne ”Kosmos” og ”Den ny VerdensIMPULS”, ligesom han er forfatter til et temahæfte med titlen: ”H.C. Andersen – hans forfatterskab og livsanskuelse i kosmologisk belysning”.

I ”H.C. Andersen, H.C. Ørsted og Martinus” sammenligner Harry Rasmussen de tre åndsfyrster, som på mange måder ligner hinanden. De to første var samtidige og gode venner, og har helt klart været til stor inspiration for hinanden. Når forfatteren har fundet, at Martinus, som jo er væsentligt yngre, passer ind i det selskab, så skal det ses som resultat af grundige kildestudier, som afslører, at når det drejer sig om livets allerstørste, så bliver det helt klart, at de har høstet af den samme kilde: den intuitive inspirationskilde.
Det ”Poesiens ny Slot” eller ”Poesiens Californien”, som H.C. Andersen skrev om, hentyder til en længsel efter et helhedsbillede af verden. Og det er netop, hvad de på hver sin måde har ydet værdifulde bidrag til. I det helhedsbillede Harry Rasmussen tegner af de tre åndelige sværvægtere, opnår forfatteren, at den sjælelige dimension i deres forfatterskaber ydes fuld retfærdighed.

Pin It on Pinterest

Share This